marți, 17 martie 2009

Managementul grupului – orizonturi şi perspective

„Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul. Odată interesul inteligenţei trezit pentru obiecte, odată simţurile şi judecata deprinse la observaţie, elevul ajunge prin proprie gândire la rezultatele care nu stau în carte.”
Mihai Eminescu

Managementul în şcoală are la bază „ştiinţa conducerii” în general şi a şcolii în special, ştiinţa care pune la dispoziţie suportul teoretic necesar practicii de conducere; practica acestei conduceri ştiinţifice furnizează la rândul său elemente noi necesare chiar dezvoltării ştiinţei conducerii.
Esenţa rolurilor manageriale ale cadrelor didactice în activitatea de la clasă este orientarea şi dirijarea resurselor umane şi materiale de care dispune clasa şi procesul instructiv-educativ la un moment dat, către realizarea obiectivelor proiectate, în condiţii de eficienţă maximă.
În sistemul social de educaţie şi învăţământ, cadrul didactic trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. El nu educă numai la catedră sau în clasă, ci, prin fiecare contact relaţional cu copiii şi părinţii, desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. Activitatea educatorului se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. Deci educatorul are responsabilităţi maxime în ce priveşte comportamentele şi intervenţiile lui.
La sesiunea de referate şi comunicări cu tema „Managementul grupului – orizonturi şi perspective”, găzduită de Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, în data de 10 martie 2009, au participat educatoare, învăţători, învăţători de sprijin, profesori din unităţi de învăţământ din judeţ. Materialele şi prezentările PowerPoint au vizat aspecte concrete şi exemple de bune practici folosite în activitatea de manager al clasei sau al grupului de elevi. Au fost abordate următoarele teme: Managementul relaţiilor conflictuale în cadrul grupei de copii, Modernizarea managementului şcolii, Matricea competenţelor dirigintelui, Metode şi tehnici interactive de grup, Autoeficacitatea copiilor romi în învăţarea şcolară, Formarea şi autoformarea managerială a profesorului, Învăţătorul manager, Managementul şcolar şi dezvoltarea lui, Managementul comportamentului la preşcolari, Managementul situaţiei conflictuale din clasa de elevi - aplicaţie practică, Managementul relaţiilor interpersonale - cerinţă pentru eficienţa procesului educativ, Managementul activităţilor educative pentru performanţă artistică.
Discuţiile, moderate de d-na prof. Iuliana Moldovan, au oferit posibilitatea unui schimb de opinii deschis şi care a permis tuturor participanţilor să îşi exprime ideile, părerile, experienţele personale. Conform opiniilor exprimate de participanţi în „Foiţele de evaluare” a activităţii, lucrările prezentate au oferit informaţii interesante, de ajutor pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ, utile pentru îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe.