joi, 3 noiembrie 2016

Luna internațională a bibliotecilor școlare

„Bibliotecile adâncesc fântânile în salba curcubeului”

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița au marcat „Luna internațională a bibliotecilor școlare” prin organizarea în data de 14 octombrie 2016 a unei activități metodico-științifice la care au participat bibliotecari școlari, responsabili CDI, elevi, presa și alți invitați.
Organizată sub forma dezbaterii intitulată Biblioteca școlară – tradiție și modernitate, activitatea a vizat diseminarea unor noi informații din domeniul biblioteconomic, valorizarea bibliotecilor școlare și a bibliotecarilor școlari, respectiv dezvoltarea unor tehnici de comunicare interactive.
Având în vedere obiectivele prioritare pentru toate disciplinele ale ISJ Bistrița-Năsăud, și anume:
- Asigurarea / monitorizarea competenței de comunicare în limba română,
- Dezvoltarea bibliotecii virtuale cu modele de teste de evaluare,
subiectele abordate au pus accent pe:
- Organizarea în unitățile de învățământ de către echipe multidisciplinare a activităților dedicate susținerii și promovării lecturii;
- Rolul bibliotecarului școlar, a documentariștilor și profesorilor documentariști în cadrul echipelor multidisciplinare de la nivelul școlii;
- Prezentarea și discuții pe marginea necesității utilizării resurselor digitale: cataloage on-line, biblioteci digitale, baze de date științifice, enciclopedii, publicații științifice, motoare de căutare specializate, depozite instituționale;
- Comunicări de la Conferința Națională a Bibliotecarilor CCD – organizată la BCU „Carol I” București și de la Conferința Națională a ABR de la Timișoara legate de „Accesul la informația on-line”.
- Prezentarea punctului de vedere al președintelui ABR, doamna Adriana Szekeli, privind modalitatea de achiziție a documentelor pentru biblioteci.
Concluziile acestei prime părți a activității fac referire la faptul că era modernă a științei și culturii, funcționarea instituțiilor școlare, în condiții economico-sociale cu totul noi, presupune în mod obligatoriu existența unor bogate fonduri bibliografice și a unor spații special destinate lor. Bibliotecarii, din punct de vedere științific, trebuie să dispună de o cultură enciclopedică, iar sub aspect practic alături de profesori, trebuie să-i pună pe elevi în contact cu cartea, să le cultive dragostea pentru lectură, setea pentru cultură și trebuie să sprijine idealurile culturale. Lărgirea posibilităților de documentare, a funcțiilor bibliotecii, impune nu numai specializarea mai accentuată a bibliotecarilor, cât și stabilirea unor priorități în activitatea lor.
Un important punct al întâlnirii a fost aducerea în prim-plan, a unui model de trăire în și pentru bibliotecă, a unui model ce reprezintă un adaos valoros în demersul de cunoaștere al bibliotecii ca organizație și care ne oferă direcții pentru acțiunile noastre viitoare.
Rodul pasiunii de o viață – BIBLIOTECA – se regăsește la loc de cinste în cartea Frumusețe răpitoare – într-alt cer de poezie, carte a cărei autoare este simbolul bibliotecarilor din județul nostru, doamna Victoria Fătu Nalațiu. Astfel, volumul multilingv de aforisme şi cugetări al doamnei Nalațiu, apărut la Bistrița, Editura Născut Liber a fost lansat în cadrul acestui eveniment.
Lectura publică a volumului de către distinsa noastră colegă, a accentuat importanța cărții, bibliotecii și cititorului:
„- Bibliotecile adâncesc fântânile în salba curcubeului.
- Cărţile-s din ploi, iar forma lor o schimbă ochii stelelor.
- Cărţile sunt razele de soare frământate în pâinea cuvintelor.
- Cărţile deschise îmbracă dimineaţa cu râs de copil.
- Cartea îmblânzeşte tăcerile şi îi trage din lăcaşul umbrelor pe cei rătăciţi.
- Citind, aluneci uşor în bărcile Soarelui, bei nectarul fericirii.
- Cititorul preţuieşte visele ce cresc în fapte de zbor.
- Să deschizi şi-n vis o carte şi-ţi cresc aripi făr’ de moarte.
- Poetul trezeşte liniştea dintre cuvinte, cititorul caută liniştea în metaforă şi simbol.
- Cresc din tăbliţe de lut lămpile cuvintelor… Câtă măsură!
- Venerez în gând livada cuvintelor ce-aprind ploaia. Cartea schimbării-vidul şi plinul.
- Învaţă copiii înțelesul citirii, alungă golul şi tainele îmbobocesc, aurind fapta.”
Bibliotecile școlare trebuie să devină surse de informare permanentă şi la zi, prezenţe active în viaţa şi lumea elevilor, iar cei care răspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarii şcolari şi cadrele didactice, trebuie să aibă în vedere găsirea unor noi forme şi metode de muncă cu cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului. Această modernizare vine în întâmpinarea ideii că elevul trebuie să fie pregătit bine şi din timp pentru viitor, şi că el trebuie să devină totodată cât mai receptiv la nou, capabil să studieze şi să se informeze singur.

Bibliotecar Margareta POP,
CCD Bistrița-Năsăud