marți, 9 octombrie 2012

Biblioteca și studiul limbilor străine


Casa Corpului Didactic a organizat miercuri 3 octombrie, în parteneriat cu Biblioteca Franceză ARFA dezbaterea cu tema „Organizarea și folosirea fondului de carte în limbi străine” activitate prilejuită de sărbătorirea „Zilei internaționale a limbilor vorbite în Europa”. Au participat bibliotecari școlari din județ, reprezentanți ai presei, profesori, scriitori.

Din majoritatea alocuțiunilor s-a concluzionat:

  • studiul limbilor străine ajută nu numai la înţelegerea între oameni, dar contribuie şi la depăşirea barierelor intelectuale;
  •  în condițiile societăţii angrenate într-un proces continuu de globalizare, stăpânirea limbilor străine semnifică mai multe şanse – de a lucra, de a studia, şanse pentru o viaţă mai bună decât în ţara de origine sau în alte părţi ale lumii;
  • cartea străină, cu toată importanța ei, este totuși puțin căutată de către utilizatori, doar pasionații sunt cei care o doresc, alături de cei strict interesați pentru obținerea unor grade sau atestate;

  • s-au prezentat exemple de bune practici ale unor bibliotecari, subliniindu-se faptul că pentru integrarea în societatea informaţiei, bibliotecarii trebuie să-şi schimbe radical concepţia despre carte şi bibliotecă. Ei nu trebuie să stea tot timpul între cărţi, pentru a le oferi spre lectură, ci trebuie să iasă în întâmpinare nevoilor de informaţii ale cititorilor;
  • s-a prezentat un exemplu de revigorare a învățării limbilor străine chiar de către adulți, din experiența doamnei profesor metodist Elena Egreta Marc, avută în cadrul cursurilor de limba engleză organizate de către Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud;

  • scriitorul Olimpiu Nușfelean s-a referit la circulația cărții străine pe piața românească, la rolul cărții străine în formarea personală, relația domniei sale cu cărțile, colaborarea cu diferite biblioteci, starea limbilor în context european.

Un alt punct al ordinei de zi a fost diseminarea informațiilor privind desfăşurarea lucrărilor celei de-a XXIII-a Conferinţe Naţionale ABR Biblioteca – Tradiție și Inovare, Galați, 2012. La final s-au distribuit materiale informative, pliante și CD-uri conținând noutăți necesare în munca de bibliotecă.

Bibliotecar Margareta POP
Casa Corpului Didactic Bistrița-NăsăudNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu