miercuri, 23 noiembrie 2011

Lansare de carte la CCD: „We love English” – Intermediate student’s book

„Dacă există o carte pe care vrei să o citeşti, dar nu a fost încă scrisă,
 înseamnă că trebuie să o scrii tu însuţi”
 – Tony Morrison

Orice lansare de carte este o victorie a cărţii, considerată în zilele noastre uşor desuetă, în faţa mass-media şi a internetului care, deşi necesare în limite rezonabile, tind să ne acapareze atenţia şi timpul, timp atât de preţios care se vrea împărtăşit în egală măsură preocupărilor zilnice şi cititului.
Şi, cum în era calculatorului şi a circulaţiei internaţionale mult extinse, limba engleză a devenit mijloc de comunicare aproape peste tot în lume, tineri sau vârstnici, indiferent de domeniul în care activează se văd aproape nevoiţi să studieze această limbă, dacă vor să facă faţă cu succes provocărilor societăţii moderne.
Apariţia unui manual pentru adulţii care doresc să studieze limba engleză era absolut necesară, în condiţiile în care cursurile de limba engleză pentru adulţi se desfăşoară încă din octombrie 2010 la Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud, iar manualele existente se adresează elevilor care studiază din clasa a II a până în clasa a XII a, deci au mulţi ani la dispoziţie pentru a studia o limbă străină. Altfel stau lucrurile în cazul adulţilor care trebuie să asimileze foarte multe cunoştinţe într-un timp relativ scurt, ţinând cont, bineînţeles, de specificul învăţării la vârsta adultă.
Dacă în anul şcolar 2010-2011 primele două grupe de „studenţi” adulţi au început studiul limbii engleze pentru începători după manualul „Five o’clock tea” – English for beginners, în anul şcolar 2011-2012 cursanţii care au absolvit primul an de studiu au dorit să continue studiul limbii engleze, deci a apărut ca o necesitate continuarea manualului cu al doilea volum „We love English” – Intermediate student’s book.
Lansarea de carte a avut loc în cadrul activităţilor „Un cititor, o carte, o bibliotecă”, din secţiunea „Parteneriate, proiecte şi programe educaţionale” ale Ofertei de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pe anul şcolar 2011-2012 a Casei Corpului Didactic, organizate de doamna Margareta Pop, bibliotecar CCD BN, împreună cu autoarea manualului, prof. Elena Egreta Marc.
În deschidere a vorbit doamna Margareta Pop, „Miss Margaret” după numele englezesc al doamnei care, în dubla sa calitate, de bibliotecar şi cursant, a avut o intervenţie „de suflet”, subliniind importanţa cursului de engleză şi eforturile depuse pentru ca acesta să fie un curs apreciat de către toţi cei implicaţi.
Printre invitaţi s-au aflat dl prof. Mircea Seleuşan, inspector de limbi moderne al ISJ BN, dl prof. Ioan Leon Naroşi, directorul CCD BN, „echipa CCD”, cursanţii din anul I şi II de studiu care participă la cursul de limba engleză „Five o’clock tea” desfăşurat la CCD, dar şi prietenii autoarei manualului, prof. Elena Egreta Marc.
Din partea cursanţilor au luat cuvântul doamna ing. Maria Dumitru, Miss Mary, şi doamna jurist Georgeta Săliştean, Miss Grace, „studente” la cursul de engleză care, într-un mod original şi în deplină armonie cu atmosfera de la curs, au salutat invitaţii şi s-au prezentat în limba engleză, aşa cum îi stă bine unui adevărat “student” al cursului „Five o ‘clock tea”, şi au amintit momentele deosebite trăite de-a lungul anului trecut şcolar cu ocazia diferitelor evenimente, valorificând în mod creativ tradiţiile şi sărbătorile, fie că a fost vorba de tradiţiile din cultura anglo-saxonă sau de sărbătorirea zilelor de naştere ale cursanţilor, într-o atmosferă caldă, atât de apreciată de toţi cursanţii.
În continuare au luat cuvântul dl. prof. Ioan Leon Naroşi, directorul Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, precum şi profesorii metodişti, dl. Ioan Ioja, dl. Olimpiu Nuşfelean, şi d-na Maria Apăvăloae, care au subliniat, în intervenţiile avute, importanţa studiului limbilor străine şi a creării propriilor instrumente de lucru pentru adaptarea conţinuturilor la grupul ţintă care beneficiază de manualul editat.
Atmosfera de sinceră apreciere şi caldă prietenie dintre studenţi şi profesor, într-o frumoasă comuniune de idei şi speranţe, în prezenţa distinşilor invitaţi, a reprezentat un adevărat „moment de suflet”şi a întărit convingerea că, dincolo de competenţele lingvistice dezvoltate cursanţilor, cel mai important lucru care rămâne este plăcerea de a studia împreună şi entuziasmul pentru valorile culturale.

Prof. Elena Egreta Marc, metodist
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud

miercuri, 2 noiembrie 2011

Simpozionul Naţional „Geografia orizontului local”

„Totul are de-a face cu geografia”
Judy Martz

În spiritul continuării bunelor practici, cu intenţia de a pune bazele unei tradiţii în organizarea acestui eveniment, s-a desfăşurat la Bistriţa, în perioada 21-23 octombrie 2011, ediţia a II-a a Simpozionului Naţional cu participare internaţională „Geografia orizontului local”.
Organizarea lucrărilor simpozionului a avut loc prin colaborarea „Asociaţiei profesorilor de geografie Bistriţa-Năsăud” cu Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa. Doamna inspector Doina Petrean a coordonat Comitetul de organizare:
- prof. dr. Vasile Marc, inspector şcolar general, ISJ Bistriţa-Năsăud
- prof. Mircea Romocea, inspector şcolar general adjunct, ISJ Bistriţa-Năsăud
- prof. Ioan Leon Naroşi, director Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud
- prof. Olivia Duicu, inspector şcolar, ISJBN
- prof. Constantin Rus, director Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa
- prof. drd. Jeno Trombitaş, Şcoala Generală Braniştea, Bistriţa-Năsăud 
La simpozion au fost prezenţi invitaţi de marcă ai „Şcolii geografice româneşti”, din ţară şi din Republica Moldova:
- conf. univ. dr. Nina Volontir, Universitatea Tiraspol, Republica Moldova,
- lect. superior dr. Serafima Roşcovanu, Universitatea Tiraspol, Republica Moldova,
- lect. univ. dr. Cristian Boţan, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
- prof. dr. Cristina Pârvu, CNEE Bucureşti,
- prof. dr. Daniela Drăgan, Liceul Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
Simpozionul Naţional „Geografia orizontului local” a avut şi alţi susţinători, personalităţi importante ale vieţii universitare:
- prof. univ. dr. Pompei Cocean, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
- conf. univ. dr. Maria Eliza Dulamă, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
- prof. dr. Dumitru Rus, vicepreşedinte, Societatea de Geografie din România.
Programul general al Simpozionului a cuprins pe parcursul celor trei zile activităţi diverse:
Vineri, 21 octombrie 2011, după ora 16:00 a avut loc primirea şi cazarea participanţilor.
Sâmbătă, 22 octombrie, în Sala festivă a Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” a avut loc Deschiderea festivă şi Sesiunea de comunicări în plen. În deschiderea lucrărilor, organizatorii şi reprezentanţi ai invitaţilor din ţară şi străinătate au susţinut scurte alocuţiuni şi au încurajat continuarea organizării Simpozionului în viitor.
După pauza de prânz s-au desfăşurat lucrările Simpozionului pe secţiuni:
- Secţiunea 1 – Orizontul local reflectat în lucrările profesorilor de geografie;
- Secţiunea 2 – Didactica orizontului local;
- Secţiunea 3 – Orizontul local în interdisciplinaritate şi Orizontul local în alte domenii de activitate.

După prezentarea de comunicări şi referate pe secţiuni, participanţii la manifestare au făcut o vizită la Muzeul Judeţean, vizită care a fost foarte apreciată în special de musafirii de peste graniţă.
Duminică, 23 octombrie, Simpozionul Naţional „Geografia orizontului local” a continuat cu o aplicaţie practică în „orizontul local”, ca o confirmare a afirmaţiei lui Leonardo da Vinci: „Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă”.
Aplicaţia pe teren a avut loc pe traseul: Bistriţa – Arcalia – Herghelia Beclean – Băile Figa – Bistriţa.
Profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud

marți, 1 noiembrie 2011

„Ziua dascălului transilvănean”

„Marile talente sunt rare şi tot rare sunt cazurile când ele se recunosc pe sine.”
Johann Wolfgang von Goethe


Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania – Comisia şcolară a organizat la Bistriţa cea de a XXI-a ediţie a „Zilei dascălului transilvănean”, manifestare de tradiţie care a fost găzduită de Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” în data de 22 octombrie 2011.
În deschiderea festivă, care a avut loc în Sala festivă a Colegiului, elevii de la secţia germană au încântat dascălii prezenţi cu frumoase dansuri tradiţionale germane. 
Cuvântul de deschidere a fost prezentat de doamna profesoară Helmine Pop de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, după care au susţinut alocuţiuni, în numele gazdelor, domnul profesor Constantin Rus, directorul Colegiului „Liviu Rebreanu” Bistriţa şi doamna profesoară Gabriela Mucea, director adjunct.
Helmine Pop
Constantin Rus
Gabriela Mucea
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud au fost instituţiile invitate să participe la manifestare, iar în numele lor a vorbit domnul profesor Mircea Seleuşan, inspector şcolar de limbi moderne, adresându-se celor prezenţi chiar în limba germană. 
Mircea Seleuşan
În continuare, doamna profesoară Helmine Pop, în asentimentul tuturor participanţilor, a mulţumit doamnei profesoare Marianne Arcălean pentru efortul şi dăruirea cu care a susţinut activităţile secţiei germane pe parcursul întregii cariere didactice.
Marianne Arcălean
Deschiderea festivă a fost urmată de comunicarea „Metode de predare diferenţiată”, susţinută în plen de către doamna profesoară Helmine Pop de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, după care lucrările s-au desfăşurat pe secţiuni după cum urmează:
1. Educatoare: - Ruth Bertleff – Braşov;
                        - Hajnalka Gall – Braşov;
2. Învăţătoare: - Popa Teodora – Bistriţa;
                        - Armean Cristina – Bistriţa;
3. Limbi moderne: - Cristina Drescan – Reghin;
                             - Helmine Pop – Tg-Mureş;
                             - Sabine Brünig – Sighişoara;
                             - Meda Pop – Sighişoara;
4. Învăţământ de specialitate: - Doina Gaman – Braşov;
                                             - Anikö Mihaly – Mediaş;
5. Elevi: - Doris Köber – Sibiu.

În finalul manifestării, grupele s-au reunit pentru prezentarea rezultatelor în plen, evenimentul organizat constituind un bun prilej de diseminare a bunelor practici în domeniul educaţiei.
Profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud

marți, 18 octombrie 2011

Întâlnirea bibliotecarilor şcolari. Lansare de carte

„Scrie ca să nu pierzi florile gândului tău,
 pe care, altfel, le ia vântul”
Nicolae Iorga

Vineri 14 octombrie 2011, la Casa Corpului Didactic Bistriţa, a avut loc întâlnirea metodică a bibliotecarilor şcolari, ocazie cu care a avut loc şi lansarea volumului de versuri Lacrima focului a poetului Ştefan Veşcari, apărută anul acesta sub egida Editurii „Nico”, din Târgu-Mureş.
Prima parte a cuprins o amplă informare privind desfăşurarea lucrărilor celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România – „Bibliotecile în societatea cunoaşterii”, desfăşurată la Sibiu, în perioada 7-9 septembrie 2011. Au fost prezentate noutăţi privind formarea continuă a bibliotecarilor şcolari precum şi metode moderne de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi numeroase exemple de bună practică care au avut un impact pozitiv asupra participanţilor. Doamna consilier MECTS, Corina Stănilă a precizat că în urma vizionării tuturor proiectelor prezentate în cadrul secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă / Diviziunea biblioteci şcolare, „se poate spune cu certitudine că aceste demersuri au schimbat destine acolo unde aceste activităţi s-au desfăşurat.”
A doua parte a întâlnirii a fost una preponderent culturală, de suflet, prilejuită de lansarea cărţii poetului Ştefan Veşcari. Margareta Pop, bibliotecar CCD, a prezentat cartea şi a vorbit despre înclinaţia spre literatură a autorului făcând trimiteri la amintiri din perioada în care poetul a lucrat în această instituţie. În continuare, scriitoarea Elena M. Câmpan a vorbit despre Lacrima focului, deschizându-şi alocuţiunea cu câteva versuri ale lui Grigore Vieru şi a subliniat apoi virtuţile poeziei prezentate: clară, metaforică, plină de sensibilitate. A continuat artista Victoria Fătu-Nalaţiu, surprinsă de sensibilitatea poetului, de profunzimea cu care tratează mari teme ale poeziei, susţinându-şi afirmaţiile cu citate din poezii. În încheiere, Ştefan Veşcari a citit poeme alese care au oferit o imagine atât asupra structurii cărţii, cât şi a conţinutului ideatic.

Margareta POP,
bibliotecar CCD

miercuri, 12 octombrie 2011

Parteneriat CCD – Palatul copiilor

„Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe încă mai mult decât i se predă, mai mult decât însuşi profesorul.” – Mihai Eminescu

În spiritul parteneriatului Casei Corpului Didactic cu Palatul Copiilor, care este deja o tradiţie şi care cuprinde numeroase activităţi, se desfăşoară la sediul CCD şi Cercul de limba engleză pentru elevii înscrişi la Palatul Copiilor Bistriţa.
În anul şcolar 2010-2011 elevii claselor a VII-a A şi B de la Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa au format două grupe de studiu în cadrul Cercului de limba engleză, desfăşurându-şi activitatea după orele de curs, în scopul de a-şi dezvolta cunoştinţele acumulate deja la clasă şi a-şi forma competenţele lingvistice care constituie calea spre performanţă.
Începând cu acest an şcolar, elevii înscrişi la Cercurile de limbi străine organizate la Palatul Copiilor, şi care frecventează aceste cursuri timp de trei ani, vor avea posibilitatea de a primi atestate care vor certifica formarea competenţelor lingvistice preconizate la începutul perioadei de studiu.
Pasiunea pentru studiul limbii engleze este stimulată de către profesor prin însuşirea de către elevi a unor elemente de civilizaţie şi cultură anglo-saxonă prin cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice, dar şi a celor mai valoroase realizări şi creaţii artistice din cultura britanică. Astfel, elevii Cercului de engleză au participat la serbări şcolare interpretând scenete sau roluri din opera shakespeariană – Romeo şi Julieta – sau participând la concursul „Ce ştiţi despre Shakespeare” lansat în revista „Nova Didactica” a Casei Corpului Didactic, eleva Miriam Kenyereş fiind chiar câştigătoarea concursului.
Deoarece învăţarea unei limbi străine presupune însuşirea unui material de limbă şi formarea unor deprinderi de folosire activă a acestui material, elevii trebuie să treacă de la stadiul exersării limbii în structuri şi modele la exprimarea fluentă a propriilor idei, prin transferul cunoştinţelor acumulate în situaţii noi. Dar, pentru a ajunge la acest stadiu, destul de greu de atins, este nevoie de o pregătire suplimentară constantă, în afara celor două ore săptămânale de studiu la orele de clasă.


Profesor metodist,
Elena Egreta Marc

marți, 11 octombrie 2011

Cursul de limba engleză – continuitate şi dinamism

„Un bun profesor are această grijă statornică:
îi învaţă pe discipoli să se lipsească de el.” – André Gide


Datorită exploziei informaţionale din toate domeniile vieţii politice, economice şi sociale pe plan internaţional, interesul pentru studiul limbilor străine a crescut mult, impunându-se dezvoltarea competenţelor lingvistice – cu prioritate dată studiului limbii orale la început – după care, odată cu progresul în cunoaşterea limbii, studentul devine conştient de necesitatea efortului constant pentru o cât mai bună însuşire a limbii străine, cu dezvoltarea interdependentă dintre cele patru deprinderi: ascultare, vorbire, citire, scriere.

Învăţarea unei limbi străine este un proces de durată, având în vedere diferenţele semnificative între respectivul sistem lingvistic şi cel al limbii române. Astfel că un rol important îl are stimularea motivaţiei cursanţilor, şi aici intervine personalitatea profesorului care poate să susţină eforturile studenţilor prin gradarea corespunzătoare a materialului de limbă, prin varietatea procedeelor şi mijloacelor de învăţământ, prin exersarea sistematică şi consecventă a dificultăţilor limbii engleze, pentru a face accesibile noţiunile de gramatică (ce ridică, în primul rând, probleme în învăţarea unei limbi străine la vârsta matură) şi, în final, dar nu în cele din urmă, să transforme şedinţele obositoare de câte două ore în întâlniri antrenante şi plăcute la „ceaiul de la ora cinci”. 
După primul an de studiu al limbii engleze în cadrul „Cursurilor de iniţiere în limbi străine pentru adulţi” incluse în Oferta de programe de formare continuă în anul 2010-2011 şi desfăşurate la sediul Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, cursanţii din grupele I şi II care au finalizat cursul şi-au exprimat dorinţa de a continua studiul limbii engleze într-un an superior de studiu şi astfel a apărut necesitatea iniţierii unui alt curs – nivel intermediar – pentru aprofundarea cunoştinţelor acumulate anterior, dar şi pentru dezvoltarea acestora. 
Cursul de limba engleză – nivel intermediar („We love English – Intermediate student’s book”) este o continuare a cursului de iniţiere „Five o’clock tea –English for beginners” care a fost foarte apreciat de cursanţi şi, în spiritul transmiterii bunelor practici, a apărut o cerere apreciabilă din partea cursanţilor pentru formarea a două grupe de studiu: grupa a III-a pentru „Cursul de iniţiere în limba engleză pentru adulţi” şi grupa a IV-a pentru Cursul de limba engleză-nivel intermediar.
Dacă primul an de studiu a asigurat „studenţilor” un vocabular care să le permită înţelegerea şi utilizarea unor expresii familiare cotidiene, să comunice într-un mod simplu, să înţeleagă fraze şi expresii frecvent folosite în domenii de interes imediat şi să descrie sau să evoce subiecte care corespund nevoilor lor imediate (corespunzător nivelurilor Ai şi A2 din Cadrul de Referinţă European), precum şi elementele de bază ale gramaticii limbii engleze, anul doi de studiu va asigura îmbogăţirea vocabularului dar şi aprofundarea gramaticii.
Lecţiile care vor fi studiate în anul II cuprind descrierea universului britanic, cu elemente de civilizaţie şi cultură anglo-saxonă, de la elemente de istorie şi geografie a Regatului Unit şi a Londrei, până la prezentarea tradiţiilor şi obiceiurilor, pentru familiarizarea cu cultura poporului a cărui limbă cursanţii se pregătesc să o cunoască şi să o vorbească, în scopul declarat de a călători şi descoperi ei înşişi Anglia.

Profesor metodist,
Elena Egreta Marc

miercuri, 1 iunie 2011

Şcoala românească între provocări şi certitudini

„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.”
Nicolae Iorga

Ca promotor al inovaţiei şi al mişcării pentru reformă, Casa Corpului Didactic are un rol esenţial în dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar din unităţile de învăţământ, dezvoltarea carierei profesionale a acestora fiind un punct important în chiar dezvoltarea învăţământului.
Casa Corpului Didactic a împlinit 40 de ani de existenţă, data de 1 mai 1971 fiind considerată „data înfiinţării”, în urma deciziei nr. 126/ 20 aprilie 1971 a Consiliului Popular al judeţului Bistriţa-Năsăud, decizia fiind dusă la îndeplinire de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, chiar dacă presa consemnează data de 25 aprilie 1971 ca dată la care a fost inaugurată activitatea „Casei judeţene a corpului didactic”.
Sub genericul „Şcoala românească între provocări şi certitudini”, săptămâna 16-20 mai 2011 a constituit un „moment” aniversar, aniversare punctată de o serie de evenimente organizate cu această ocazie de către Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Astfel, săptămâna a debutat luni, 16 mai 2011, cu organizarea târgului educaţional în centrele metodice Beclean (Colegiul Naţional „Petru Rareş), Sângeorz-Băi (Liceul teoretic „Solomon Haliţă”) şi Năsăud (Colegiul Naţional „George Coşbuc”), unde a avut loc debutul activităţilor proiectului de prezentare a ofertei educaţionale a şcolilor din judeţ.
Marţi, 17 mai 2011, a avut loc un alt eveniment care a subliniat importanţa pentru cadrele didactice a editurii”Nova didactica” a Casei Corpului Didactic, editură la care a apărut şi manualul „Five o’clock tea – English for beginners”, prof. Elena Egreta Marc, pentru cursul „Iniţiere în limba engleză pentru adulţi”, curs inclus în Oferta de Programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pentru anul şcolar 2010–2011.


În cadrul programului activităţilor desfăşurate de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar Judeţean cu ocazia aniversării a 40 de ani de existenţă, miercuri, 18 mai 2011 a avut loc Simpozionul Naţional cu tema „Rolul învăţământului în promovarea şi dezvoltarea valorilor locale şi naţionale”, desfăşurat la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, care a cuprins 22 de lucrări ştiinţifice.

Joi, 19 mai 2011, pe Pietonalul Bistriţa, a avut loc organizarea târgului educaţional „Preuniversitaria” unde au fost amenajate standurile expoziţionale şi prezentată oferta educaţională de către colegiile naţionale , grupurile şcolare, liceele şi şcolile generale din Centrul metodic Bistriţa. După discursul invitaţilor a avut loc vizitarea standurilor expoziţionale şi apoi s-au desfăşurat concursuri sportive şi momente cultural – artistice susţinute de elevii şcolilor participante.


Vineri, 20 mai 2011, între orele 10:00-12:00, a avut loc în sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud dezbaterea cu tema „Casa Corpului Didactic – o prezenţă importantă în memoria colectivă a şcolii din Bistriţa-Năsăud”, ocazie cu care au vorbit foşti şi actuali directori ai acestei instituţii, rememorând momentele de bucurie dar şi problemele cu care s-au confruntat în decursul celor 40 de ani de existenţă. La finalul mesei rotunde au fost înmânate Diplome de excelenţă celor care au participat prin activitatea lor la creşterea prestigiului Casei Corpului Didactic.


La orele 14:00, la Centrul multicultural Sinagoga Bistriţa, s-a desfăşurat Spectacolul aniversar dedicat acestui moment, spectacol în care ansambluri şi coruri ale elevilor şi cadrelor didactice au încântat audienţa.Tot vineri, 20 mai 2011, de la orele 16:00, a avut loc vernisajul expoziţiei de artă şi carte în Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, unde au fost expuse lucrările artiştilor – profesori, dar şi cărţile editate de Casa Corpului Didactic prin editura proprie „Nova Didactica”, momentul reprezentând încununarea unei săptămâni aniversare dedicate împlinirii celor 40 de ani de existenţă a unei instituţii de importanţă pentru toate cadrele didactice din judeţ.Prof. Elena Egreta Marc, metodist
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud