marți, 8 martie 2011

PROIECTUL GEOSPACE – Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei

Joi, 17 februarie 2011, a avut loc lansarea în judeţul Bistriţa-Năsăud a proiectului „GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (2007-2013), iniţiat şi lansat cu scopul de a furniza instrumente performante, indispensabile formării competenţelor, a deprinderii abilităţilor şi aptitudinilor practice specifice „noii geografii” (P. Gould, 1963).
Evenimentul a fost găzduit şi coordonat de doamna profesor Doina Petrean, inspector de specialitate, în sala festivă a Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, în cadrul întâlnirii profesorilor de geografie din judeţ, şi de domnul Cristian Boţan, şef de lucrări în cadrul secţiei de Geografie regională a Facultăţii de Geografie – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
Şedinţa de lucru a profesorilor de geografie a cuprins trei secţiuni:
1.      Prezentarea proiectului GeoSpace;
2.      Organizarea şi alegerea conducerii Asociaţiei profesorilor de geografie Bistriţa-Năsăud;
3.      Prezentare de carte.

1. Scopul proiectului GeoSpace, în conformitate cu scopul definitoriu al Axei Prioritare 1 („Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”), furnizează prin intermediul unui program de perfecţionare acreditat, cunoştinţele, experienţa şi suporturile logistice necesare predării geografiei.
Programul va avea titulatura de „Program de Perfecţionare în domeniul Geomaticii” şi va fi implementat prin intermediul unui centru specializat de perfecţionare a personalului didactic, centrul urmând a fi înfiinţat în cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Programul de perfecţionare urmează să fie acreditat de către Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP) de pe lângă MECTS şi se încadrează în categoria modul mediu, cuprinzând 60 de ore (din care 56-predare, 4-evaluare) şi va permite cursanţilor să obţină, la absolvire, un număr de 15 credite profesionale transferabile.
Conţinutul învăţământului şi activităţile programului vor fi centrate pe promovarea unei viziuni multidisciplinare în predarea geografiei şi, mai ales, pe implementarea noilor metode şi tehnici de explorare, asamblare, prelucrare şi interpretare a informaţiilor conţinute în imaginile satelitare, acestea fiind prelucrate cu instrumente software de ultimă oră.
Programul „GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei” este unul de tip multiregional, iar grupul-ţintă îl constituie cei aproximativ 1900 de profesori de geografie care îşi desfăşoară activitatea în şcolile celor 12 judeţe ce alcătuiesc regiunile de dezvoltare „Nord-Vest” şi „Centru”.
Pe durata celor trei ani de derulare a proiectului, grupul ţintă spre care se direcţionează programul de pregătire complementară a fost dimensionat la un număr de 720 de persoane (profesori de geografie) ce urmează a fi incluşi efectiv în activităţile de perfecţionare, iar procesul de selecţie va respecta principiul egalităţii de şanse, şi urmează să fie realizat pe baza unor chestionare şi a formularului de înscriere.
Înscrierea participanţilor în program se va putea realiza, atât prin intermediul inspectorilor de specialitate sau a profesorilor metodişti ce coordonează disciplina „Geografie” în cadrul inspectoratelor şcolare aferente celor 12 judeţe vizate, cât şi on-line, la secretariatul centrului. Activităţile de perfecţionare se vor desfăşura în cadrul Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca, în laboratoare dotate cu sisteme informatice performante. Seriile de curs vor fi alcătuite din câte 15 persoane şi se va opera concomitent cu câte 4 grupe care vor parcurge un modul de formare ce va totaliza un număr de 60 de ore. Activităţile aferente fiecărui modul se vor desfăşura în zilele de sâmbătă şi duminică pe parcursul a 5 săptămâni.
La absolvire, pe lângă atestatul ce certifică dobândirea unui număr de 15 unităţi de credite profesionale transferabile, fiecare cursant va beneficia în mod gratuit de suporturile ce conţin aplicaţiile informatice şi soft-urile necesare utilizării lor în predarea lecţiilor de geografie în şcoală. Pe lângă acestea cursanţii vor beneficia şi de alte facilităţi.

2. În partea a doua a şedinţei de lucru s-au discutat probleme referitoare la Asociaţia profesorilor de geografie Bistriţa-Năsăud, afiliată „Societăţii de Ştiinţe Geografice din România”, fiind ales Comitetul de conducere al Asociaţiei în urma voturilor exprimate. Au fost trecute în revistă principalele probleme de interes ale profesorilor de geografie şi stabilite termenele de realizare ale activităţilor cu specific geografic.

3. În final a avut loc o prezentare de carte, „Patrimoniul turistic al României”, lucrare aparţinând prof. univ. dr. Pompei Cocean, lucrarea fiind aşteptată şi apreciată de geografii bistriţeni.

profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud