vineri, 1 noiembrie 2013

Ziua europeană a limbilor străine – 2013

Întâlnirea metodică din data de 26.09.2013 de la Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, a fost organizată cu ocazia sărbătoriri ZILEI EUROPENE A LIMBILOR STRĂINE.

Programul acestei manifestări a fost unul amplu care a cuprins:
  • Întâlnire cu managerul Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud, scriitorul Ioan Pintea. Cu bunăvoința și dăruirea cunoscute față de carte, bibliotecă și bibliotecari, domnul Ioan Pintea ne-a oferit sprijin în elaborarea de parteneriate și ne-a susținut îndemnându-ne să ne iubim meseria și să fim demni de ea. I-am mulțumit pentru venirea înspre noi, bibliotecarii școlari și credem că legătura cu Biblioteca Județeană și parteneriatele viitoare sunt în favoarea noastră. Ne dorim parteneriate cu Biblioteca Județeană pentru că noi suntem cei care avem de câștigat – felul în care biblioteca își desfășoară și își promovează activitățile este remarcabil – iar aceste legături contribuie la dezvoltarea profesiei, depășirea crizelor în structurile noastre, intercunoaștere și interrelaționare.

  • Dezbatere „Biblioteca școlară o nouă abordare – Propuneri legislative”. Au avut loc discuții și informări pe tema proiectului de modificare a Legii 334/2002, care în forma sa actuală nu mai poate fi aplicată în biblioteci din cauza faptului că, pe de o parte prin unele articole ale sale intră în contradicţie cu alte legi în vigoare, iar pe de altă parte există articole care nu mai corespund evoluţiei bibliotecilor româneşti.
  • Note informative privind desfăşurarea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociației Bibliotecarilor din România cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaștere, cultură” organizată la Oradea în perioada 4-6 septembrie 2013. S-au prezentat noutățile privind realitățile și perspectivele domeniului biblioteconomic. De asemenea s-au dat informații despre apariția editorială a „Tratatului de biblioteconomie”, vol. 1, o lucrare colectivă fundamentală pentru biblioteconomia românească, coordonată de prof. univ. dr. Mircea Regneală. Ca în fiecare an, au fost acordate premii și distincții ABR pentru realizări profesionale și științifice deosebite. În acest an premiul Spiru Haret i-a fost acordat colegei noastre, bibliotecara Colegiului Național Andrei Mureșanu – Butuza Nicoleta Paula.


  • Lansarea cărții: „Bistrița-Năsăud – minighid turistic”, tradusă în 5 limbi europene, autor Elena Egreta Marc, apărută la Editura Nova Didactica a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud. Cartea a fost prezentată de bibliotecar Pop Margareta, profesor metodist, dr. Dan Aurelia, cursanți de la cursul de engleză organizat de CCD, ing. Radulovici Domnița și prof. Flămând Betty, care au dat un feed-back pozitiv cursurilor de limba engleză la care autoarea ghidului este formatoare, exprimându-și nerăbdarea de a studia la curs varianta în limba engleză a cărții prezentate. Scriitoarea Victoria Fătu Nalațiu, a avut următoarea intervenție în cadrul lansării, subliniind importanța cunoașterii limbilor străine în comunicarea interculturală. Doamna Nalațiu a vorbit și despre prezența unei delegații bistrițene la Paris din care și domnia sa a făcut parte, ca premiantă UNICEF, prin EUROPOESIA.

A participat din partea ISJ BN, inspector de specialitate – limbi străine – prof. Lupșan Viorelia.

Margareta Pop,
Bibliotecar CCD

luni, 7 octombrie 2013

Cursul de limba engleză – pașaport pentru cetățeanul european

„În actul de învăţare, nu se ştie cine dă şi cine primeşte.”
Constantin Noica

A devenit deja tradiție ca la începutul lunii septembrie activitățile Casei Corpului Didactic să fie inaugurate de cursul de engleză din Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități pentru anul școlar în curs. De fapt, cursul de engleză se încadrează într-un proiect mai extins care cuprinde mai multe activități, de la excursii și seri distractive până la participarea la seri literare și activități de voluntariat, într-un efort comun profesor-cursanți, asumat cu plăcere de către toți participanții.
De ce este atât de solicitat și apreciat cursul de engleză ne spun chiar cursanții care participă la acest program.
Astfel, doamna profesor Sorina-Gabriela Costea scrie în paginile revistei Didactica Nova, revista lunară a Casei Corpului Didactic, ce înseamnă cursul de engleză pentru cursanții înscriși în diferite grupe, pe niveluri diferite de studiu, iar doamna profesor Daniela Hăngănuț – în aceeași publicație – subliniază importanța studiului limbii engleze în special în cadrul programelor de formare pentru adulți.

„Five o'clock tea” (Ceaiul de la ora cinci)

„Aproape de câte ori deschizi televizorul, unul dintre subiectele dezbătute acolo este starea „catastrofală” a învățământului românesc. Reporteri panicați (și, în treacăt fie spus, de multe ori certați cu gramatica) anunță (cu vocile acelea cu care, de obicei, se anunță marile catastrofe) ba că examenul de bacalaureat a fost luat numai de 30 și nu mai știu câte procente din candidații prezenți, ba că a fost fraudat examenul de admitere de nu știu unde, ba că profesorii X și Y au luat mită și sunt cercetați penal etc., etc.

Despre ce este bun în învățământul românesc însă nimic sau mai nimic. Motivația? Lucrurile bune nu cresc audiența – se spune. Și cum mas-media noastră este majoritar comercială...
Cred totuși că lucrurile bune trebuie popularizate pentru că sunt dătătoare de speranță și, în vremurile pe care le trăim, speranța este foarte importantă.
Și dacă, de obicei, se vorbește numai despre ce se petrece în marile orașe, voi relata despre ceva ce se petrece în micul, bătrânul, frumosul și, în general, îngrijitul nostru oraș, Bistrița.
Locul de desfășurare? Casa Corpului Didactic. Protagonistă? Profesoara Elena-Egreta Marc.
Despre ce este vorba? Despre un curs de engleză pentru adulți. Început modest în anul școlar 2010-2011 cu două grupe de începători, continuat în anul școlar 2011-2012 cu o grupă de începători și una de intermediari, a ajuns în anul școlar 2012-2013 la patru grupe: două de începători, una de intermediari și una de avansați (la care se vor adăuga una de „excelență” și, la presiunea foștilor cursanți, una de „superavansați”). Fiecare grupă are între 15 și 20 de cursanți.
Vârstele cursanților sunt foarte diferite: de la 20 la peste 70 de ani. Motivația lor este diversă: de la tineretul care învață engleza în speranța găsirii unui loc de muncă în străinătate, la părinții și bunicii care doresc ca, atunci când își vor vizita copiii stabiliți în America, Anglia, Irlanda, Australia etc., să se poată înțelege cu oamenii de acolo și cu propriii nepoți, la cei de vârsta a treia care vor „să nu le moară neuronii” (este un citat din cuvântarea la banchet a unui cursant), la cei pasionați pur și simplu de studiul limbilor străine și de învățătură în general (este și cazul subsemnatei).
Motivul cel mai important însă și general pentru toți cursanții este calitatea orelor care se oferă aici.

Manualele după care se învață sunt manuale scrise de d-na prof. Elena-Egreta Marc. Eroii textelor didactice sunt chiar cursanții. Manualele nu prezintă numai limba engleză ca instrument de comunicare ci sunt și un compendiu de istorie, cultură și civilizație ale poporului englez și ale popoarelor vorbitoare de engleză.

Orele doamnei profesoare Elena-Egreta Marc se remarcă, în primul rând, prin caracterul lor modern și interesant. În oră se vorbește tot timpul în engleză. Cursanții au toți nume englezești („nume de scenă”). Se ascultă și se vizionează filme (în care actorii fac conversație uzuală pe diferite teme) și video-clipuri (cu textele proiectate pe ecran în timp ce se vorbește sau se cântă), se servește, în pauza dintre ore, la ora cinci, un ceai (de aici numele cursului: „Five o'clock tea”), se sărbătoresc, după modelul englezesc (sau american): Crăciunul, Anul Nou, Ziua lui Guy Fawkes, Halloween-ul, Ziua Sf. Valentin (cursanții se costumează pentru aceste zile și întocmesc portofolii privind semnificația acestor sărbători, modul lor de desfășurare – bineînțeles în engleză). S-a făcut o excursie la Londra unde cursanții au pregătit, în engleză, prezentări ale monumentelor și locurilor vizitate.
În timpul orelor, toată lumea ajunge să citească, să vorbească, să scrie. Profesoara corectează, cu răbdare, fiecare cursant. Toate traducerile sunt corectate împreună cu cursanții și scrise pe foi afișate în sala de curs (pe care cursanții le pot, ulterior, consulta din nou). Profesoara oferă numeroase sinonime, expresii și rezolvă și rezolvă cazurile de omofonie. Totul este extrem de clar și variat. Se spun glume, se fac comentarii, se râde mult (umorul englezesc este celebru), se cântă – totul în engleză, evident. Comentariile mai amuzante sunt scrise pe foi și afișate pe pereți – pentru a fi văzute de toate grupele.
Ce este însă foarte impresionant? Mulțumirea din ochii celor care s-au prezentat la un interviu și au fost admiși, bucuria din ochii acelora care, reîntorși din străinătate, povestesc cât de bine, din punct de vedere lingvistic, s-au descurcat acolo, fericirea celor care au reușit să-și împlinească un vis: cel de a vorbi engleza. Este și cazul celei care semnează aceste rânduri.”
(prof. Sorina-Gabriela COSTEA)

De ce să mai înveți?

„De ce să mai înveți o limbă străină când... ai deja două, trei specializări și gradul didactic I și poate... cinci sau zece ani până la mult controversata pensie?
Are sens să mergi săptămânal la cursul de engleză? Uneori să faci chiar două, trei ore numai pe drum să ajungi la timp la curs?
Sunt întrebări pe care multe persoane și le pun sau, reprezintă câteva motive pentru a rămâne studiul unei limbi străine doar în faza de dorință.

Să spui exact ce gândești și ce simți cu deplină ușurință este o plăcere pe care o poți avea când vorbești o limbă străină, să te exprimi elegant și fluent fără teamă de ridicol.
Poți să știi multe cuvinte, expresii, ceva gramatică a limbii engleze dar s-ar putea să ai nevoie de multe lucruri pentru a trece cu brio o discuție liberă care poate fi oriunde: în sala de clasă, într-un grup de prieteni, într-un locaș de cult, la o acțiune de voluntariat, în spital, în excursie, într-o mobilitate, în aeroport și în multe alte locuri.
La ora actuală în lume sunt circa un miliard de vorbitori de limbă engleză, aproape întreaga informație stocată în calculatoarele din întreaga lume este în limba engleză, informația științifică este în limba engleză, vasta lume a Internetului folosește predominant limba engleză, pe toate continentele lumea afacerilor este dominată de limba engleză.
Pe lângă toate acestea, limba engleză este o limbă melodioasă, cu un vocabular bogat, cu o bună flexibilitate, cu mult umor, o limbă ușor de asimilat și care îți poate deschide accesul direct la o parte importantă a literaturii universale.
Să înveți o limbă străină reprezintă un mod de a face față cu ușurință noilor cerințe de viață. La momentul actual, analfabet nu înseamnă să nu știi să scrii și să citești ci să nu poți să comunici măcar într-o limbă străină.
Cei care au absolvit în luna iulie 2013 anul I al cursului „Five o'clock tea – English for beginners” la Casa Corpului Didactic din Bistrița, coordonat de profesor Elena Egreta Marc, începând cu luna septembrie au devenit cursanți ai „We love English – intermediate student's book”.
După absolvirea anului I timp de 80 de ore, cursanții (profesori, medici, ingineri, economiști) și-au dezvoltat competențe lingvistice (echivalent cu nivelurile A1 și A2 ale Cadrului Comun European), competențe de comunicare și competențe psihosociale.”
(prof. Daniela HĂNGĂNUȚ)

Gândurile cursanților puse în cuvinte, chiar dacă nu „in English” (sintagmă ce a devenit un laitmotiv al cursului de limba engleză), reprezintă feedback-ul cel mai motivant pentru continuarea unui proiect devenit „de suflet” pentru toți participanții.

Profesor metodist Elena Egreta MARC
Casa Corpului Didactic

miercuri, 1 mai 2013

„Școala altfel” pentru adulți

„Este bine să ai un punct terminus al unei călătorii, dar ceea ce contează la sfârșit este călătoria.”(Ursula K. LeGuin)


Învăţarea limbii engleze înseamnă nu numai însuşirea unui nou sistem lingvistic, ci şi cunoaşterea unor elemente de civilizaţie şi cultură anglo-saxonă, prin cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice, a celor mai valoroase creaţii artistice, realizându-se înţelegerea mai profundă a modului de viaţă, a spiritului şi trăsăturilor caracteristice popoarelor ce vorbesc limba engleză.
Pentru a-şi însuşi un anumit volum de cunoştinţe, cu un randament maxim, cursantul trebuie, în primul rând, să fie motivat în acest sens, să aibă dorinţa necesară pentru a depune eforturile cerute în vederea învăţării. Și ce altă motivație ar putea fi mai puternică pentru un iubitor al limbii engleze decât o vizită la Londra?
În urmă cu aproape trei ani, când au început cursurile de limba engleză pentru adulți la Casa Corpului Didactic BN, una dintre pasionatele „studente” înscrise în grupa 1, Miss Grace, dna jurist Georgeta Săliștean (pentru că toți cursanții au câte un „nume de scenă”) spunea: „Teacher, noi învățăm limba engleză, dar la Londra când ne duceți?” Și așa s-a născut ideea – la început un vis – de a ajunge în capitala Regatului Unit.
După primul an de studiu, în care a fost parcurs manualul „Five o’clock tea”, a urmat un al doilea an de studiu și un alt manual care, urmând visul de a călca pe tărâmul vorbitorilor autentici de limba engleză, a urmat un traseu imaginar pe străzile Londrei, vorbind de principalele puncte de atracție ale capitalei londoneze, dar și ale întregului regat, volumul „We love English”.
După încheierea anului II de studiu (nivel intermediar), „studenții” și-au exprimat dorința de a continua studiul limbii engleze și de a vizita Londra și astfel s-a materializat ceea ce fusese până în acel moment doar o idee: călătoria la Londra.
Programul „săptămânii altfel” pentru cursanții adulți ai Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud a fost unul foarte activ, cu multe obiective de interes pe care am dorit să le trecem în revistă, și a cuprins atât momente de studiu – cursanții au prezentat atât în limba română cât și în limba engleză obiectivele vizitate – cât și momente de relaxare (o seară într-un tradițional „pub” sau o seară românească).
Primul contact cu Londra a fost un tur de vizitare într-un tradițional „double-decker” (autobuz supraetajat), de unde am putut admira străzile animate ale metropolei cosmopolite, pe înserat, din „City” până în Regent Street, trecând prin Picadilly Circus și Trafalgar Square, vestitele străzi și piețe londoneze.
Luni, 8 aprilie 2013, turul nostru de vizitare a început –și unde putea să înceapă dacă nu în City-ul Londrei – cu vizitarea catedralei Sf. Paul (St. Paul’s Cathedral) din chiar inima cetății medievale. Miss Anna, dna dr. Voichița Măgerușan, ne-a prezentat obiectivul, atât în limba română cât și în limba engleză, așa cum îi stă bine unui „student” al cursului de engleză.
Pe drumul spre următorul obiectiv de vizitat am trecut în revistă și alte puncte de interes: Royal Court of Justice, Mansion House, The Monument, urmând ca vestitul Tower of London (Turnul Londrei, de fapt o fortăreață adevărată) să ne încânte timp de 2-3 ore cu tot ce este legat de istoria fortăreței, care a fost și închisoare regală: regi și regine cu evenimentele pozitive și mai ales negative din timpul domniei fiecăruia (condamnări, execuții, chiar a capetelor încoronate), bijuteriile Coroanei (The Crown Jewels), vestiții paznici „Beefeaters” în costumele medievale, corbii Turnului (The Ravens’ lodgings) despre care legenda spune că vor exista atâta timp cât va exista și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, după numele oficial al țării. Inițiatoarea proiectului nostru, miss Grace (dna jurist Georgeta Săliștean) și-a prezentat și tema de casă (homework), pregătită cu reală plăcere, fiind obiectivul preferat al „studentei”.
După vizitarea Turnului Londrei a urmat vizitarea expoziției celui mai cunoscut pod peste Tamisa, The Tower Bridge, prezentat într-un mod original de către Mr. Mark, dl dr. Iuliu Silveșan, student în grupa de începători (beginners).
După vizitarea Podului Turnului, a urmat o lungă și interesantă plimbare pe malul drept al Tamisei, pe celebra „The Queen’s Walk”, Aleea Reginei, pentru a străbate cu pasul cele mai importante poduri (Tower Bridge, London Bridge, Southwark Bridge, Millennium Footbridge, Blackfriars Bridge, Waterloo Bridge, Hungerford Footbridge și Westminster Bridge) din cele 30 de poduri de peste Tamisa.
O altă pasionată studentă a cursului de limba engleză, miss Mary III, d-na ec. Dacina Silveșan, a prezentat o altă temă „London Bridge”, de-a lungul Tamisei fiind prezentate și alte puncte de interes: Waterloo Bridge, Southwark Cathedral, Globe Theatre, celebrul teatru unde a jucat și a fost partener marele Shakespeare, London Aquarium, County Hall, London Dungeon.
Plimbarea pe malul Tamisei a fost urmată de o experiență deosebită trăită la mare înălțime (135 m), din London Eye sau Millennium Wheel, uriașa roată construită pe malul Tamisei: întregul oraș văzut de sus, cu Parlamentul și Big Ben-ul „la picioarele noastre”.
A doua zi a „săptămânii altfel” a început cu vizitarea catedralei Westminster, catedrala „încoronării regilor”, unde miss Lilian, dna dr. Aurelia Medan, a făcut o prezentare detaliată a obiectivului, atât în română cât și în engleză.
După vizitarea Westminster Cathedral un alt punct de interes a fost schimbarea gărzii la Palatul Buckingham, unde miss Sylvia, d-na dr. Schwarz, studentă în anul I la engleză și-a prezentat tema, punctând lucruri de actualitate într-un mod foarte creativ.
Chiar și membrii grupului care nu sunt încă studenții noștri s-au încadrat în „programul de studiu” al grupului și, într-un mod interesant și plăcut, au prezentat următorul obiectiv turistic din program. Astfel, dl ing. Dinu Măgerușan, viitor cursant al cursului de engleză am putea spune, a prezentat sala de concerte „Albert Hall”, situată alături de Albert Memorial, două monumente situate la sud de Kensington Gardens ce amintesc de Prințul Albert, soțul reginei Victoria.
Întreaga zonă Kensington, situată la vest de Palatul Buckingham și Hyde Park, amintește de regina Victoria și soțul acesteia, Prințul Albert, care și-au lăsat amprenta în stilul arhitectonic al orașului, stilul victorian fiind frecvent întâlnit în ansamblul arhitectonic londonez.
Și ceilalți membrii ai grupului, în calitate de „turiști serioși” (de exemplu familia Săliștean și doamnele care s-au alăturat grupului nostru) au participat la descoperirea de alte și alte exponate deosebite din cultura și civilizația lumii, exponate care pot fi admirate în „Victoria and Albert Museum”, precum și secvențe din descoperirile științifice legate de evoluția planetei și a organismelor vii, în Muzeul de evoluție naturală (Natural History Museum), ambele muzee fiind situate nu departe de Kensington Gardens, într-o zonă dedicată muzeelor și colegiilor universitare.
În a treia zi a călătoriei noastre în Regatul Unit a urmat o vizită la Hampton Court, în afara orașului propriu-zis, în zona metropolitană, la castelul considerat reședința regelui Henric al VIII-lea. Miss Yasmine, dra prof. Claudia Ladar, și-a prezentat tema bilingvă (în română și engleză, cum altfel?) și ne-a introdus în atmosfera castelelor și a obiceiurilor de la curțile regale ale vremii.
Din zona metropolitană ne-am întors la Londra și, plecând de la Palatul Parlamentului, am trecut în revistă toate obiectivele de interes de pe malurile Tamisei într-o croazieră cu destinația Greenwich, situat în aval de Tower Bridge, spre vărsarea Tamisei în mare. Deși am avut la dispoziție un timp foarte scurt, ca niște turiști dornici de a vedea cât mai mult, am trecut în agenda noastră de călătorie și Observatorul Regal Greenwich care este punctul reper de fixare a orei pe glob (Greenwich Mean Time) și unde turistul nu rezistă să nu se fotografieze cu un picior în emisfera estică și cu celălalt în emisfera vestică, de o parte și de alta a meridianului de 0 grade. Croaziera s-a încheiat cu obișnuitele poze de grup în fața Big Ben-ului și a Parlamentului.
Ziua a patra a călătoriei a fost rezervată vizitării British Museum, unde Mr. Simon II, dl dr. Porfirie Vasiluț, student pasionat al limbii engleze, ne-a prezentat o temă foarte documentată, în română și engleză, asupra istoriei și exponatelor muzeului.
A doua parte a zilei a fost dedicată vizitării Hyde Park, cu vestitul „Speaker’s Corner”, unde miss Doris II, d-na biolog Domnița Radulovici, o altă pasionată cursantă, și-a prezentat tema atât în română cât și în engleză.
După-amiaza a constituit deliciul doamnelor, dar nu numai, fiind dedicată relaxării și „shopping”-ului pe vestita arteră comercială „Oxford Street”, urmată de o seară într-un „pub” pe malul Tamisei, un alt prilej de a admira orașul dintr-o altă perspectivă, una nocturnă, de data aceasta.
Ziua de vineri a fost ziua în care cele două piețe celebre ale Londrei au fost îndelung cercetate de către noi: Trafalgar Square și Picadilly Circus, loc de trecere zilnică de altfel, dar de data aceasta ne-am oprit pentru a le admira pe îndelete.
National Gallery a constituit pentru noi prilej de adevărată „revelație”, într-un singur loc aflându-se o mulțime de comori ale civilizației universale: Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rubens, Tizian, Van Gogh, ca să nu mai vorbim de reprezentanții picturii engleze.
Sâmbătă, ultima zi a vacanței noastre londoneze, a fost o zi de shopping și de hoinărit printre curioșii vizitatori ai renumitei piețe Covent Garden unde, pe lângă obișnuitele magazine și piețe deschise, am fost surprinși de spectacolele în aer liber oferite turiștilor de clowni sau acrobați care își desfășurau talentele chiar în stradă.
După o săptămână de neuitat în capitala Regatului Unit în care am reușit să vedem locuri deosebite, unde istoria și cultura plutesc în aer, duminică ne-am reîntors în țară cu gândul încă la tot ceea ce văzusem în Londra și cu mulțumirea împlinirii unui vis, a unei călătorii trăite intens. Nu orice fel de călătorie ci una dintre acelea în care apreciezi adevărata valoare a locului, a oamenilor, a culturii, o experiență pe care o putem valorifica în viitor, știut fiind faptul că o mare parte a educației unui om se datorează călătoriilor.

ALBUMUL:
Londra - aprilie 2013
Profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud