joi, 2 decembrie 2010

Simpozionul Naţional „Geografia Orizontului Local” – cu participare internaţională

Sâmbătă, 27 noiembrie 2010, la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Naţional „Geografia Orizontului Local”, sub coordonarea profesorilor de geografie: Olivia Duicu – ISJBN, Doina Petrean – ISJBN, Cristina Rusu – Colegiul Tehnic INFOEL.
Colaboratori:
- Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud
- Societatea „Astra” Năsăud
Cuvântul de deschidere a fost prezentat de doamna prof. Doina Petrean, inspector de specialitate, după care au susţinut alocuţiuni reprezentanţii autorităţilor locale şi invitaţii din ţară şi străinătate:
- Prof. Constantin Rus, Directorul Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu”;
- Prof. Mircea Seleuşan, ISJBN;
- Prof. Serafima Roşcovan, Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova;
- Prof. Nina Volontir, Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova;
- Prof. Dumitru Rus, Deva, Vicepreşedinte al Societăţii de Geografie din România;
- Prof. Ivan Seni, preşedinte ASTRA Năsăud;
- Prof. Geta Lăpuşte, metodist ISJBN.
Deschiderea festivă a fost urmată de sesiunea de comunicări în plen, în care au fost prezentate următoarele lucrări: „Dezvoltare durabilă=Viitorul nostru!”, susţinută de Livia Bindea, inspector Primăria Bistriţa şi Liliana Coceşiu, director executiv Primăria Bistriţa, Promovarea Centrului de Informare şi Educaţie Ecologică şi „Situaţia manualelor opţionale de geografie”, prezentată de prof. Dumitru Rus, Judeţul Hunedoara.


În continuare au fost susţinute în plen lucrări ale elevilor premiate la diferite concursuri. Damian Radu Mihai, elev la Colegiul Tehnic „Infoel” Bistriţa a susţinut lucrarea „Monitorizarea apei lacului Colibiţa”, lucrare distinsă cu Premiul I la faza naţională a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice, Domeniul Geografie, 2009. Nicula Marius Alin, elev la Colegiul Tehnic „Infoel” Bistriţa a prezentat lucrarea „Managementul deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud, lucrare distinsă cu premiul I la faza naţională a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice, Domeniul Geografie, 2010, iar elevele Câmpian Ioana şi Moldovan Bianca, de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, au prezentat lucrarea „Incendiul de la Biserica Evanghelică Bistriţa, 11 iunie 2008”.
Din totalul de 147 de lucrări, care au participat la Simpozionul Naţional „Geografia Orizontului Local”, au fost susţinute 15 lucrări pe secţiunile:
- Orizontul local reflectat în lucrările profesorilor de geografie (Secţiunea I);
- Orizontul local în interdisciplinaritate (Secţiunea II);
- Didactica orizontului local (Secţiunea III).

Din cele nouă lucrări susţinute în Secţiunea I – Orizontul local reflectat în lucrările profesorilor de geografie, au fost premiate următoarele lucrări:
- „Salina Turda între trecut şi viitor”, prof. Buha Diana Dana, Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda, judeţul Cluj;
- „Sistemul rural Bichigiu – mod de organizare a spaţiului geografic”, prof. dr. Drăgan Daniela, Liceul Baptist „Emanuel”, Cluj-Napoca;
- „Lecţii de Geografie în Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală”, Roşcovan Serafima, lector superior la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău);
- „Aspecte privind eroziunea geologică în bazinul hidrografic Valea Iadului”, lector univ. dr. Vlaicu Mihai, lector univ. dr. la Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului.
În cadrul secţiunilor II şi III, din cele şase lucrări susţinute au fost premiate următoarele lucrări:
- „Oferta turistică a mitului Dracula în judeţul Bistriţa-Năsăud” (The tourist offer of the myth of Dracula in Bistriţa-Năsăud), prof. Moldovan Codruţa, prof. limba engleză, Colegiul Tehnic „Infoel” Bistriţa, la Secţiunea II – Orizontul local în interdisciplinaritate;
- „Studii geografice cu elevii în orizontul local”, prof. Volontir Nina, conf. dr. la Universitatea de Stat      Tiraspol, Facultatea de Geografie, Elena Beregoi, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Chişinău.


După susţinerea, premierea lucrărilor şi obişnuita „poză de grup”, invitaţii din ţară şi străinătate au participat la o aplicaţie practică pe traseul Bistriţa – Livezile – Prundu Bârgăului – Tiha Bârgăului – Mureşenii Bârgăului – Piatra Fântânele (Castel Dracula).Profesor metodist Elena-Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud.

luni, 29 noiembrie 2010

Curs de iniţiere în limba engleză pentru adulţi

Motto: „Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Dacă îţi place ce faci, vei avea succes.” – Albert Schweitzer

În spiritul educaţiei pe tot parcursul vieţii, care răspunde exigenţelor contemporane ale civilizaţiei şi şcolii europene, Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud a ieşit în întâmpinarea nevoii de iniţiere a adulţilor în limbi străine şi a introdus în „Oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pentru anul şcolar 2010-2011” şi „Cursuri de iniţiere în limbi străine pentru adulţi”, cu predare în limbile engleză, franceză, germană şi italiană.
În condiţiile nevoii constante de extindere şi aprofundare a comunicării pe plan global, învăţarea unei limbi străine răspunde cel mai bine acestei necesităţi având ca scop în sine comunicarea şi răspunzând nevoii reale a celui care învaţă. Limba engleză, ca limbă de circulaţie internaţională, constituie nu doar o completare a educaţiei fiecărui adult, ci o necesitate în condiţiile desfăşurării tuturor evenimentelor – simpozioane, conferinţe, proiecte , publicaţii – în această limbă.
Astfel, marţi, 26 octombrie 2010, ora 17:00, a fost iniţiat cursul de limba engleză pentru adulţi, la sediul Casei Corpului Didactic, de către profesor-metodist Elena-Egreta Marc, curs care se desfăşoară pe parcursul întregului an şcolar, şi care va asigura dezvoltarea competenţelor lingvistice la nivelurile A1 şi A2 ale Cadrului Comun European de Referinţă pentru limbi, prin intermediul celor 80 de ore de curs.

Limbile străine – „O provocare pentru un cetăţean european”!!!


Cursul de engleză „Five o’clock tea”... savurat de către cursanţi!


Adulţi de toate profesiile şi... vârstele se întâlnesc în fiecare zi de marţi la ora de engleză...


Interes şi disponibilitate... în cadrul orelor desfăşurate interactiv.


Seriozitate în studiu dar şi... zâmbete.

profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud