luni, 20 octombrie 2014

„Ziua Europeană a Limbilor” – la o nouă ediție

Vineri 26 septembrie 2014, „Ziua Europeană a Limbilor” a fost sărbătorită de către Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud alături de care s-a aflat și Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița.
Evenimentul cultural a marcat această sărbătoare printr-o serie de activități care s-au desfășurat la sediul CCD, în scopul promovării diversității lingvistice europene.

Printre activitățile desfășurate s-au numărat: „Recital de versuri în limbi străine”, al elevilor de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița îndrumați de către doamna profesor Elena M. Cîmpan;

Holiday in London and Edinburgh” întâlnire cu doamna Elena Egreta Marc, profesor metodist, și cursanții de la cursul de limbă engleză organizat la CCD – impresii și relatări din excursia de studii din Anglia și Scoția – urmată de vizionarea unui filmuleț reprezentativ despre excursie și exemple de bune practici în studiul limbii engleze;

De ce să înveți limba germană?” – zece motive întemeiate care să sensibilizeze publicul asupra importanței învățării limbii germane – discurs susținut de către doamna Mihaela Cotuțiu, profesor de limba germană la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, și „Limba italiană pentru adulți”, invitată doamna Mirela Pop, profesor de limba italiană la Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița.
Cu această ocazie au fost promovate și activitățile CCD, cu accent pe cursul de învățare al limbii engleze, marcând în final îndemnul cursanților și participanților de a vorbi în cât mai multe limbi europene: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară.
De asemenea, a fost organizată dezbaterea „Educația interculturală în bibliotecă”, dezvoltând aspecte ale unei problematici complexe în care a fost subliniat rolul menit bibliotecii să îl joace în acest proces, când şcoala şi structurile infodocumentare, în special bibliotecile şcolare şi publice, contribuie la încurajarea dialogului intercultural, promovarea diversității culturale, familiarizarea cu patrimoniul cultural şi valorificarea memoriei culturale naționale şi universale.
Ca în fiecare an, la manifestare au participat elevi, cadre didactice, bibliotecari școlari, scriitori, ziariști și a avut scopul de a sublinia importanța învățării limbilor străine, a sporirii numărului de limbi străine învățate pentru a întării multilingvismul și înțelegerea interculturală.

bibliotecar Margareta POP,
CCD Bistrița-Năsăud

miercuri, 15 octombrie 2014

Limba engleză – un imperativ al zilelor noastre

„There is no one too young or too old to learn” (English proverb)

În societatea actuală, o societate informatizată și globalizată, în care deplasarea, nu numai în cadrul unui continent ci, în mod frecvent și uzual, între cele mai îndepărtate țări și continente ale globului, a apărut imperios necesară comunicarea și, implicit, învățarea limbilor străine și, în mod special, a limbii engleze, fără de care nu mai este posibilă nici deplasarea într-o locație turistică, nici comunicarea în cadrul unei conferințe internaționale pe teme de specialitate, nici comunicarea informală într-un campus studențesc unde studiază tineri de diverse naționalități.
Învățarea limbilor moderne a devenit un imperativ al zilelor noastre, nu numai datorită comunicării pe plan personal, cât mai ales datorită necesității comunicării în domeniul economic, cunoașterea unei limbi străine mărind șansele oamenilor interesați să își găsească un loc de muncă într-o altă țară. În acest scop Comisia Europeană a lansat „pașaportul european al competențelor lingvistice”, un instrument elaborat pentru a permite depășirea barierelor lingvistice și înlesnirea contactului între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, o inițiativă menită să ducă la susținerea și creșterea mobilității pe piața europeană a forței de muncă și implicit o mai bună funcționare a economiei europene.
Și, pentru că niciun european nu poate să se considere un om educat fără să cunoască o limbă de circulație europeană sau internațională, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud continuă să dezvolte oferta de formare continuă în domeniul limbilor străine. Astfel, dacă în ultimii patru ani au absolvit zece grupe de cursanți înscriși la cursul de limba engleză, în prezent oferta s-a extins, cuprinzând și cursuri pentru limba germană, urmând ca programele de formare acreditate să fie extinse și să cuprindă și alte limbi europene.
În luna septembrie a reînceput cursul de limba engleză (grupa cu numărul zece), curs care deschide deja în mod tradițional seria cursurilor de formare din Oferta de programe de formare și activități a CCD pentru anul școlar 2014-2015. Grupa cuprinde cursanți de toate vârstele, de la tineri absolvenți până la pensionari dornici să călătorească în țări cu populație vorbitoare de limba engleză, cursanți de toate profesiile, de la cadre didactice până la economiști, funcționari publici, ingineri, notari publici, medici, dornici cu toții să își pună bazele vocabularului și gramaticii limbii engleze, pe care să le dezvolte mai târziu, atât în scris cât și în conversație.
Cursurile de limba engleză se desfășoară săptămânal la Casa Corpului Didactic într-un mod interactiv, accesibil tuturor „studenților”, indiferent de vârstă sau nivelul de la care pornește în studiul limbii engleze, cu accent pe repetarea permanentă a vocabularului și a noțiunilor de gramatică, având în vedere faptul că majoritatea cursanților participă la curs după orele de serviciu și nu au timpul necesar studiului individual acasă.
Și, chiar dacă doar unii cursanți vor dori în viitor să realizeze Portofoliul Lingvistic European, cu toate componentele sale (pașaportul lingvistic, documentul de mobilitate Europass, suplimentul la diplomă și suplimentul la certificatul profesional), în scopul căutării unui loc de muncă în Uniunea Europeană, toți cursanții vor face progrese până la sfârșitul anului școlar în dobândirea abilităților și competențelor lingvistice pentru limba engleză, cel puțin la nivelurile A1 și A2 din Cadrul Comun de Referință pentru Limbi Străine.
Pe lângă programul propriu-zis, „studenții” de la cursul „Five o’clock tea” – English for beginners, participă cu plăcere la diverse activități „extrașcolare” care le aduc o serie de cunoștințe noi privind cultura și civilizația anglo-saxonă, cu tradițiile și obiceiurile apărute și dezvoltate în decursul timpului în țările vorbitoare de limba engleză.

Profesor metodist Elena Egreta MARC