joi, 18 decembrie 2008

Colocviul Lumea cucerită prin literatură

 

Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud a organizat, în cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale, Expoziţia de carte a Editurii Nova Didactica şi Colocviul Lumea cucerită prin literatură.

Activitatea s-a desfăşurat miercuri, 10 decembrie 2008, la sediul CCD BN.

Au fost invitaţi autori care au publicat cărţi la Editura Nova Didactica: profesorii George-Vasile Raţiu, Ion Radu Zăgreanu, Victoria Fătu-Nalaţiu, Doina Macarie, Iosif Uilăcan. Au participat: scriitorul Virgil Raţiu, profesori, elevi de la Colegiul Naţional Liviu Rebreanu, Colegiul Naţional Andrei Mureşanu, Grupul Şcolar Grigore Moisil din Bistriţa, Şcoala Generală Liviu Rebreanu din Beclean.

Organizatorii programului au fost: Margareta Pop-bibliotecară, Olimpiu Nuşfelean – profesor metodist, Aurel Scridon – redactor.

marți, 22 aprilie 2008

Strategii educaţionale centrate pe elev

„Nu privi niciodată învăţătura ca pe o datorie, ci ca pe un prilej de invidiat de a cunoaşte frumuseţea eliberatoare a intelectului, pentru propria ta încântare şi spre folosul comunităţii căreia îi va aparţine munca ta de mai târziu.”
Albert Einstein

În cazul elevului care se află în centrul propriului său proces de învăţare, gândirea de ordin superior cuprinde mai multe aspecte. Delegarea puterii reprezintă un element major care subliniază modul în care elevilor li se acordă autoritatea de a decide atunci când se confruntă cu situaţii dificile. Acest aspect se referă la modul în care elevii pot fi ajutaţi să-şi dezvolte deprinderile de gândire astfel încât să poată face presupuneri referitoare la natura problemei de rezolvat şi să găsească cele mai bune soluţii.

Dacă elevii vor învăţa în mod independent, aflându-se în centrul propriului proces de învăţare, aceştia trebuie să-şi dezvolte simţul propriei identităţi, pentru a dobândi deprinderea de a acţiona independent şi de a avea control asupra mediului instrucţional.Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud a găzduit în data de 15 aprilie 2008 sesiunea de referate şi comunicări cu tema „Strategii educaţionale centrate pe elev”.
Amintim câteva titluri ale lucrărilor prezentate de cei 21 de participanţi: Jocul didactic – cadru optim pentru o învăţare eficientă la preşcolari; Învăţarea prin cooperare – exemple de bune practici Elevul ca participant activ la propriul proces de învăţare; Învăţarea centrată pe elev - grupele de excelenţă.

Discuţiile au fost interactive, au fost prezentate experienţe didactice care ajută la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice participante.


(I.M.)

miercuri, 9 aprilie 2008

APA – SUFLETUL PĂMÂNTULUI

,,Apa este o bogăţie fără seamăn pe pământ, cea mai curată, cea mai pură, sufletul pământului.”
Antoine de Saint Exupery „Terre des hommes”Cunoaşterea responsabilă a mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi, a învăţa, de a-şi dezvolta curiozitatea şi interesul pentru anumite aspecte din lumea înconjurătoare.Schimbarea mentalităţii oamenilor se face prin educaţie ecologică şi prin sensibilizarea copilului şi a adultului.
Atitudinea omului se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu:


  • cunoştinţele ecologice, teoretice pe care acesta le posedă;

  • convingerile, semnificaţia morală şi estetică;

  • activitatea practică în raport cu mediul înconjurător.


Activităţile teoretice de educaţie ecologică vor fi îmbinate cu activităţile practice, respectând cele trei abordări principale:


  • educaţia despre mediu;

  • educaţia in mediu;

  • educaţia pentru mediu .

Astfel se vor forma atitudini pozitive faţă de natură, faţă de importanţa modului de gestionare a resurselor comune.


Copiii trebuie să înţeleagă că a venit momentul ca OMUL să încheie pace cu NATURA, o pace avantajoasă pentru «ambii combatanţi».


Pentru a marca Ziua Internaţională a Apei, elevii cl. a IV-a A, înv. Olimpia Cheţa şi a IV-a D, înv. Dorina Telcean au participat în 20 martie, respectiv 1 aprilie 2008 la o activitate desfăşurată la Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud.


Au fost vizionate prezentările „Ziua Mondială a Apei” şi „Murind fără apă”, făcute de d-na prof. Iuliana Moldovan.


Elevii au fost foarte interesaţi de informaţiile prezentate, şi-au exprimat opiniile şi şi-au propus să continue activităţile dedicate acestui eveniment prin realizarea unui caiet cu păreri şi impresii personale.


(I.M.)

marți, 25 martie 2008

Traducerea şi jocul echivalenţelorSub genericul Ziua Internaţională a Francofoniei, joi, 20 martie 2008, ora 15, Biblioteca C.C.D. Bistriţa-Năsăud, în colaborare cu revista Mişcarea literară, a organizat un colocviu – Traducerea şi jocul echivalenţelor – menit să evidenţieze preocupările unor cadre didactice sau elevi de a traduce opere literare din limba română în limba franceză sau din franceză în română, să aproximeze probleme legate de asemenea preocupări, cât şi să fie găsite unele căi de a aduce echivalenţele dintr-o limbă în alta în faţa cititorilor.

În cadrul programului, a fost organizată o expoziţie de carte în limba franceză (prin grija doamnelor Margareta POP – bibliotecară şi Sorina POP – documentaristă).

În continuare, dezbaterea Ce traduc? Cum traduc? i-a avut ca invitaţi pe profesorii şi scriitorii Mircea SELEUŞAN, Florin AVRAM, Roxana CHIŞU, Virgil RAŢIU.
În continuare, profesoarele Elena NĂSTASE şi Smaranda AVRAM au prezentat un proiect educativ european – Hors les Murs – la care participă profesori şi elevi de la Şcoala Generală Avram Iancu din Bistriţa, alături de profesori şi elevi de la câteva şcoli din spaţiul european.Prof. Virginia NUŞFELEAN a prezentat revista Françamour a Asociaţiei de Prietenie Româno-Franceză din Bistriţa, la care colaborează o serie de elevi de la Colegiul Naţional Andrei Mureşanu din Bistriţa.Activitatea s-a încheiat cu o lectură din traduceri în limba franceză făcute de profesori şi elevi bistriţeni. Dezbaterea a fost moderată de Olimpiu Nuşfelean.
(N. O.)