luni, 29 octombrie 2012

Parteneriat CCD – Liceul Teoretic Sanitar Bistrița

„Te îmbogăţeşti prin ceea ce dăruieşti şi îţi îmbogăţeşti însăşi putinţa de a dărui.”

Antoine de Saint-Exupery


În cadrul Parteneriatului CCD – Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, devenit deja tradiţie, vineri, 26 octombrie 2012, am avut loc sesiunea de încheiere a Programului de asistenţă nerambursabilă germană 2011 „Cooperare pentru formare”, desfăşurat în perioada 8-27 octombrie 2012 sub directa îndrumare a coordonatorului de proiect, doamna Claudia Simona Ladar, profesor de biologie la Liceul Teoretic Sanitar şi a doamnei asistent medical Vrony Smidt, expertul Senior Experten Service desemnat în cadrul programului finanţat de guvernul german.
Scopul programului a fost „îmbunătăţirea educaţiei practice în şcolile vocaţionale, profesionale, speciale şi unităţile de asistenţă socială”, expertul german prezentând sistemul de sănătate german ca model de bune practici pentru cadrele didactice din sistemul românesc de învăţământ postliceal, dar schimbul de experiență a avut loc în ambele sensuri, partea germană exprimându-și admirația pentru profesionalismul și seriozitatea părții române.
Pe parcursul celor trei săptămâni în care s-a derulat programul diversitatea şi numărul mare al activităţilor au fost concurate doar de profesionalismul cadrelor didactice care au supravegheat şi îndrumat permanent participanţii la activităţile didactice de tip Workshop, la demonstraţiile practice de prim ajutor/ urgenţe precum şi la celelalte activităţi, fie că a fost vorba de vizite de lucru în unităţi sanitare, fie de activităţi extracurriculare.
Cuvântul de ordine a fost, pe parcursul întregii sesiuni, cuvântul „dăruire”. Dăruire pentru profesie, dăruire pentru comunitate, dăruire pentru ceilalţi. Un frumos exemplu dat de cadrele didactice viitorilor absolvenţi de şcoală postliceală sanitară în viitoarea lor profesie.

Profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud

Educația și provocările lumii actuale


Joi, 25 octombrie 2012, ora 16.15, la Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud s-a desfășurat sesiunea de referate și comunicări științifice cu tema Educația și provocările lumii actuale, coordonată de prof. Olimpiu Nuşfelean, metodist al CCD.
Lucrările propuse și discuțiile care au avut loc pe marginea acestora au relevat evoluții ale lumii actuale, în care informatizarea, călătoriile pe mapamond sau cele interplanetare, interdependențele culturale, economice, sociale sau de altă natură, dezvoltă probleme cu care lumea nu s-a confruntat până acum, realitate care determină școala să formeze personalități ușor adaptabile la nou, creative și responsabile. În acest context, rolul școlii nu se diminuează, ci devine mai complex, ea trebuind să facă față dorinței tuturor popoarelor de pe glob de a accede la educație, să răspundă nevoilor unei societăți în continuă schimbare și să atenueze decalajele din sânul societății, fie acestea sociale sau materiale.
În cadrul programului au prezentat lucrări: Înv. Ana MORAR, Șc. Primară Crainimăt, Prof. Mariana CUCUIET, Grădinița Chintelnic, Prof. Maria APĂVĂLOAE, Șc. Gimnazială nr. 1, Bistrița, Prof. Radu APĂVĂLOAE, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița, Prof. Ionela Silvia NUȘFELEAN și Prof. Iulia ISTRATE de la Palatul Copiilor, Înv. Maria-Lia SAS, Șc. Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Bistrița, Înv. Ioan SAS, Înv. Bombonica BARTEȘ, Înv. Victoria ZAHARIE de la Șc. Gimnazială nr. 4, Bistrița, Înv. Daniela MARGA, Prof. Camelia POJAR, Șc. Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Bistrița, Structura Ghinda, Ed. Angela GALEȘ, Ed. Maria PETRI de la Grăd. cu Program Normal Ghinda, Ed. Dina ARCĂLEAN, Grăd. cu Program Normal Budacu de Jos, Ed. Augustina CĂLUȘ, Grădinița cu Program Normal Jelna.

Prof. metodist Olimpiu Nușfelean,
CCD Bistrița-Năsăud

marți, 9 octombrie 2012

Biblioteca și studiul limbilor străine


Casa Corpului Didactic a organizat miercuri 3 octombrie, în parteneriat cu Biblioteca Franceză ARFA dezbaterea cu tema „Organizarea și folosirea fondului de carte în limbi străine” activitate prilejuită de sărbătorirea „Zilei internaționale a limbilor vorbite în Europa”. Au participat bibliotecari școlari din județ, reprezentanți ai presei, profesori, scriitori.

Din majoritatea alocuțiunilor s-a concluzionat:

 • studiul limbilor străine ajută nu numai la înţelegerea între oameni, dar contribuie şi la depăşirea barierelor intelectuale;
 •  în condițiile societăţii angrenate într-un proces continuu de globalizare, stăpânirea limbilor străine semnifică mai multe şanse – de a lucra, de a studia, şanse pentru o viaţă mai bună decât în ţara de origine sau în alte părţi ale lumii;
 • cartea străină, cu toată importanța ei, este totuși puțin căutată de către utilizatori, doar pasionații sunt cei care o doresc, alături de cei strict interesați pentru obținerea unor grade sau atestate;

 • s-au prezentat exemple de bune practici ale unor bibliotecari, subliniindu-se faptul că pentru integrarea în societatea informaţiei, bibliotecarii trebuie să-şi schimbe radical concepţia despre carte şi bibliotecă. Ei nu trebuie să stea tot timpul între cărţi, pentru a le oferi spre lectură, ci trebuie să iasă în întâmpinare nevoilor de informaţii ale cititorilor;
 • s-a prezentat un exemplu de revigorare a învățării limbilor străine chiar de către adulți, din experiența doamnei profesor metodist Elena Egreta Marc, avută în cadrul cursurilor de limba engleză organizate de către Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud;

 • scriitorul Olimpiu Nușfelean s-a referit la circulația cărții străine pe piața românească, la rolul cărții străine în formarea personală, relația domniei sale cu cărțile, colaborarea cu diferite biblioteci, starea limbilor în context european.

Un alt punct al ordinei de zi a fost diseminarea informațiilor privind desfăşurarea lucrărilor celei de-a XXIII-a Conferinţe Naţionale ABR Biblioteca – Tradiție și Inovare, Galați, 2012. La final s-au distribuit materiale informative, pliante și CD-uri conținând noutăți necesare în munca de bibliotecă.

Bibliotecar Margareta POP
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud„Povestea noastră de succes”... continuă


„Studiul e ușor pentru cine are timp și este o muncă plăcută, când e singura noastră preocupare. Dar, când te închini studiului după oboseala unei munci grele, după o zi de lucru, înseamnă că faci o sforțare minunată, un act de curaj.” – Anatole France

Consecventă armonizării activității sale cu ultimele tendințe, dar pentru a fi în ton cu limbajul modern am putea spune și trend-uri europene, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud continuă stimularea învățării limbilor străine de către adulți, atât cadre didactice din învățământul preuniversitar cât și adulți din afara sistemului de învățământ.
În urmă cu doi ani începea o frumoasă poveste apărută din entuziasmul unor adulți care, indiferent de vârstă sau pregătire profesională, s-au înscris la „Cursurile de inițiere în limba engleză pentru adulți” inițiate și organizate la sediul CCDBN.

Inițial s-a format o primă grupă de douăzeci de cursanți la care, după numai trei luni, s-a adăugat o a doua grupă care a studiat intensiv materia, astfel încât în vacanța de vară ambele grupe (grupele 1 și 2) au absolvit „anul școlar”, curriculumul cuprinzând 80 de ore repartizate câte 2 ore/ săptămână timp de zece luni pentru fiecare grupă.

În condițiile resurselor bugetar-financiare reduse, cheltuielile aferente au fost suportate din taxa de participare achitată de cursanți, chiar și așa interesul deosebit determinând ca numărul cursanților să depășească numărul programat inițial de 15 cursanți/ grupă.
Prin îmbinarea diverselor metode, cursanții au fost introduși treptat în tainele limbii engleze, într-un mod interactiv, aceștia studiind cu reală plăcere tot ce este legat de universul limbii engleze: de la fonetică, vocabular și gramatică până la cântece, colinde și obiceiuri legate de sărbătorile tradiționale britanice și americane.

Ecoul pozitiv al activităților din primele două grupe a dus la înființarea celei de a treia grupe de cursanți care a fost inițiată în septembrie 2011, în timp ce cursanții primelor două grupe și-au exprimat dorința de a continua studiul limbii engleze pe un nivel superior, astfel încât tot în septembrie 2011 a fost inițiată grupa de nivel intermediar.
Cursul „Five o’clock tea” pentru începători a fost astfel continuat cu manualul „We love English” pentru nivel intermediar și, după finalizarea celor 80 de ore ale fiecărui program, cele două grupe (grupele 3 și 4) și-au exprimat intenția de a continua studiul și în anul școlar următor.


Mai mult decât atât, cursanții s-au implicat în mod creativ în diverse activități suplimentare:

 • participarea la un concert la Sinagogă susținut de o pianistă japoneză vorbitoare de limba engleză unde cursanții și-au aplicat cunoștințele de limba engleză;
 • o vizită la Căminul de bătrâni pentru a împărtăși câte ceva din spiritul Crăciunului și celor de acolo;
 • o expoziție cu lucrările cursanților executate de-a lungul „anului școlar” cu ocazia punctării diverselor sărbători specifice civilizației anglo-americane;
 • un carnaval al măștilor de Halloween în timpul unei excursii tematice;
 • o plimbare cu sania – chiar fiind Valentine’s Day – în completarea unui program artistic denumit „Dansuri și costume medievale”, realizate în timpul unei alte excursii.

Deja devenită tradiție, începerea anului școlar la CCD BN este anunțată de lansarea cursului de engleză, într-o triplă formație anul acesta școlar (2012-2013): nivelul „beginners” (începători), nivelul „intermediate” (intermediari) și, un succes al perseverenței și dorinței de studiu, nivelul „advanced” (avansați) inițiat la dorința și cererea cursanților care au absolvit nivelul intermediar.

Metodele de predare interactive, cu accent pe dezvoltarea vocabularului și pe conversație, precum și atmosfera plăcută „la un ceai englezesc” au avut un rol esențial în susținerea coeziunii grupului și a implicării colective în diverse activități și i-au făcut pe cursanți să participe cu același entuziasm la ora săptămânală de „English”, chiar dacă „studenții” – pentru că așa se numește în engleză orice cursant – vin la curs după o zi obositoare de muncă.
Întâlnirea săptămânală la „ora de engleză” este și un motiv de socializare și de cunoaștere reciprocă de către cursanți, bucuria evenimentelor private fiind împărtășită și colegilor de grupă, atmosfera plăcută nepunând în umbră seriozitatea studiului, care rămâne „emblema” acestui curs.

Casa Corpului Didactic a ieșit astfel în întâmpinarea cerințelor unui învățământ la standarde europene oferind condiții de învățare pe tot parcursul vieții – acel „lifelong learning” – pentru fiecare adult care dorește să își dezvolte competențele necesare adaptării în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere, cu referire mai ales la folosirea calculatorului și navigarea pe internet, care ridică problema cunoașterii unei limbi străine – în special a limbii engleze – și, deci, a competențelor lingvistice de bază.

profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud