luni, 20 octombrie 2014

„Ziua Europeană a Limbilor” – la o nouă ediție

Vineri 26 septembrie 2014, „Ziua Europeană a Limbilor” a fost sărbătorită de către Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud alături de care s-a aflat și Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița.
Evenimentul cultural a marcat această sărbătoare printr-o serie de activități care s-au desfășurat la sediul CCD, în scopul promovării diversității lingvistice europene.

Printre activitățile desfășurate s-au numărat: „Recital de versuri în limbi străine”, al elevilor de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița îndrumați de către doamna profesor Elena M. Cîmpan;

Holiday in London and Edinburgh” întâlnire cu doamna Elena Egreta Marc, profesor metodist, și cursanții de la cursul de limbă engleză organizat la CCD – impresii și relatări din excursia de studii din Anglia și Scoția – urmată de vizionarea unui filmuleț reprezentativ despre excursie și exemple de bune practici în studiul limbii engleze;

De ce să înveți limba germană?” – zece motive întemeiate care să sensibilizeze publicul asupra importanței învățării limbii germane – discurs susținut de către doamna Mihaela Cotuțiu, profesor de limba germană la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, și „Limba italiană pentru adulți”, invitată doamna Mirela Pop, profesor de limba italiană la Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița.
Cu această ocazie au fost promovate și activitățile CCD, cu accent pe cursul de învățare al limbii engleze, marcând în final îndemnul cursanților și participanților de a vorbi în cât mai multe limbi europene: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară.
De asemenea, a fost organizată dezbaterea „Educația interculturală în bibliotecă”, dezvoltând aspecte ale unei problematici complexe în care a fost subliniat rolul menit bibliotecii să îl joace în acest proces, când şcoala şi structurile infodocumentare, în special bibliotecile şcolare şi publice, contribuie la încurajarea dialogului intercultural, promovarea diversității culturale, familiarizarea cu patrimoniul cultural şi valorificarea memoriei culturale naționale şi universale.
Ca în fiecare an, la manifestare au participat elevi, cadre didactice, bibliotecari școlari, scriitori, ziariști și a avut scopul de a sublinia importanța învățării limbilor străine, a sporirii numărului de limbi străine învățate pentru a întării multilingvismul și înțelegerea interculturală.

bibliotecar Margareta POP,
CCD Bistrița-Năsăud

miercuri, 15 octombrie 2014

Limba engleză – un imperativ al zilelor noastre

„There is no one too young or too old to learn” (English proverb)

În societatea actuală, o societate informatizată și globalizată, în care deplasarea, nu numai în cadrul unui continent ci, în mod frecvent și uzual, între cele mai îndepărtate țări și continente ale globului, a apărut imperios necesară comunicarea și, implicit, învățarea limbilor străine și, în mod special, a limbii engleze, fără de care nu mai este posibilă nici deplasarea într-o locație turistică, nici comunicarea în cadrul unei conferințe internaționale pe teme de specialitate, nici comunicarea informală într-un campus studențesc unde studiază tineri de diverse naționalități.
Învățarea limbilor moderne a devenit un imperativ al zilelor noastre, nu numai datorită comunicării pe plan personal, cât mai ales datorită necesității comunicării în domeniul economic, cunoașterea unei limbi străine mărind șansele oamenilor interesați să își găsească un loc de muncă într-o altă țară. În acest scop Comisia Europeană a lansat „pașaportul european al competențelor lingvistice”, un instrument elaborat pentru a permite depășirea barierelor lingvistice și înlesnirea contactului între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, o inițiativă menită să ducă la susținerea și creșterea mobilității pe piața europeană a forței de muncă și implicit o mai bună funcționare a economiei europene.
Și, pentru că niciun european nu poate să se considere un om educat fără să cunoască o limbă de circulație europeană sau internațională, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud continuă să dezvolte oferta de formare continuă în domeniul limbilor străine. Astfel, dacă în ultimii patru ani au absolvit zece grupe de cursanți înscriși la cursul de limba engleză, în prezent oferta s-a extins, cuprinzând și cursuri pentru limba germană, urmând ca programele de formare acreditate să fie extinse și să cuprindă și alte limbi europene.
În luna septembrie a reînceput cursul de limba engleză (grupa cu numărul zece), curs care deschide deja în mod tradițional seria cursurilor de formare din Oferta de programe de formare și activități a CCD pentru anul școlar 2014-2015. Grupa cuprinde cursanți de toate vârstele, de la tineri absolvenți până la pensionari dornici să călătorească în țări cu populație vorbitoare de limba engleză, cursanți de toate profesiile, de la cadre didactice până la economiști, funcționari publici, ingineri, notari publici, medici, dornici cu toții să își pună bazele vocabularului și gramaticii limbii engleze, pe care să le dezvolte mai târziu, atât în scris cât și în conversație.
Cursurile de limba engleză se desfășoară săptămânal la Casa Corpului Didactic într-un mod interactiv, accesibil tuturor „studenților”, indiferent de vârstă sau nivelul de la care pornește în studiul limbii engleze, cu accent pe repetarea permanentă a vocabularului și a noțiunilor de gramatică, având în vedere faptul că majoritatea cursanților participă la curs după orele de serviciu și nu au timpul necesar studiului individual acasă.
Și, chiar dacă doar unii cursanți vor dori în viitor să realizeze Portofoliul Lingvistic European, cu toate componentele sale (pașaportul lingvistic, documentul de mobilitate Europass, suplimentul la diplomă și suplimentul la certificatul profesional), în scopul căutării unui loc de muncă în Uniunea Europeană, toți cursanții vor face progrese până la sfârșitul anului școlar în dobândirea abilităților și competențelor lingvistice pentru limba engleză, cel puțin la nivelurile A1 și A2 din Cadrul Comun de Referință pentru Limbi Străine.
Pe lângă programul propriu-zis, „studenții” de la cursul „Five o’clock tea” – English for beginners, participă cu plăcere la diverse activități „extrașcolare” care le aduc o serie de cunoștințe noi privind cultura și civilizația anglo-saxonă, cu tradițiile și obiceiurile apărute și dezvoltate în decursul timpului în țările vorbitoare de limba engleză.

Profesor metodist Elena Egreta MARC

luni, 5 mai 2014

Noaptea Bibliotecilor Românești – ediția a doua

În cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Bibliotecarilor, Asociația Bibliotecarilor din România și Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud a organizat a doua ediție a Nopții Bibliotecilor Românești. În paralel cu activitatea de la CCD, evenimentul a fost marcat și de către alți bibliotecari în unități de învățământ din județ.

Urmărindu-se revalorizarea bibliotecilor prin creșterea vizibilității acestora în societate, scopul acestui eveniment a fost aducerea împreună a beneficiarilor și a personalului ce-și desfășoară activitatea în aceste temple de cunoaștere.

Bibliotecile nu mai sunt de multă vreme un lux ci o necesitate. Sensul existenței bibliotecilor este dat de către cititori și nevoile lor de cunoaștere. Continua ignorare a importanței bibliotecilor poate avea efecte dintre cele mai nedorite asupra evoluției societății. În ultimii ani se constată o mai mare înțelegere a autorităților și o mai mare încredere acordată contribuției și rolului bibliotecilor școlare, care alături de activitatea didactică din școală, contribuie la consolidarea deprinderilor de lectură în rândul copiilor și al adolescenților. Este de la sine înţeles rolul esențial al bibliotecii, în general, și al bibliotecii publice și școlare, în mod deosebit, în sprijinirea programelor de dezvoltare a lecturii și de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Biblioteca a fost, este și va rămâne un colț de rai, un loc în care poți să te informezi, să înveți, să te dezvolți și să te încarci spiritual. Ea îți oferă posibilitatea ca odată intrat în lumea cărților, să descoperi lucruri, locuri, informații noi și interesante. Pentru mulți biblioteca este oaza lor de liniște și de inspirație.

Evenimentul a fost marcat prin lansarea cărții George-Vasile Rațiu, „VALEA BÂRGĂULUI ÎN ANII 1940-1944”, Editura Charmides, Bistrița, 2013, ediție îngrijită de Mircea Gelu Buta. Au vorbit, despre personalitatea vastă, a profesorului şi scriitorului comemorat, pe lângă domnul prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, care s-a ocupat de editarea cărții şi: doamna Ana Raţiu soția domnului George Vasile Rațiu, domnul Adrian Liviu Mănarcă scriitor și jurnalist, domnul Adrian Onofreiu, doctor în istorie, domnul profesor Titus Wachsmann – Hogiu fost director al CCD, scriitor, doamna Margareta Pop, bibliotecar, domnul profesor Olimpiu Nuşfelean, scriitor. Cu acest prilej s-a organizat şi o expoziţie de carte „In memoriam George Vasile Raţiu”.

Elevii cercului de teatru creativ şi jurnalism de la Palatul Copiilor Bistrița – coordonator profesor Ionela Silvia Nușfelean, au susţinut un microrecital de poezie religioasă, unor texte atribuindu-le şi linie melodică. Noaptea literară a continuat cu un dialog despre lectură, literatură, poezie religioasă, bibliotecă, cartea și elogiul ei, arta creației – întreţinut de scriitorii invitaţi Victoria Fătu-Nalaţiu, Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfelean, Virgil Raţiu, Victor Ştir, Menuţ Maximinian, din opera cărora s-au susţinut şi lecturi publice.

Organizarea a tot mai multe astfel de evenimente culturale precum: Noaptea Muzeelor, Nocturna Bibliotecilor acum Noaptea Bibliotecilor Românești, este benefică. Este nevoie de ele, este nevoie de programe menite să atragă publicul către biblioteci, teatre, cinema, operă etc. Fără de ele n-am fi un întreg, nu am evolua ca oameni, am risca să ne pierdem cultura.

Eforturile noastre sunt încununate de succes de fiecare dată când un nou cititor ne calcă pragul, fiecare nou cititor pentru noi fiind un câștig.

Noaptea bibliotecilor 23.04.2014
Margareta POP,
bibliotecar CCD BN

luni, 24 martie 2014

Poezia unei zile la Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

Ziua Internaţională a Poeziei a fost una luminoasă, dinspre exterior spre interior, şi anul acesta la Bistriţa. Prin atenţia doamnei Margareta Pop, bibliotecarul Casei Corpului Didactic, frumuseţea creaţiei lirice a devenit un eveniment care a oprit risipirea timpului.

Lucruri subtile şi de bun gust au fost pregătite pentru oaspeţii poeziei în incinta bibliotecii CCD BN. Astfel, pe lângă gazda mai sus amintită, care a şi moderat întâmplările zilei, Ionela Nuşfelean a reuşit să surprindă publicul prin evantaiele multicolore (adevărate curcubeie lirice) constituite din poezii selectate cu grijă. În centrul spaţiului de dialog au fost aduse mănunchiuri poetice de câte şapte înmulţite de trei ori. Au existat şapte poeţi bistriţeni, şapte poeţi în devenire, şapte poeţi universali, fiecare dintre ei reprezentaţi de către o creaţie lirică. Toate acestea, însumate, au avut ca rezultat o „altă matematică”, Poezia însăşi.

Primii care au fost invitaţi să aducă poezia în scenă au fost poeţii bistriţeni. Victor Ştir, Menuţ Maximinian, Victoria Fătu-Nalaţiu, Mirela Orban, Andreea Gal au citit din creaţiile proprii şi au răspândit emoţie. Alţi doi poeţi, Olimpiu Nuşfelean şi David Dorian, au fost recitaţi de către două iubitoare de poezie, fiind prezenţi prin esenţa creaţiei lor, versul. Descinderea acestor poeţi în public a fost, aşa cum s-a şi spus, motiv de bucurie reciprocă: aceea a poetului care iese din carte şi îşi vede cititorul reacţionând la poezia spusă şi aceea a degustătorului de liric (ieşit din anonimat, căpătând o înfăţişare) care observă înfiorarea slujitorului versului. E bucuria atingerii poeziei vii, izvorând şi transmițându-se direct.

De la poeţii consacraţi au primit cuvântul poeţii în devenire, şapte elevi care prin versurile lor au arătat nu doar că tinerii mai ştiu să scrie (bine), dar şi că poezia se încăpăţânează să rămână mereu tânără. Chiar dacă hainele pe care aceasta din urmă le îmbracă se mai şi schimbă. Şi-au etalat frăgezimea şi fragilitatea „limbii poezeşti” Antonia Chiciudean, Antonius Chiciudean, Teodor Encean (toţi trei de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”), Ioana-Ilinca Moldovan (Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”), Roxana Deac (Liceul Tehnologic Lechinţa), Paula Suciu (Şcoala. Gimnazială „Avram Iancu”), Larisa Florea (Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”), elevii bistriţeni fiind, de ani buni, şi membri ai cercului de creaţie literară la Palatul Copiilor. Nu doar că aceşti tineri poeţi au recitat cu suflet cald şi proaspăt, dar au făcut ca toţi cei prezenţi să rezoneze la melodia versurilor lor. O muzică a unor cuvinte simple, spuse însă copilăreşte. Căci aceasta este probabil minunea poeziei: de a te înfiora precum promisiunea primăverii.

Un moment aparte s-a dorit a fi şi oferirea unor preţioase „flori lirice” tuturor bibliotecarilor şcolari participanţi la eveniment. Astfel, organizatorii au dăruit poezii din creaţia Anei Blandiana, toate având autograful autoarei. Ca o încununare a frumosului, au fost recitate şi împărtăşite şapte dintre poeziile blandiene.
Finalul manifestării a coincis cu trecerea spre universalitatea poeziei. A fost un microrecital adunând laolaltă şapte poeţi universali susţinut atât de profesorii Ionela Nuşfelean, Ioan Sabin Mureşan şi Adrian Iliuţă, cât şi de elevii coordonaţi de aceştia. Din corola de minuni a poeţilor s-au numărat printre cei selectaţi Serghei Esenin, Rainer Maria Rilke, Shakespeare, Rabindranath Tagore, Sylvia Plath, J.L. Borges, Ana Blandiana. Alegerea Poetei noastre ca poet universal nu a fost deloc întâmplătoare, fiind un ambasador liric incontestabil, arătându-i-se o dublă preţuire: pe de o parte, pentru că ne aflăm în proximitatea zilei de naştere a locuitoarei „Patriei A4”, pentru afinităţile Micilor Blandieni Bistriţeni faţă de cea împreună cu care formează „Persoana întâi plural”, pe de altă parte.

Dezbaterea despre muzica din interiorul poeziei a închis, ca nişte coperte, prinosul de lirică vie care s-a revărsat în sala bibliotecii. Poezia este cea care reuşeşte să facă din cuvinte necuvinte, din gravitaţie levitaţie, din incolor curcubeu, din gălăgie melodie. Ea este motivul opririi noastre din iureşul nebun al vieţii şi ascultarea liniştii sufletului, ea este pauza albă şi tăcută dintre rânduri. Prin intermediul poeziei încetăm a avea „picioarele pe pământ”, începem să fim „cu capul în nori”. Şi, mai ales, începem să fim…
Iată de ce cred că 21 martie poate aduce un echilibru vieţilor noastre. Proza zilelor e mântuită de Poezia unei zile.
Pentru acest deosebit prilej de a fi împreună, îi suntem recunoscători iniţiatorului, moderatorului Zilei Poeziei – doamnei Margareta Pop, o gazdă minunată.

prof. Adrian ILIUŢĂ
Liceul Tehnologic Lechința

vineri, 14 martie 2014

Programul de formare continuă „Educaţie pentru mediu” – grupa 2

Succesul unui program de formare acreditat este dat nu doar de numărul de credite acumulate sau de atestatul care completează portofoliul personal al cursantului, necesare și acestea dar nu suficiente, ci și de calitatea programului de formare, cu tot ceea ce presupune acest lucru. Pentru a furniza un program de calitate nu este suficientă doar acreditarea programului, ci este necesară și formarea unei echipe de formatori care să conlucreze eficient pe parcursul celor patru ani de acreditare a programului. Și, mai ales, e nevoie ca tot ceea ce se face pe parcursul programului să fie făcut din pasiune pentru profesia noastră – de dascăl –, și așa considerată neimportantă într-o societate în care formalismul a luat locul valorii autentice.

De ce este important un program de formare continuă pe tema „Educație pentru mediu”? Deoarece mediul rămâne o prioritate a timpului nostru, cu atât mai mult cu cât presiunile asupra mediului se manifestă de foarte mult timp și din toate domeniile economice. În Uniunea Europeană se pune tot mai mult accentul pe o economie mai ecologică, nu numai competitivă, ca unul dintre obiectivele majore ale Strategiei Europa 2020, acest lucru regăsindu-se și în obiectivele naționale de implementare a strategiei. Iar aceste obiective vizează în primul rând educarea populației care se poate realiza prin conştientizarea impactului negativ, imediat şi în perspectivă, al poluării și prin formarea unor atitudini şi deprinderi responsabile şi constructive faţă de mediul înconjurător, în perspectivă, precum și prin realizarea imediată de proiecte comune şcoală-familie-comunitate pe teme ecologice.
Acest obiectiv se poate realiza în primul rând prin intermediul programelor de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, în condițiile în care educaţia pentru mediu este din ce în ce mai mult integrată în învăţământ la toate nivelele, acest lucru fiind un motiv în plus pentru cadrele didactice, care reprezintă grupul-ţintă vizat de programul „Educaţie pentru mediu”, să îşi formeze competenţele teoretice şi practice necesare pentru o eficientă educaţie ecologică. Competenţele vizate prin program, fie că este vorba de competenţele generale ori de competenţele specifice corespunzătoare temelor propuse, răspund cu adevărat nevoilor resimțite la nivelul predării de către cadrele didactice, caracterul practic și, în același timp, novator al programului reprezentând elementele de bază în justificarea utilităţii programului de formare.
Programul, inclus in Oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi a CCD Bistrița-Năsăud pentru anul şcolar 2013-2014, a fost acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3285/ 17.02.2012, ca modul mediu, categoria 3, cu un număr de 15 credite profesionale transferabile, având ca grup ţintă: directori, profesori, învăţători/ institutori, educatoare, cadre didactice de sprijin. Programul de formare „Educaţie pentru mediu” a început pentru grupa 2 în 17 ianuarie 2014, la sediul Casei Corpului Didactic, una dintre locațiile acreditate ale programului, cursanții participând în week-end și în timpul vacanței intersemestriale la cele 59 de ore ale programului. Finalizarea cursurilor acestei grupe a avut loc în data de 28.02.2014 cu evaluarea finală şi certificarea cursanţilor cu cele 15 credite profesionale transferabile.

Toate obiectivele cursului s-au realizat prin activităţi dinamice, activ-participative, care au combinat aspectele teoretice, conceptele, informaţiile de actualitate şi exerciţiile de grup şi individuale într-o manieră practică, astfel încât acestea să le permită cursanţilor să-şi exerseze abilităţile şi deprinderile însuşite în activităţile curente la clasă. Interdisciplinaritatea este o altă caracteristică definitorie a programului de formare, având în vedere diversitatea temelor şi modul de tratare diferenţiat al programului „Educaţie pentru mediu”, în funcţie de pregătirea de specialitate a formatorilor. Echipa de formatori este alcătuită din profesori de geografie, biologie, specialişti în horticultură, dar şi în legislaţie, formatori care au elaborat suporturile de curs și au realizat transmiterea conţinuturilor programului de formare.

Conţinuturile elaborate şi prezentate de formatori au cuprins o mare diversitate tematică și metodologică, reprezentând toate modulele programului de formare. Astfel, tema „Ştiinţa mediului, prezentată de d-na profesoară de biologie Elena Andron, director la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița, a cuprins „Noţiuni generale de ecologie”, cu referire atât la definirea termenilor ecologici specifici, cât și la activități practice legate de relaţiile stabilite într-un ecosistem în urma intervenţiei omului în interiorul său, precum și descoperirea de soluții în rezolvarea problemelor de mediu.

„Poluarea şi protecţia mediului”, modul prezentat de d-na Doina Petrean, profesoară de geografie la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, însumând o varietate de probleme legate de poluare ca factor principal al degradării mediului, cu toate geosferele afectate de aceasta, precum și – principalul scop al programului – modalități de protecție a mediului ca imperativ al umanității și clasificarea ariilor protejate din județul nostru. Temele practice au ajutat la dezvoltarea competențelor personale ale formabililor în scrierea unor articole pe teme de mediu pentru „Ziarul ecologic”, produsul final al programului de formare.

„Legislaţia în domeniul mediului”, atât cea internaţională cât și cea din România, a fost prezentată într-un mod interactiv și interesant – un lucru de-a dreptul surprinzător pentru o temă percepută ca fiind strict teoretică și chiar rigidă – de către d-na Claudia Ladar, profesoară de biologie la Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa și licențiată în drept.

„Managementul proiectelor de mediu” a constituit o altă temă vizată de programul de formare, o temă foarte utilă în contextul elaborării și realizării proiectelor de mediu în cadrul unităților școlare sau în parteneriat cu comunitatea. Formatoarea, d-na Anca Toniuc, profesoară de biologie la Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa, a prezentat această temă combinând aspectele teoretice (conceptul de proiect, tipurile de proiecte de mediu, scara şi complexitatea proiectelor de mediu) cu aspectele practice, astfel încât acestea să le permită cursanţilor să elaboreze și să realizeze efectiv proiecte de mediu în unitățile școlare de unde provin.

Un alt modul foarte apreciat de către cursanți a fost „Planeta verde – omul şi natura”, cuprinzând două subteme. Prima subtemă, „Stilul de viaţă sănătos mai aproape de natură” a fost prezentat de d-na profesoară Claudia Ladar într-o manieră foarte practică, formabilii având ca temă pentru portofoliu realizarea unui „Mini-ghid despre plantele medicinale” sau realizarea unui articol despre vitaminele naturale pentru „Ziarul ecologic” al programului. A doua subtemă, „Rolul spaţiilor verzi în combaterea poluării” a fost prezentată de d-na Nogy Carmen, profesoară la Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa, specialistă în horticultură, și a constituit o introducere în universul „spațiilor verzi” atât de apreciate, începând de la amenajarea propriei grădini, până la fascinantele și elaboratele grădini și expoziții publice europene. Cursanții au avut ocazia să dobândească diverse cunoștințe, de la „Rolul spaţiilor verzi asupra sănătăţii omului” și „Clasificarea spaţiilor verzi” până la „Amenajarea şi întreţinerea unui spaţiu verde”.

Ultimul modul al programului, „Educaţie pentru mediu”, a cuprins trei subteme: „Întocmirea de programe pentru disciplinele opţionale”, „Studiul mediului prin activităţi de teren” și „Activităţi extracurriculare şi voluntariat”, fiecare dintre acestea constituind motiv de desfășurare a unor activități practice, realizate în Cabinetul de informatică al CCD Bistrița-Năsăud sau efectiv în teren. De altfel, toate activitățile s-au realizat în echipă, formabilii constituind grupe de lucru cu denumiri din domeniul ecologic: „Grupa ciupercuțelor”, „Laleaua pestriță”, „Trifoi cu patru foi” sau „Frunza verde”. În cadrul subtemei „Întocmirea de programe pentru disciplinele opţionale”, prezentată de d-na Olivia Duicu, formator național și profesoară de geografie, cursanții au realizat o programă școlară pentru un opțional pe teme de mediu, elaborarea programelor opționale fiind un factor important de gestionare eficientă a resurselor materiale și umane de la nivelul unităților școlare.

Subtema „Studiul mediului prin activităţi de teren”, prezentată într-un mod cu totul original – într-un tur al cetății medievale – având ca ghid turistic aceeași formatoare, d-na profesoară Olivia Duicu, formabilii au fost încântați de ascensiunea în turnul Bisericii Evanghelice din municipiul Bistriţa, experienţă unică pentru majoritatea participanţilor.

Subtema 3 a ultimului modul, numită „Activităţile extraşcolare şi ecoturismul” cuprinde ca tematică „Animaţia în centrele de loisir”, după modelul francez al animației și organizării activităților extrașcolare și al taberelor pentru copii, și „Activităţi extracurriculare şi voluntariat”, temă atât de actuală în condițiile în care turismul este practicat pe scară largă de toți cei care își doresc statutul de persoane civilizate, de la copiii de grădiniță până la seniorii pensionari, constituind o ocazie potrivită și pentru implicarea în acțiuni de voluntariat. Metodele și mijloace prin care pot fi transmise cunoștințele necesare pentru derularea acestor activități sunt cunoscute de către toate cadrele didactice din învățământ, ele trebuie doar prezentate într-o formă originală, interactivă, pentru a fi apreciate și diseminate în activitățile viitoare ale acestora. Formatoarea acestei teme este d-na profesoară de geografie Elena Egreta Marc, animator atestat, profesor metodist la CCD BN și responsabil al programului de formare.

Metodele şi tehnicile de evaluare, fie că este vorba de evaluarea pe parcurs sau de evaluarea finală, au fost adaptate conţinuturilor programului de formare, iar descriptorii de performanţă au fost stabiliţi în funcţie de sarcinile de lucru concrete corespunzătoare fiecărei teme şi subteme din program. Caracterul aplicativ, sub forma articolelor sau reportajelor pentru „Ziarul ecologic”, cu aplicabilitate imediată în orizontul local, a fost criteriul de bază în stabilirea sarcinilor de lucru, concretizate în produsele finale ale portofoliului cursanţilor.
Evaluarea finală s-a realizat sub forma activităţilor practice realizate în echipă, formabilii alegând și prezentând două teme, dintre temele realizate pentru portofoliu, în fața întregii grupe și a comisiei de evaluare, alcătuită din formatoarele programului.


Dar, înainte de finalizarea programului, cursanții au avut o activitate suplimentară, cu caracter aplicativ, o excursie de o zi la Turda, unde au „bătut cu piciorul” Cheile Turzii, ca niște adevărați turiști iubitori de natură, motiv de implicare și în acțiuni de voluntariat. După aceea, formabilii-turiști au vizitat Salina din Turda, un model de valorificare turistică a factorilor locali într-un mod care îmbină frumosul și utilul. Vechile ocne de sare, exploatate încă din vremea romanilor, au fost transformate într-un obiectiv turistic și de tratament modern, la standarde europene.Având în vedere existenţa disciplinelor de cunoaştere a mediului în învăţământul primar, a disciplinelor care cuprind tematica mediului înconjurător în diferite specialităţi din trunchiul comun al disciplinelor şcolare predate în învăţământul gimnazial, dar şi în cadrul disciplinelor opţionale şi al activităţilor extraşcolare, pentru toate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar apare de strictă necesitate achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice în domeniul educaţiei pentru mediu. Pentru managerii, programul asigură motivaţia pentru introducerea în schemele orare a disciplinelor opţionale din acest domeniu şi le va oferi instrumente şi indicatori de evaluare a competenţelor subalternilor privind elaborarea proiectelor de mediu, a activităţilor curriculare şi extracurriculare desfăşurate pe teme ecologice.
Mai mult decât atât, programul de formare „Educație pentru mediu” constituie un prilej de diseminare a experienţelor didactice pozitive și de experimentare a unor noi practici profesionale în vederea identificării acelor teme, metode și mijloace care pot fi aplicate în activitatea curentă de la clasă. Modalităţile de formare prevalente în cadrul programului sunt interactive, atractive, constituind un motiv în plus ca formabilii să beneficieze într-un mod plăcut de informaţii corecte din punct de vedere ştiinţific şi metodic, conform exigenţelor contemporane ale civilizaţiei europene.

prof. Elena-Egreta Marc,
responsabil de program,
profesor metodist CCD Bistriţa-Năsăud
Mediu 2