miercuri, 15 aprilie 2015

Ziua internațională a francofoniei

Joyeux anniversaire!


„Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas”
(De la sublim la ridicol nu-i decât un pas – proverb francez)

Termenul francofonie a apărut spre sfârşitul secolului al XIX-lea pentru a descrie ţările şi persoanele vorbitoare de limbă franceză. Semnificaţia cunoscută astăzi este dobândită mai târziu când francofonii realizează existenţa unui spaţiu lingvistic propice schimburilor culturale. Oamenii de litere au fost la originea acestei mişcări, aceștia dorind să sublinieze semnificaţia limbii franceze pentru patrimoniul lingvistic universal. Dar „Ziua Internaţională a Francofoniei” a fost stabilită la 20 martie 1970, când a fost creat un nucleu interguvernamental al Francofoniei, și de atunci este celebrată în fiecare an la această dată.
Organizaţia Internaţională a Francofoniei reuneşte state şi guverne de pe cinci continente care au în comun afinitatea pentru limba franceză, printre obiectivele organizaţiei, aşa cum sunt ele statuate în Carta Francofoniei (redactată la Antananarivo, Madagascar în noiembrie 2005), fiind: instaurarea şi dezvoltarea democraţiei, prevenirea, gestiunea şi rezolvarea conflictelor, susţinerea statului de drept şi a drepturilor omului; intensificarea dialogului între culturi şi între civilizaţii; apropierea între popoare prin cunoaşterea reciprocă; întărirea solidarităţii existente prin acţiuni de cooperare multilaterală menite să favorizeze dezvoltarea economică și promovarea educării şi formării.
Organizaţia Internaţională a Francofoniei este o organizație cu o structură instituţională ce funcționează în întreaga lume prin intermediul instanțelor Francofoniei: 1. Conferinţa şefilor de stat şi de guvern a ţărilor ce au în comun limba franceză (Sommet); 2. Conferinţa Ministerială a Francofoniei (CMF); 3. Consiliul Permanent al Francofoniei (CPF). Rolul de animator, coordonator şi arbitru al Consiliului Permanent al Francofoniei este exercitat cu sprijinul a patru comisii: comisia politică, comisia economică, comisia de cooperare şi programare, comisia administrativă şi financiară.
Secretarul General al Francofoniei este ales pentru o perioadă de patru ani de către Sommet şi se află sub autoritatea instanţelor Francofoniei. Este reprezentantul legal al Organizației Internaționale a Francofoniei şi are atribuţii în punerea în practică a deciziilor Consiliului Permanent pe care îl şi prezidează.
De la crearea sa în 1970, prin semnarea Tratatului de la Niamey, Francofonia instituţională (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată în 1998 în Organizaţia Internaţională a Francofoniei), a avut un parcurs ascendent semnificativ, de la o agenţie de cooperare culturală legată de procesul post-colonial, spre organizaţia transcontinentală de astăzi, care şi-a diversificat şi orientat tot mai mult agenda spre acţiunea politică vizând democratizarea şi stabilitatea spaţiului francofon.
De la crearea sa până în prezent au avut loc 15 conferințe la nivel înalt a șefilor de stat sau de guvern ai țărilor membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), cunoscută sub numele de Sommet-ul Francofoniei, cea de-a XV-a Conferință desfășurându-și lucrările în perioada 29-30 noiembrie 2014 la Dakar (Senegal). La acest eveniment au fost invitați să participe șefi de stat, de guvern sau reprezentanți ai acestora din cele 77 de state si guverne membre ale acestei organizații internaționale. Tematica aleasă pentru această conferință la nivel înalt a fost: „Femeile și tinerii în Francofonie: vectori ai păcii și actori ai dezvoltării”.
În fiecare an, la 20 martie, România celebrează Ziua Internaţională a Francofoniei, alături de statele membre şi observatoare din cadrul Organizaţiei Internaţionale ale Francofoniei din cinci continente. România marchează acest eveniment, alături de celelalte 76 de state, printr-o serie de manifestări culturale, artistice şi educaţionale, organizate atât în ţară cât şi în străinătate, prin intermediul misiunilor sale diplomatice.
În România, francofonia a început să fie celebrată încă din perioada anilor `90, când s-a produs o redeschidere către consolidarea legăturilor cu țările democratice. Desfășurarea relațiilor în contextul românesc a fost favorizată de atașamentul pentru idealurile francofone: egalitatea, solidaritatea, pacea, democrația, diversitatea etnică și culturală, promovarea limbii franceze, respectul pentru drepturile omului și pentru educație.
Faptul că limba franceză este vorbită de 27% dintre români reprezintă un factor decisiv în dezvoltarea unui cadru instituțional aferent. Astfel, în România, s-au dezvoltat cu precădere în anii 2000 organisme care promovează francofonia și desfășoară activități culturale spre interesul celor tineri. În mediul universitar, structurile francofone acordă un sprijin substanțial atât în realizarea unor evenimente cu impact cultural însemnat cât și în acordarea unor burse în spații francofone, la nivel internațional.
În sistemul de învățământ preuniversitar „Ziua Francofoniei” este celebrată printr-o serie de activități realizate în special de către profesori de limba franceză, dar nu numai, împreună cu elevii și profesorii dedicați valorilor culturale europene și internaționale.
Astfel, timp de o săptămână, în preajma datei de 20 martie, au fost organizate activități diverse: jocuri, cântece și poezii recitate în limba franceză; audiții, prezentări video, Power Point și vizionări de filme; expoziții de carte, desene, postere și planșe realizate de elevi; concursuri karaoke și de cultură generală, interviuri și articole de ziar realizate de elevi; ateliere de creație, piese de teatru; dezbateri și vizite tematice.
Dintre activitățile realizate în săptămâna 16-20 martie 2015 și trecute în Oferta de programe și activități a Casei Corpului Didactic pentru anul școlar 20134-2015, în 14 unități școlare din județ 38 de coordonatori au realizat 52 de activități diverse împreună cu cei 1932 de elevi, 48 de cadre didactice și 2 bibliotecari, implicați cu toții în aceste activități pe parcursul „Săptămânii francofoniei”.
Dintre toate activitățile desfășurate în județ cu această ocazie am surprins câteva impresii în timpul acțiunii de monitorizare, obișnuită în asemenea ocazii, în calitate de profesor metodist al Casei Corpului Didactic, responsabil al activității.
La Liceul cu Program Sportiv Bistrița s-a desfășurat un program foarte complex, pe parcursul a trei zile consecutiv, coordonat și realizat de doamna Simona Pop, profesor de limba franceză, în colaborare cu doamna Simona Simioanca, profesor de istorie, activități realizate cu sprijinul și participarea unui grup de profesori animați doar de pasiunea pentru profesia lor și educația elevilor. Domnul director, prof. Augustin Pop, doamna director adjunct, prof. Maria Miheștian, doamna profesor Silvia Bumbu, coordonator educativ, prof. Dana Harpa, prof. Lucian Alexa și prof. Guiu Octavian au participat direct la activitățile realizate pe parcursul celor trei zile dedicate Zilei internaționale a Francofoniei de anul acesta.
Printre activitățile realizate, cu implicarea directă a elevilor, în Sala de festivități a liceului au avut loc : o expoziție de carte, desene, postere, planșe, exponate și gastronomie, cu specific francez, o prezentare Power Point a lumii francofone „de dincolo de mări și țări”, un moment poetic, cu poezii recitate de elevi în limba franceză, un moment coregrafic, o vizionare de film și o vizită la Biblioteca Județeană din Casa Memorială „Andrei Mureșanu”. Activitatea de la Biblioteca Județeană – filiala Casa Memorială „Andrei Mureșanu” a avut loc cu ocazia împlinirii a 110 ani de la moartea scriitorului Jules Verne, acolo elevii fiind invitați să pătrundă în universul lucrărilor scriitorului francez vizitând expoziția de carte și vizionând filmul „Ocolul Pământului în 80 de zile”.
În sala festivă a Liceului cu Program Sportiv elevii au putut viziona un alt film, „Intouchables”, filmele și expoziția de gastronomie fiind cele mai „gustate” momente ale programului realizat pe parcursul „Săptămânii Francofoniei”. Întreaga atmosferă creată pe parcursul diverselor activități a fost o călduroasă invitație pentru elevi și profesori în lumea plină de „charme” a culturii franceze.
În întregul județ au fost realizate activități, și nu doar în cele 14 unități de învățământ care au fost monitorizate prin sondaj, diversitatea și complexitatea acestora fiind influențate atât de talentul și inspirația coordonatorilor cât și de sprijinul acordat organizatorilor de către colectivele de cadre didactice și managerii unităților de învățământ, elementul comun fiind pasiunea și dăruirea pentru disciplinele predate.
Sperăm ca aceste activități să se desfășoare și în viitor, având în vedere faptul că „Săptămâna francofoniei” a devenit o tradiție deja, tradiție binevenită în stimularea studiului limbii franceze, în orele de clasă și în activități extracurriculare, prin implicarea elevilor în activități cât mai interesante și atractive.

Profesor metodist Elena Egreta MARC,
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud