luni, 3 decembrie 2012

Interferențe culturale


„When people care for you they can
straighten out your soul”
Langston Hughes


În perioada 19-25 noiembrie 2012 s-a desfăşurat – sub genericul „Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă” – a XIII-a Ediţie a „Festivalului Naţional al Şanselor Tale”. Numit și Festivalul Învăţării, acesta a fost lansat pentru prima dată în Marea Britanie în 1992, fiind preluat ulterior sub diferite denumiri de către numeroase ţări din Europa şi de pe alte meridiane ale lumii. În prezent acest festival are loc în peste 50 de ţări.
Un rol important în dezvoltarea şi extinderea evenimentului l-au avut Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor din 1997 (CONFITEA V) şi Conferinţa Generală a UNESCO din 1999.
„Festivalul Şanselor Tale” din România a fost promovat la nivel european în diferite publicaţii şi broşuri din care amintim „International Adult Learners Week – Six years after CONFINTEA V”, publicată de Institutul pentru Educaţie al UNESCO, Hamburg. De asemenea a fost promovat prin proiectul European „Lărgirea şi Consolidarea Dimensiunii Europene a Mişcării: Săptămâna Educaţiei Permanente” („Widening and Strengthening the European Dimension of the Lifelong Learning Week Movement”).
Această manifestare națională coordonată de M.E.C.T.S. și organizată la nivel local de Casa Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud s-a derulat sub egida Anului European al Îmbătrânirii active şi al Solidarităţii între generaţii. Pe parcursul festivalului timp de o săptămână s-au desfășurat activități diverse menite să-i motiveze pe adulți să învețe continuu, dar și să promoveze documentele europene şi naţionale în domeniul educaţiei permanente.
„…In the fever of creation”

Introduction to nonformal education
Acțiunile specifice evenimentului au constat în dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, lectorate; parteneriate cu unități școlare, ONG-uri, primării, case de cultură (activităţi culturale, sportive, educaţie civică, educaţie pentru valorile democraţiei, educaţie pentru protecţia mediului, educaţie religioasă, educaţie estetică); prezentări de imagini foto, lansări de filme, de carte; diseminarea de „bune practici”. Acestea nu s-au desfășurat doar în unități de învățământ, ci și spaţii publice şi neconvenţionale – pieţe, parcuri, mijloace de transport, stradă, etc. – devenind timp de o săptămână, spaţii ale comunicării şi învăţării.
Team working…

Teaching Adults requires sacrifices
În acest sens, Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, în colaborare cu Peace Corps România şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud, a organizat în 22-23 noiembrie 2012 workshop-ul: „Interferențe culturale”. Această activitate coordonată de Loredana Anca Zbînca, director Casa Corpului Didactic și Viorelia Lupșan, inspector limbi moderne s-a adresat profesorilor de limba engleză și a fost susţinută de Elena Egreta Marc, profesor metodist, Jovanka Balac, trainer şi colaborator Peace Corps și Juca Maria, profesor de limba engleză. Temele abordate au fost: Introduction to nonformal education; „Lifelong Learning” in Teaching Adults; Project Design Management; Creative Fundraising Techniques și au vizat promovarea, recunoaşterea şi implementarea conceptului de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii.
Projects and ideas with a „PeacesCorps” American volunteer 

Volunteering only through collaboration
Director Casa Corpului Didactic,

prof. Loredana Anca Zbînca
marți, 20 noiembrie 2012

Nocturna bibliotecilor


Seara de 17 noiembrie a fost una specială pentru participanții la „Nocturna bibliotecilor” de la biblioteca Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud. Sub lumina felinarelor din bibliotecă și a celui de pe afiș s-au derulat activități menite să elogieze cartea și lectura.
Alături de scriitori bistrițeni, părinți, profesori și bunici, „Micii blandieni bistrițeni” (elevii Cercului de creație literară de la Palatul Copiilor Bistrița – coordonator prof. Ionela Nușfelean) au creat o atmosferă de adevărată „nocturnă literară” prin steluțele „răvaș” (cu fragmente din opera literară a scriitorilor invitați, pe marginea cărora s-au purtat discuții captivante) „prinse” pe cerul creației literare bistrițene. S-a recitat, s-a citit, s-au pus întrebări despre carte și scris, despre scriitori și opera lor, despre literatură și arta creației, într-un cuvânt a fost o ardere culturală deosebită la Bistrița.
Într-o altă sală, s-au întâlnit iubitorii studiului limbii engleze, cursanți la cursul organizat de către CCD, pentru o lectură în limba engleză, prezentări de albume, cărți și vizionarea prezentării „We Love London”, alături de „Miss Teacher”, Elena Egreta Marc.
Tematica acestei seri a luat forma unui întreg și prin expunerea lucrărilor de grafică ale elevilor de la Liceul de Arte „Corneliu Baba”, coordonatori prof. Târziu-Gal Paul și prof. Hangan Radu, lucrări care exprimă lumea lecturii prin tușe, linii și culori.
bibliotecar Margareta Pop

luni, 29 octombrie 2012

Parteneriat CCD – Liceul Teoretic Sanitar Bistrița

„Te îmbogăţeşti prin ceea ce dăruieşti şi îţi îmbogăţeşti însăşi putinţa de a dărui.”

Antoine de Saint-Exupery


În cadrul Parteneriatului CCD – Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, devenit deja tradiţie, vineri, 26 octombrie 2012, am avut loc sesiunea de încheiere a Programului de asistenţă nerambursabilă germană 2011 „Cooperare pentru formare”, desfăşurat în perioada 8-27 octombrie 2012 sub directa îndrumare a coordonatorului de proiect, doamna Claudia Simona Ladar, profesor de biologie la Liceul Teoretic Sanitar şi a doamnei asistent medical Vrony Smidt, expertul Senior Experten Service desemnat în cadrul programului finanţat de guvernul german.
Scopul programului a fost „îmbunătăţirea educaţiei practice în şcolile vocaţionale, profesionale, speciale şi unităţile de asistenţă socială”, expertul german prezentând sistemul de sănătate german ca model de bune practici pentru cadrele didactice din sistemul românesc de învăţământ postliceal, dar schimbul de experiență a avut loc în ambele sensuri, partea germană exprimându-și admirația pentru profesionalismul și seriozitatea părții române.
Pe parcursul celor trei săptămâni în care s-a derulat programul diversitatea şi numărul mare al activităţilor au fost concurate doar de profesionalismul cadrelor didactice care au supravegheat şi îndrumat permanent participanţii la activităţile didactice de tip Workshop, la demonstraţiile practice de prim ajutor/ urgenţe precum şi la celelalte activităţi, fie că a fost vorba de vizite de lucru în unităţi sanitare, fie de activităţi extracurriculare.
Cuvântul de ordine a fost, pe parcursul întregii sesiuni, cuvântul „dăruire”. Dăruire pentru profesie, dăruire pentru comunitate, dăruire pentru ceilalţi. Un frumos exemplu dat de cadrele didactice viitorilor absolvenţi de şcoală postliceală sanitară în viitoarea lor profesie.

Profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud

Educația și provocările lumii actuale


Joi, 25 octombrie 2012, ora 16.15, la Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud s-a desfășurat sesiunea de referate și comunicări științifice cu tema Educația și provocările lumii actuale, coordonată de prof. Olimpiu Nuşfelean, metodist al CCD.
Lucrările propuse și discuțiile care au avut loc pe marginea acestora au relevat evoluții ale lumii actuale, în care informatizarea, călătoriile pe mapamond sau cele interplanetare, interdependențele culturale, economice, sociale sau de altă natură, dezvoltă probleme cu care lumea nu s-a confruntat până acum, realitate care determină școala să formeze personalități ușor adaptabile la nou, creative și responsabile. În acest context, rolul școlii nu se diminuează, ci devine mai complex, ea trebuind să facă față dorinței tuturor popoarelor de pe glob de a accede la educație, să răspundă nevoilor unei societăți în continuă schimbare și să atenueze decalajele din sânul societății, fie acestea sociale sau materiale.
În cadrul programului au prezentat lucrări: Înv. Ana MORAR, Șc. Primară Crainimăt, Prof. Mariana CUCUIET, Grădinița Chintelnic, Prof. Maria APĂVĂLOAE, Șc. Gimnazială nr. 1, Bistrița, Prof. Radu APĂVĂLOAE, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița, Prof. Ionela Silvia NUȘFELEAN și Prof. Iulia ISTRATE de la Palatul Copiilor, Înv. Maria-Lia SAS, Șc. Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Bistrița, Înv. Ioan SAS, Înv. Bombonica BARTEȘ, Înv. Victoria ZAHARIE de la Șc. Gimnazială nr. 4, Bistrița, Înv. Daniela MARGA, Prof. Camelia POJAR, Șc. Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Bistrița, Structura Ghinda, Ed. Angela GALEȘ, Ed. Maria PETRI de la Grăd. cu Program Normal Ghinda, Ed. Dina ARCĂLEAN, Grăd. cu Program Normal Budacu de Jos, Ed. Augustina CĂLUȘ, Grădinița cu Program Normal Jelna.

Prof. metodist Olimpiu Nușfelean,
CCD Bistrița-Năsăud

marți, 9 octombrie 2012

Biblioteca și studiul limbilor străine


Casa Corpului Didactic a organizat miercuri 3 octombrie, în parteneriat cu Biblioteca Franceză ARFA dezbaterea cu tema „Organizarea și folosirea fondului de carte în limbi străine” activitate prilejuită de sărbătorirea „Zilei internaționale a limbilor vorbite în Europa”. Au participat bibliotecari școlari din județ, reprezentanți ai presei, profesori, scriitori.

Din majoritatea alocuțiunilor s-a concluzionat:

 • studiul limbilor străine ajută nu numai la înţelegerea între oameni, dar contribuie şi la depăşirea barierelor intelectuale;
 •  în condițiile societăţii angrenate într-un proces continuu de globalizare, stăpânirea limbilor străine semnifică mai multe şanse – de a lucra, de a studia, şanse pentru o viaţă mai bună decât în ţara de origine sau în alte părţi ale lumii;
 • cartea străină, cu toată importanța ei, este totuși puțin căutată de către utilizatori, doar pasionații sunt cei care o doresc, alături de cei strict interesați pentru obținerea unor grade sau atestate;

 • s-au prezentat exemple de bune practici ale unor bibliotecari, subliniindu-se faptul că pentru integrarea în societatea informaţiei, bibliotecarii trebuie să-şi schimbe radical concepţia despre carte şi bibliotecă. Ei nu trebuie să stea tot timpul între cărţi, pentru a le oferi spre lectură, ci trebuie să iasă în întâmpinare nevoilor de informaţii ale cititorilor;
 • s-a prezentat un exemplu de revigorare a învățării limbilor străine chiar de către adulți, din experiența doamnei profesor metodist Elena Egreta Marc, avută în cadrul cursurilor de limba engleză organizate de către Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud;

 • scriitorul Olimpiu Nușfelean s-a referit la circulația cărții străine pe piața românească, la rolul cărții străine în formarea personală, relația domniei sale cu cărțile, colaborarea cu diferite biblioteci, starea limbilor în context european.

Un alt punct al ordinei de zi a fost diseminarea informațiilor privind desfăşurarea lucrărilor celei de-a XXIII-a Conferinţe Naţionale ABR Biblioteca – Tradiție și Inovare, Galați, 2012. La final s-au distribuit materiale informative, pliante și CD-uri conținând noutăți necesare în munca de bibliotecă.

Bibliotecar Margareta POP
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud„Povestea noastră de succes”... continuă


„Studiul e ușor pentru cine are timp și este o muncă plăcută, când e singura noastră preocupare. Dar, când te închini studiului după oboseala unei munci grele, după o zi de lucru, înseamnă că faci o sforțare minunată, un act de curaj.” – Anatole France

Consecventă armonizării activității sale cu ultimele tendințe, dar pentru a fi în ton cu limbajul modern am putea spune și trend-uri europene, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud continuă stimularea învățării limbilor străine de către adulți, atât cadre didactice din învățământul preuniversitar cât și adulți din afara sistemului de învățământ.
În urmă cu doi ani începea o frumoasă poveste apărută din entuziasmul unor adulți care, indiferent de vârstă sau pregătire profesională, s-au înscris la „Cursurile de inițiere în limba engleză pentru adulți” inițiate și organizate la sediul CCDBN.

Inițial s-a format o primă grupă de douăzeci de cursanți la care, după numai trei luni, s-a adăugat o a doua grupă care a studiat intensiv materia, astfel încât în vacanța de vară ambele grupe (grupele 1 și 2) au absolvit „anul școlar”, curriculumul cuprinzând 80 de ore repartizate câte 2 ore/ săptămână timp de zece luni pentru fiecare grupă.

În condițiile resurselor bugetar-financiare reduse, cheltuielile aferente au fost suportate din taxa de participare achitată de cursanți, chiar și așa interesul deosebit determinând ca numărul cursanților să depășească numărul programat inițial de 15 cursanți/ grupă.
Prin îmbinarea diverselor metode, cursanții au fost introduși treptat în tainele limbii engleze, într-un mod interactiv, aceștia studiind cu reală plăcere tot ce este legat de universul limbii engleze: de la fonetică, vocabular și gramatică până la cântece, colinde și obiceiuri legate de sărbătorile tradiționale britanice și americane.

Ecoul pozitiv al activităților din primele două grupe a dus la înființarea celei de a treia grupe de cursanți care a fost inițiată în septembrie 2011, în timp ce cursanții primelor două grupe și-au exprimat dorința de a continua studiul limbii engleze pe un nivel superior, astfel încât tot în septembrie 2011 a fost inițiată grupa de nivel intermediar.
Cursul „Five o’clock tea” pentru începători a fost astfel continuat cu manualul „We love English” pentru nivel intermediar și, după finalizarea celor 80 de ore ale fiecărui program, cele două grupe (grupele 3 și 4) și-au exprimat intenția de a continua studiul și în anul școlar următor.


Mai mult decât atât, cursanții s-au implicat în mod creativ în diverse activități suplimentare:

 • participarea la un concert la Sinagogă susținut de o pianistă japoneză vorbitoare de limba engleză unde cursanții și-au aplicat cunoștințele de limba engleză;
 • o vizită la Căminul de bătrâni pentru a împărtăși câte ceva din spiritul Crăciunului și celor de acolo;
 • o expoziție cu lucrările cursanților executate de-a lungul „anului școlar” cu ocazia punctării diverselor sărbători specifice civilizației anglo-americane;
 • un carnaval al măștilor de Halloween în timpul unei excursii tematice;
 • o plimbare cu sania – chiar fiind Valentine’s Day – în completarea unui program artistic denumit „Dansuri și costume medievale”, realizate în timpul unei alte excursii.

Deja devenită tradiție, începerea anului școlar la CCD BN este anunțată de lansarea cursului de engleză, într-o triplă formație anul acesta școlar (2012-2013): nivelul „beginners” (începători), nivelul „intermediate” (intermediari) și, un succes al perseverenței și dorinței de studiu, nivelul „advanced” (avansați) inițiat la dorința și cererea cursanților care au absolvit nivelul intermediar.

Metodele de predare interactive, cu accent pe dezvoltarea vocabularului și pe conversație, precum și atmosfera plăcută „la un ceai englezesc” au avut un rol esențial în susținerea coeziunii grupului și a implicării colective în diverse activități și i-au făcut pe cursanți să participe cu același entuziasm la ora săptămânală de „English”, chiar dacă „studenții” – pentru că așa se numește în engleză orice cursant – vin la curs după o zi obositoare de muncă.
Întâlnirea săptămânală la „ora de engleză” este și un motiv de socializare și de cunoaștere reciprocă de către cursanți, bucuria evenimentelor private fiind împărtășită și colegilor de grupă, atmosfera plăcută nepunând în umbră seriozitatea studiului, care rămâne „emblema” acestui curs.

Casa Corpului Didactic a ieșit astfel în întâmpinarea cerințelor unui învățământ la standarde europene oferind condiții de învățare pe tot parcursul vieții – acel „lifelong learning” – pentru fiecare adult care dorește să își dezvolte competențele necesare adaptării în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere, cu referire mai ales la folosirea calculatorului și navigarea pe internet, care ridică problema cunoașterii unei limbi străine – în special a limbii engleze – și, deci, a competențelor lingvistice de bază.

profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud

luni, 9 iulie 2012

Programul de formare continuă „Educaţie pentru mediu”


Acreditarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar este un demers complex care cuprinde pe lângă realizarea documentaţiei de acreditare formarea unei echipe de formatori atestaţi care să conlucreze eficient pe parcursul celor patru ani de acreditare a programului, precum şi realizarea de parteneriate ale Casei Corpului Didactic, în calitate de furnizor principal al programelor de formare continuă, cu diferite unităţi de învăţământ care să pună la dispoziţia cursanţilor şi echipamentele logistice necesare.


Documentaţia de acreditare cuprinde elemente absolut necesare, începând de la justificarea utilităţii programului pentru formarea continuă a cadrelor didactice (sau a personalului didactic auxiliar din învăţământ, în cazul altor programe de formare), cu accent pe concordanţa programului cu politicile şi strategiile globale şi europene, precum şi pe concordanţa cu politicile şi strategiile naţionale de dezvoltare a învăţământului şi de formare continuă. Oportunitatea programului raportat la grupul ţintă se bazează pe legislaţia în vigoare, cu referire şi la competenţele vizate prin program, fie că este vorba de competenţele generale ori de competenţele specifice corespunzătoare temelor propuse, caracterul novator al programului reprezentând un element de bază în justificarea utilităţii sale.
Educaţia pentru mediu este din ce în ce mai mult integrată în învăţământ la toate nivelele, devenind un element component al formării profesionale în toate ţările Uniunii Europene, deci şi în ţara noastră. Comisia Europeană finanţează proiecte de formare pentru profesorii din învăţământul elementar şi secundar, precum şi pentru cursuri tehnice şi agricole. De asemenea, a fost publicat un „Ghid european de studii asupra cursurilor de mediu din universitate”, în unele state membre ale Uniunii Europene, putând fi obţinut şi un masterat european în „gestiunea mediului”, motiv în plus pentru toate cadrele didactice care reprezintă grupul-ţintă vizat de programul „EDUCAŢIE PENTRU MEDIU” să îşi formeze competenţele teoretice şi practice necesare pentru o eficientă educaţie ecologică.

Astfel, în cursul anului şcolar 2011-2012, toate etapele elaborării documentaţiei de acreditare fiind parcurse, programul de formare „Educaţie pentru mediu”a obţinut acreditarea. Programul inclus in Oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pentru anul şcolar 2011-2012, a fost acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3285/ 17.02.2012, Anexa-poziţia 4, ca modul mediu (59 de ore), categoria 3, cu un număr de 15 credite profesionale transferabile, având ca grup ţintă: directori, profesori, învăţători / institutori, educatoare, cadre didactice de sprijin.
Programul de formare s-a desfăşurat în perioada 05.05.2012 – 09.06.2012, la sediul Casei Corpului Didactic, prin finalizarea cursurilor grupei 1, cu evaluarea finală în data de 30.06.2012 şi certificarea cursanţilor cu cele 15 credite profesionale transferabile obţinute de către formabili.


Obiectivele cursului s-au realizat prin activităţi dinamice, activ-participative, care au combinat aspectele teoretice, conceptele, informaţiile de actualitate şi exerciţiile de grup şi individuale într-o manieră practică, astfel încât acestea să le permită cursanţilor să-şi exerseze practic abilităţile şi deprinderile însuşite în activităţile curente.


Interdisciplinaritatea este o caracteristică definitorie a programului de formare, având în vedere diversitatea temelor şi modul de tratare diferenţiat al programului „Educaţie pentru mediu”, în funcţie de pregătirea de specialitate a formatorilor. Echipa de formatori este alcătuită din profesori de geografie, biologie, specialişti în horticultură, dar şi în legislaţie, formatori care au elaborat şi realizat transmiterea conţinuturilor programului de formare.


Conţinuturile elaborate şi prezentate de formatori:
A. Ştiinţa mediului – Elena Andron - inspector de specialitate - învăţământ primar - ISJBN
Noţiuni generale de ecologie:
- Definirea termenilor ecologici specifici (ecologie, ecosistem, biotop, biocenoză, populaţie, specie, lanţ trofic, environment etc.);
- Prezentarea componentelor unui ecosistem;
- Realizarea schemei lanţului trofic;
- Descrierea relaţiilor stabilite într-un ecosistem în urma intervenţiei omului în cadrul ecosistemului;
B. Poluarea şi protecţia mediului – Doina Petrean - inspector de specialitate-geografie, istorie, socio-umane - ISJBN
1. Poluarea-factor principal al degradării mediului:
- Definirea poluării, principalii poluanţi, forme de poluare;
- Poluarea aerului;
- Poluarea apei;
- Poluarea solului;
2. Protecţia mediului-imperativ al umanităţii (Rezervaţiile naturale):
- Conservarea şi ocrotirea mediului;
- Rezervaţiile, refugiile, monumentele naturii;
- Parcuri naturale/ naţionale;
C. Legislaţie în domeniul mediului – Claudia Ladar – profesor biologie – Grup Şcolar Sanitar Bistriţa
1. Legislaţie internaţională în domeniul mediului;
2. Legislaţia în România şi „alte cerinţe” în domeniul protecţiei mediului;
D. Managementul proiectelor de mediu – Anca Toniuc – profesor biologie - Liceul cu Program Sportiv Bistriţa
Elaborare de proiecte de mediu:
- Conceptul de proiect;
- Tipuri de proiecte de mediu;
- Scara şi complexitatea proiectelor de mediu;
E. Planeta verde-omul şi natura
1. Stilul de viaţă sănătos mai aproape de natură - Claudia Ladar – profesor biologie – Grup Şcolar Sanitar Bistriţa:
- Despre plantele medicinale şi nu numai
- Vitamine naturale
2. Rolul spaţiilor verzi în combaterea poluării – Carmen Nogy – inginer horticultură (prof. grad I) - Grup Şcolar Agricol Bistriţa:
- Rolul spaţiilor verzi asupra sănătăţii omului
- Clasificarea spaţiilor verzi
- Amenajarea şi întreţinerea unui spaţiu verde
F. Educaţie pentru mediu:
1. Întocmirea de programe pentru disciplinele opţionale – Olivia Duicu – profesor geografie - Inspector de specialitate - monitorizarea curriculumului - ISJBN
2. Studiul mediului prin activităţi de teren - Olivia Duicu – profesor geografie - Inspector de specialitate - monitorizarea curriculumului - ISJBN
3. Activităţi extracurriculare şi voluntariat – Elena Egreta Marc – profesor geografie - Profesor metodist/ Responsabil program de formare:
- Activităţile extraşcolare şi ecoturismul;
- Animaţia în centrele de loisir;
- Activităţi extracurriculare şi voluntariat;

Managementul proiectelor de mediu le asigură tuturor achiziţionarea de informaţii legate de elaborarea proiectelor, colaborarea cu factori ai comunităţii locale şi atragerea de parteneri în proiectele şi acţiunile pe teme de mediu. Întregul grup ţintă va beneficia de informaţii corecte din punct de vedere ştiinţific şi metodic, după exigenţele contemporane ale civilizaţiei şi legislaţiei europene, conectându-se la cerinţele de adaptare rapidă la noile strategii de formare continuă şi la noile pedagogii, cu referire în mod special la Educaţia relativă la mediu.
În acelaşi timp se doreşte realizarea unei unităţi de vederi privind elaborarea programelor opţionale şi formarea unor echipe la nivelul unităţilor de învăţământ care să gestioneze eficient resursele materiale şi umane în scopul derulării proiectelor de mediu în colaborare cu factori ai comunităţii locale.


Având în vedere existenţa disciplinelor de cunoaşterea mediului/ ştiinţe în învăţământul primar, a disciplinelor care cuprind tematica mediului înconjurător în diferite specialităţi din trunchiul comun al disciplinelor şcolare predate în învăţământul gimnazial, dar şi în cadrul disciplinelor opţionale şi al activităţilor extraşcolare, apare de strictă necesitate achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice în domeniul educaţiei mediului pentru toate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. Pentru manageri, programul asigură motivaţia pentru introducerea în schemele orare a disciplinelor opţionale din domeniul educaţiei pentru mediu şi le va oferi instrumente şi indicatori de evaluare a competenţelor subalternilor privind elaborarea proiectelor de mediu, a activităţilor curriculare şi extracurriculare desfăşurate pe teme ecologice.


Metodologia de realizare a programului a fost orientată în raport cu competenţele profesionale vizate şi cu psihopedagogia adulţilor, un criteriu de bază în alegerea metodologiei fiind aplicabilitatea imediată şi specifică a conţinuturilor. Adaptarea metodelor la conţinuturile abordate a reprezentat un alt criteriu în alegerea metodelor şi tehnicilor de lucru, care integrează facilităţile oferite de mijloacele moderne de instruire şi comunicare.
Modalităţile de formare prevalente în sesiunile de lucru au fost interactive şi s-au bazat pe alternanţa dintre atelierele practice de diseminare a experienţelor didactice pozitive, ateliere de analiză a experienţelor didactice şi de experimentare a unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup a producţiilor realizate, în vederea identificării rezultatelor care pot fi aplicate în activitatea curentă de la clasă. Rezolvarea de probleme, analiza experienţelor profesionale, studiul de caz şi exersarea proiectării de situaţii de învăţare se vor realiza pe toată durata cursului de formare.

Metodele şi tehnicile de evaluare, fie că este vorba de evaluarea pe parcurs ori de evaluarea finală, au fost adaptate conţinuturilor programului de formare iar descriptorii de performanţă au fost stabiliţi în funcţie de sarcinile de lucru concrete corespunzătoare fiecărei teme şi subteme din program. Caracterul aplicativ a fost criteriul de bază în stabilirea sarcinilor de lucru, concretizate în produsele finale ale portofoliului cursanţilor. Evaluarea pe parcurs a activităţilor practice corespunzătoare temelor şi subtemelor a fost concepută sub forma sarcinilor de lucru, cu aplicabilitate în orizontul local.


Prin urmare, cadrele didactice interesate sunt invitate să se înscrie în continuare la programul de formare acreditat „Educaţie pentru mediu”, înscrierile putând fi făcute la sediul CCDBN.
Dacă nu uităm că „Natura nu face niciodată nimic fără motiv”, aşa cum spunea Aristotel, vom fi cu toţii mult mai atenţi la tot ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător, încercând să cunoaştem mereu cât mai multe lucruri despre acesta.

Pentru mai multe fotografii, vizitați ALBUMUL.

prof. Elena-Egreta Marc
profesor metodist CCD Bistriţa-Năsăud
responsabil de program

miercuri, 11 aprilie 2012

Simpozion naţional şi concurs interjudeţean interdisciplinar la Școala Generală „Ștefan cel Mare” Bistriţa


Sâmbătă, 31 martie 2012, la Şcoala Generală „Ştefan cel Mare” din Bistriţa s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a Simpozionului Naţional cu tema „Școala eficientă între performanţă şi incluziune” şi a Concursului Interjudeţean Interdisciplinar dedicat elevilor cu cerinţe educative speciale – „EU cred că poţi, TU dovedeşte!”, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene – poziţia 154/2012 aprobat MECTS cu nr. 31765/29.02.2012 şi susţinut financiar de Primăria Municipiului Bistriţa, reprezentată de doamna Mihaela Curtean.
Evenimentul, iniţiat în urmă cu un an de doamna profesor Mirela Nelca, coordonator al proiectului, consilier educativ al Şcolii Generale „Ştefan cel Mare” Bistriţa, s-a desfăşurat sub patronajul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi cu sprijinul Casei Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud, instituţii reprezentate la eveniment de doamna Daniela Hudrea, director al C.J.R.A.E. şi inspector de specialitate pentru învăţământul special al I.S.J. BN, doamna Luciana Sidor, profesor consilier la C.J.A.P Bistriţa-Năsăud şi doamna Maria Apăvăloae, profesor metodist la C.C.D. BN şi profesor metodist pentru învăţământul special al I.S.J. BN.

Grupul ţintă al acestor activităţi a fost constituit din copii cu cerinţe educative speciale, cadre didactice de sprijin şi cadre didactice care fac parte din echipele de sprijin din învăţământul special integrat.
Simpozionul a fost structurat pe trei secţiuni: „Metode interactive folosite pentru eficientizarea învăţării”, „Corectarea tulburărilor de limbaj – premisă a integrării copilului în colectiv” şi „Strategii de prevenţie şi intervenţie în vederea reducerii/scăderii eşecului şcolar”. Generozitatea temei abordate a suscitat interesul publicului ţintă, fapt materializat în participarea la simpozion a 22 de judeţe cu un număr de 128 de lucrări, concretizate în studii, aplicaţii, exemple de bune practici, proiecte curriculare, referate etc.
Concursul Interjudeţean Interdisciplinar „EU cred că poţi, TU dovedeşte!” cu tema „Amintiri din casa bunicilor” s-a desfăşurat pe două secţiuni: creaţie literară şi creaţie plastică. În cadrul acestui concurs s-au jurizat 43 de creaţii literare în versuri/proză şi 60 de creaţii plastice, lucrări coordonate de 63 de cadre didactice.
Concursul Judeţean Interdisciplinar „Cunoaştere – Educaţie – Sârguinţă” este în derulare şi parcurge trei etape: „ABC-ul matematicii” – concurs de matematică, „Pădurea – plămânul verde al planetei” – concurs de biologie – TIC şi „Minte sănătoasă în corp sănătos” – concurs sportiv. Prima etapă, concursul de matematică „ABC-ul matematicii”, s-a desfăşurat în paralel cu lucrările simpozionului, sub entuziasmul celor 58 de elevi participanţi, care au venit din tot judeţul, însoţiţi de profesorii lor, cu dorinţa explicită de a câştiga. Etapele a II-a şi a III-a urmează a se desfăşura în luna aprilie, respectiv mai.

Realizarea acestei manifestări de excepţie a fost posibilă datorită sprijinului şi implicării directorului şcolii, doamna profesor Maria Rodica Petruţiu, a muncii şi dăruirii coordonatorului proiectului, doamna profesor Mirela Nelca, consilier educativ, a aportului coordonatorului simpozionului – profesor logoped Emilia Chendeş şi, nu în ultimul rând, datorită muncii în echipă a responsabililor secţiunilor concursului, prof. dr. Claudia Feldrihan – creaţie literară, prof. Rodica Tătar – creaţie plastică şi prof. Gabriela Moisil – concursul de matematică.
Organizarea acestei ample acţiuni vine să demonstreze, o dată în plus, deschiderea Şcolii Generale „Ştefan cel Mare” Bistriţa spre un învăţământ integrat, de calitate, pentru toţi copiii, cu respectarea dreptului la educaţie, învăţătură şi dezvoltare personală a tuturor copiilor, indiferent de cultura de apartenenţă. Sintagma de „cerinţe educative speciale” este una integratoare, cu centrare pe trebuinţele şi capacităţile individuale de învăţare ale elevilor. Fiecare copil este capabil să facă progrese la învăţătură şi se află într-o continuă competiţie cu el însuşi şi cu ceilalţi.
Participând la cele două ediţii ale acestui simpozion şi concurs şi cunoscând profesionalismul, perseverenţa şi capacitatea de mobilizare a coordonatorului de proiect şi a organizatorilor, suntem convinşi că această experienţă va continua.

Maria APĂVĂLOAE
Profesor metodist
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud