vineri, 19 decembrie 2014

„Ziua minorităților naționale – valorizarea tradițiilor și obiceiurilor specifice sărbătorilor de Crăciun” – workshop

„Frumusețea cosmosului este dată nu numai de unitatea în varietate, ci și de varietatea în unitate.” – Umberto Eco

Multiculturalitatea este o realitate de necontestat în întreaga lume, deci și în Europa și în România, o realitate care trebuie nu numai acceptată ci și adoptată și implementată în viața de zi cu zi, sub forma comunicării interculturale. Dacă multiculturalitatea presupune recunoaşterea pluralismului şi a varietăţii culturale, a identităţii culturale a oricăror minorităţi, interculturalitatea presupune interacționarea diferitelor culturi. În Uniunea Europeană se pune un accent deosebit pe recunoaşterea reciprocă de valori, pe cultivarea unui spirit de dialog, pe comunicare şi colaborare între diverse culturi existente – ceea ce înseamnă deplasarea de la multiculturalitate la interculturalitate și transformarea societății într-una interculturală în care etniile interacţionează permanent.

Pe data de 18 Decembrie 1992, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase – ca document internaţional ce oferă o garanţie a drepturilor minorităţilor în general, astfel încât mai multe state i-au recunoscut importanţa prin promovarea zilei de 18 Decembrie ca zi a minorităţilor naţionale. România s-a raliat acestui context internaţional prin oficializarea acestei zile și astfel ziua de 18 Decembrie a fost declarată Ziua Minorităţilor Naţionale din România, prin Hotărâre de Guvern în 1998.

De-a lungul timpului, o serie de manifestări organizate cu ocazia acestei zile au reflectat diversitatea socio-culturală cu care etniile minoritare însufleţesc şi completează tradiţiile şi cultura românească, oferind în acelaşi timp o privire de ansamblu asupra răspândirii diferitelor minorităţi pe teritoriul României şi asupra modului în care tradiţiile minorităţilor şi ale majorităţii s-au influenţat reciproc în decursul anilor de existenţă în comun.

În România trăiesc alături de comunitățile de români diferite alte comunități etnice, cu tradiții culturale, lingvistice și religioase specifice. Regiunile cu cea mai mare diversitate etnică din România sunt Transilvania, Banatul, Bucovina și Dobrogea, zonele cu diversitatea etnică cea mai redusă fiind Oltenia și Moldova. La recensământul populației din 2011, 10,5% din populația României avea altă etnie decât cea română, iar 9% din populație avea altă limbă maternă decât limba română. Grupurile etnice care au în componența lor mai mult de 1000 de persoane sunt grupurile etnice formate din: maghiari/ secui, romi, ucraineni, germani (sași, șvabi), ruși-lipoveni, turci, tătari, sârbi, bulgari, slovaci, croați, greci, albanezi, evrei, cehi, polonezi, italieni, chinezi, armeni, ceangăi și alții.
Ziua minorităților naționale a fost sărbătorită și în unitățile școlare din județul nostru, iar Casa Corpului Didactic a punctat această zi printr-un workshop la care au participat cadre didactice din diferite unități școlare, profesori de religie, limbi moderne, dar și de fizică și chimie, precum și cursanți de la Cursul de inițiere în limba engleză pentru adulți. Au fost punctate obiceiurile și tradițiile specifice sărbătorilor de Crăciun, după care s-au cântat colinde în limba română, maghiară, germană, italiană, franceză și engleză.

Crăciun fericit!
Merry Christmas!
Joyeux Noël!
Buon Natale!
Frohe Weihnachten!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!

Prof. metodist Elena Egreta MARC
CCD Bistrița-Năsăud
Ziua minorităților naționale - 17 decembrie 2014

luni, 20 octombrie 2014

„Ziua Europeană a Limbilor” – la o nouă ediție

Vineri 26 septembrie 2014, „Ziua Europeană a Limbilor” a fost sărbătorită de către Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud alături de care s-a aflat și Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița.
Evenimentul cultural a marcat această sărbătoare printr-o serie de activități care s-au desfășurat la sediul CCD, în scopul promovării diversității lingvistice europene.

Printre activitățile desfășurate s-au numărat: „Recital de versuri în limbi străine”, al elevilor de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița îndrumați de către doamna profesor Elena M. Cîmpan;

Holiday in London and Edinburgh” întâlnire cu doamna Elena Egreta Marc, profesor metodist, și cursanții de la cursul de limbă engleză organizat la CCD – impresii și relatări din excursia de studii din Anglia și Scoția – urmată de vizionarea unui filmuleț reprezentativ despre excursie și exemple de bune practici în studiul limbii engleze;

De ce să înveți limba germană?” – zece motive întemeiate care să sensibilizeze publicul asupra importanței învățării limbii germane – discurs susținut de către doamna Mihaela Cotuțiu, profesor de limba germană la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, și „Limba italiană pentru adulți”, invitată doamna Mirela Pop, profesor de limba italiană la Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița.
Cu această ocazie au fost promovate și activitățile CCD, cu accent pe cursul de învățare al limbii engleze, marcând în final îndemnul cursanților și participanților de a vorbi în cât mai multe limbi europene: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară.
De asemenea, a fost organizată dezbaterea „Educația interculturală în bibliotecă”, dezvoltând aspecte ale unei problematici complexe în care a fost subliniat rolul menit bibliotecii să îl joace în acest proces, când şcoala şi structurile infodocumentare, în special bibliotecile şcolare şi publice, contribuie la încurajarea dialogului intercultural, promovarea diversității culturale, familiarizarea cu patrimoniul cultural şi valorificarea memoriei culturale naționale şi universale.
Ca în fiecare an, la manifestare au participat elevi, cadre didactice, bibliotecari școlari, scriitori, ziariști și a avut scopul de a sublinia importanța învățării limbilor străine, a sporirii numărului de limbi străine învățate pentru a întării multilingvismul și înțelegerea interculturală.

bibliotecar Margareta POP,
CCD Bistrița-Năsăud

miercuri, 15 octombrie 2014

Limba engleză – un imperativ al zilelor noastre

„There is no one too young or too old to learn” (English proverb)

În societatea actuală, o societate informatizată și globalizată, în care deplasarea, nu numai în cadrul unui continent ci, în mod frecvent și uzual, între cele mai îndepărtate țări și continente ale globului, a apărut imperios necesară comunicarea și, implicit, învățarea limbilor străine și, în mod special, a limbii engleze, fără de care nu mai este posibilă nici deplasarea într-o locație turistică, nici comunicarea în cadrul unei conferințe internaționale pe teme de specialitate, nici comunicarea informală într-un campus studențesc unde studiază tineri de diverse naționalități.
Învățarea limbilor moderne a devenit un imperativ al zilelor noastre, nu numai datorită comunicării pe plan personal, cât mai ales datorită necesității comunicării în domeniul economic, cunoașterea unei limbi străine mărind șansele oamenilor interesați să își găsească un loc de muncă într-o altă țară. În acest scop Comisia Europeană a lansat „pașaportul european al competențelor lingvistice”, un instrument elaborat pentru a permite depășirea barierelor lingvistice și înlesnirea contactului între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, o inițiativă menită să ducă la susținerea și creșterea mobilității pe piața europeană a forței de muncă și implicit o mai bună funcționare a economiei europene.
Și, pentru că niciun european nu poate să se considere un om educat fără să cunoască o limbă de circulație europeană sau internațională, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud continuă să dezvolte oferta de formare continuă în domeniul limbilor străine. Astfel, dacă în ultimii patru ani au absolvit zece grupe de cursanți înscriși la cursul de limba engleză, în prezent oferta s-a extins, cuprinzând și cursuri pentru limba germană, urmând ca programele de formare acreditate să fie extinse și să cuprindă și alte limbi europene.
În luna septembrie a reînceput cursul de limba engleză (grupa cu numărul zece), curs care deschide deja în mod tradițional seria cursurilor de formare din Oferta de programe de formare și activități a CCD pentru anul școlar 2014-2015. Grupa cuprinde cursanți de toate vârstele, de la tineri absolvenți până la pensionari dornici să călătorească în țări cu populație vorbitoare de limba engleză, cursanți de toate profesiile, de la cadre didactice până la economiști, funcționari publici, ingineri, notari publici, medici, dornici cu toții să își pună bazele vocabularului și gramaticii limbii engleze, pe care să le dezvolte mai târziu, atât în scris cât și în conversație.
Cursurile de limba engleză se desfășoară săptămânal la Casa Corpului Didactic într-un mod interactiv, accesibil tuturor „studenților”, indiferent de vârstă sau nivelul de la care pornește în studiul limbii engleze, cu accent pe repetarea permanentă a vocabularului și a noțiunilor de gramatică, având în vedere faptul că majoritatea cursanților participă la curs după orele de serviciu și nu au timpul necesar studiului individual acasă.
Și, chiar dacă doar unii cursanți vor dori în viitor să realizeze Portofoliul Lingvistic European, cu toate componentele sale (pașaportul lingvistic, documentul de mobilitate Europass, suplimentul la diplomă și suplimentul la certificatul profesional), în scopul căutării unui loc de muncă în Uniunea Europeană, toți cursanții vor face progrese până la sfârșitul anului școlar în dobândirea abilităților și competențelor lingvistice pentru limba engleză, cel puțin la nivelurile A1 și A2 din Cadrul Comun de Referință pentru Limbi Străine.
Pe lângă programul propriu-zis, „studenții” de la cursul „Five o’clock tea” – English for beginners, participă cu plăcere la diverse activități „extrașcolare” care le aduc o serie de cunoștințe noi privind cultura și civilizația anglo-saxonă, cu tradițiile și obiceiurile apărute și dezvoltate în decursul timpului în țările vorbitoare de limba engleză.

Profesor metodist Elena Egreta MARC

luni, 5 mai 2014

Noaptea Bibliotecilor Românești – ediția a doua

În cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Bibliotecarilor, Asociația Bibliotecarilor din România și Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud a organizat a doua ediție a Nopții Bibliotecilor Românești. În paralel cu activitatea de la CCD, evenimentul a fost marcat și de către alți bibliotecari în unități de învățământ din județ.

Urmărindu-se revalorizarea bibliotecilor prin creșterea vizibilității acestora în societate, scopul acestui eveniment a fost aducerea împreună a beneficiarilor și a personalului ce-și desfășoară activitatea în aceste temple de cunoaștere.

Bibliotecile nu mai sunt de multă vreme un lux ci o necesitate. Sensul existenței bibliotecilor este dat de către cititori și nevoile lor de cunoaștere. Continua ignorare a importanței bibliotecilor poate avea efecte dintre cele mai nedorite asupra evoluției societății. În ultimii ani se constată o mai mare înțelegere a autorităților și o mai mare încredere acordată contribuției și rolului bibliotecilor școlare, care alături de activitatea didactică din școală, contribuie la consolidarea deprinderilor de lectură în rândul copiilor și al adolescenților. Este de la sine înţeles rolul esențial al bibliotecii, în general, și al bibliotecii publice și școlare, în mod deosebit, în sprijinirea programelor de dezvoltare a lecturii și de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Biblioteca a fost, este și va rămâne un colț de rai, un loc în care poți să te informezi, să înveți, să te dezvolți și să te încarci spiritual. Ea îți oferă posibilitatea ca odată intrat în lumea cărților, să descoperi lucruri, locuri, informații noi și interesante. Pentru mulți biblioteca este oaza lor de liniște și de inspirație.

Evenimentul a fost marcat prin lansarea cărții George-Vasile Rațiu, „VALEA BÂRGĂULUI ÎN ANII 1940-1944”, Editura Charmides, Bistrița, 2013, ediție îngrijită de Mircea Gelu Buta. Au vorbit, despre personalitatea vastă, a profesorului şi scriitorului comemorat, pe lângă domnul prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, care s-a ocupat de editarea cărții şi: doamna Ana Raţiu soția domnului George Vasile Rațiu, domnul Adrian Liviu Mănarcă scriitor și jurnalist, domnul Adrian Onofreiu, doctor în istorie, domnul profesor Titus Wachsmann – Hogiu fost director al CCD, scriitor, doamna Margareta Pop, bibliotecar, domnul profesor Olimpiu Nuşfelean, scriitor. Cu acest prilej s-a organizat şi o expoziţie de carte „In memoriam George Vasile Raţiu”.

Elevii cercului de teatru creativ şi jurnalism de la Palatul Copiilor Bistrița – coordonator profesor Ionela Silvia Nușfelean, au susţinut un microrecital de poezie religioasă, unor texte atribuindu-le şi linie melodică. Noaptea literară a continuat cu un dialog despre lectură, literatură, poezie religioasă, bibliotecă, cartea și elogiul ei, arta creației – întreţinut de scriitorii invitaţi Victoria Fătu-Nalaţiu, Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfelean, Virgil Raţiu, Victor Ştir, Menuţ Maximinian, din opera cărora s-au susţinut şi lecturi publice.

Organizarea a tot mai multe astfel de evenimente culturale precum: Noaptea Muzeelor, Nocturna Bibliotecilor acum Noaptea Bibliotecilor Românești, este benefică. Este nevoie de ele, este nevoie de programe menite să atragă publicul către biblioteci, teatre, cinema, operă etc. Fără de ele n-am fi un întreg, nu am evolua ca oameni, am risca să ne pierdem cultura.

Eforturile noastre sunt încununate de succes de fiecare dată când un nou cititor ne calcă pragul, fiecare nou cititor pentru noi fiind un câștig.

Noaptea bibliotecilor 23.04.2014
Margareta POP,
bibliotecar CCD BN

luni, 24 martie 2014

Poezia unei zile la Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

Ziua Internaţională a Poeziei a fost una luminoasă, dinspre exterior spre interior, şi anul acesta la Bistriţa. Prin atenţia doamnei Margareta Pop, bibliotecarul Casei Corpului Didactic, frumuseţea creaţiei lirice a devenit un eveniment care a oprit risipirea timpului.

Lucruri subtile şi de bun gust au fost pregătite pentru oaspeţii poeziei în incinta bibliotecii CCD BN. Astfel, pe lângă gazda mai sus amintită, care a şi moderat întâmplările zilei, Ionela Nuşfelean a reuşit să surprindă publicul prin evantaiele multicolore (adevărate curcubeie lirice) constituite din poezii selectate cu grijă. În centrul spaţiului de dialog au fost aduse mănunchiuri poetice de câte şapte înmulţite de trei ori. Au existat şapte poeţi bistriţeni, şapte poeţi în devenire, şapte poeţi universali, fiecare dintre ei reprezentaţi de către o creaţie lirică. Toate acestea, însumate, au avut ca rezultat o „altă matematică”, Poezia însăşi.

Primii care au fost invitaţi să aducă poezia în scenă au fost poeţii bistriţeni. Victor Ştir, Menuţ Maximinian, Victoria Fătu-Nalaţiu, Mirela Orban, Andreea Gal au citit din creaţiile proprii şi au răspândit emoţie. Alţi doi poeţi, Olimpiu Nuşfelean şi David Dorian, au fost recitaţi de către două iubitoare de poezie, fiind prezenţi prin esenţa creaţiei lor, versul. Descinderea acestor poeţi în public a fost, aşa cum s-a şi spus, motiv de bucurie reciprocă: aceea a poetului care iese din carte şi îşi vede cititorul reacţionând la poezia spusă şi aceea a degustătorului de liric (ieşit din anonimat, căpătând o înfăţişare) care observă înfiorarea slujitorului versului. E bucuria atingerii poeziei vii, izvorând şi transmițându-se direct.

De la poeţii consacraţi au primit cuvântul poeţii în devenire, şapte elevi care prin versurile lor au arătat nu doar că tinerii mai ştiu să scrie (bine), dar şi că poezia se încăpăţânează să rămână mereu tânără. Chiar dacă hainele pe care aceasta din urmă le îmbracă se mai şi schimbă. Şi-au etalat frăgezimea şi fragilitatea „limbii poezeşti” Antonia Chiciudean, Antonius Chiciudean, Teodor Encean (toţi trei de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”), Ioana-Ilinca Moldovan (Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”), Roxana Deac (Liceul Tehnologic Lechinţa), Paula Suciu (Şcoala. Gimnazială „Avram Iancu”), Larisa Florea (Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”), elevii bistriţeni fiind, de ani buni, şi membri ai cercului de creaţie literară la Palatul Copiilor. Nu doar că aceşti tineri poeţi au recitat cu suflet cald şi proaspăt, dar au făcut ca toţi cei prezenţi să rezoneze la melodia versurilor lor. O muzică a unor cuvinte simple, spuse însă copilăreşte. Căci aceasta este probabil minunea poeziei: de a te înfiora precum promisiunea primăverii.

Un moment aparte s-a dorit a fi şi oferirea unor preţioase „flori lirice” tuturor bibliotecarilor şcolari participanţi la eveniment. Astfel, organizatorii au dăruit poezii din creaţia Anei Blandiana, toate având autograful autoarei. Ca o încununare a frumosului, au fost recitate şi împărtăşite şapte dintre poeziile blandiene.
Finalul manifestării a coincis cu trecerea spre universalitatea poeziei. A fost un microrecital adunând laolaltă şapte poeţi universali susţinut atât de profesorii Ionela Nuşfelean, Ioan Sabin Mureşan şi Adrian Iliuţă, cât şi de elevii coordonaţi de aceştia. Din corola de minuni a poeţilor s-au numărat printre cei selectaţi Serghei Esenin, Rainer Maria Rilke, Shakespeare, Rabindranath Tagore, Sylvia Plath, J.L. Borges, Ana Blandiana. Alegerea Poetei noastre ca poet universal nu a fost deloc întâmplătoare, fiind un ambasador liric incontestabil, arătându-i-se o dublă preţuire: pe de o parte, pentru că ne aflăm în proximitatea zilei de naştere a locuitoarei „Patriei A4”, pentru afinităţile Micilor Blandieni Bistriţeni faţă de cea împreună cu care formează „Persoana întâi plural”, pe de altă parte.

Dezbaterea despre muzica din interiorul poeziei a închis, ca nişte coperte, prinosul de lirică vie care s-a revărsat în sala bibliotecii. Poezia este cea care reuşeşte să facă din cuvinte necuvinte, din gravitaţie levitaţie, din incolor curcubeu, din gălăgie melodie. Ea este motivul opririi noastre din iureşul nebun al vieţii şi ascultarea liniştii sufletului, ea este pauza albă şi tăcută dintre rânduri. Prin intermediul poeziei încetăm a avea „picioarele pe pământ”, începem să fim „cu capul în nori”. Şi, mai ales, începem să fim…
Iată de ce cred că 21 martie poate aduce un echilibru vieţilor noastre. Proza zilelor e mântuită de Poezia unei zile.
Pentru acest deosebit prilej de a fi împreună, îi suntem recunoscători iniţiatorului, moderatorului Zilei Poeziei – doamnei Margareta Pop, o gazdă minunată.

prof. Adrian ILIUŢĂ
Liceul Tehnologic Lechința