luni, 29 noiembrie 2010

Curs de iniţiere în limba engleză pentru adulţi

Motto: „Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Dacă îţi place ce faci, vei avea succes.” – Albert Schweitzer

În spiritul educaţiei pe tot parcursul vieţii, care răspunde exigenţelor contemporane ale civilizaţiei şi şcolii europene, Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud a ieşit în întâmpinarea nevoii de iniţiere a adulţilor în limbi străine şi a introdus în „Oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pentru anul şcolar 2010-2011” şi „Cursuri de iniţiere în limbi străine pentru adulţi”, cu predare în limbile engleză, franceză, germană şi italiană.
În condiţiile nevoii constante de extindere şi aprofundare a comunicării pe plan global, învăţarea unei limbi străine răspunde cel mai bine acestei necesităţi având ca scop în sine comunicarea şi răspunzând nevoii reale a celui care învaţă. Limba engleză, ca limbă de circulaţie internaţională, constituie nu doar o completare a educaţiei fiecărui adult, ci o necesitate în condiţiile desfăşurării tuturor evenimentelor – simpozioane, conferinţe, proiecte , publicaţii – în această limbă.
Astfel, marţi, 26 octombrie 2010, ora 17:00, a fost iniţiat cursul de limba engleză pentru adulţi, la sediul Casei Corpului Didactic, de către profesor-metodist Elena-Egreta Marc, curs care se desfăşoară pe parcursul întregului an şcolar, şi care va asigura dezvoltarea competenţelor lingvistice la nivelurile A1 şi A2 ale Cadrului Comun European de Referinţă pentru limbi, prin intermediul celor 80 de ore de curs.

Limbile străine – „O provocare pentru un cetăţean european”!!!


Cursul de engleză „Five o’clock tea”... savurat de către cursanţi!


Adulţi de toate profesiile şi... vârstele se întâlnesc în fiecare zi de marţi la ora de engleză...


Interes şi disponibilitate... în cadrul orelor desfăşurate interactiv.


Seriozitate în studiu dar şi... zâmbete.

profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud