luni, 7 octombrie 2013

Cursul de limba engleză – pașaport pentru cetățeanul european

„În actul de învăţare, nu se ştie cine dă şi cine primeşte.”
Constantin Noica

A devenit deja tradiție ca la începutul lunii septembrie activitățile Casei Corpului Didactic să fie inaugurate de cursul de engleză din Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități pentru anul școlar în curs. De fapt, cursul de engleză se încadrează într-un proiect mai extins care cuprinde mai multe activități, de la excursii și seri distractive până la participarea la seri literare și activități de voluntariat, într-un efort comun profesor-cursanți, asumat cu plăcere de către toți participanții.
De ce este atât de solicitat și apreciat cursul de engleză ne spun chiar cursanții care participă la acest program.
Astfel, doamna profesor Sorina-Gabriela Costea scrie în paginile revistei Didactica Nova, revista lunară a Casei Corpului Didactic, ce înseamnă cursul de engleză pentru cursanții înscriși în diferite grupe, pe niveluri diferite de studiu, iar doamna profesor Daniela Hăngănuț – în aceeași publicație – subliniază importanța studiului limbii engleze în special în cadrul programelor de formare pentru adulți.

„Five o'clock tea” (Ceaiul de la ora cinci)

„Aproape de câte ori deschizi televizorul, unul dintre subiectele dezbătute acolo este starea „catastrofală” a învățământului românesc. Reporteri panicați (și, în treacăt fie spus, de multe ori certați cu gramatica) anunță (cu vocile acelea cu care, de obicei, se anunță marile catastrofe) ba că examenul de bacalaureat a fost luat numai de 30 și nu mai știu câte procente din candidații prezenți, ba că a fost fraudat examenul de admitere de nu știu unde, ba că profesorii X și Y au luat mită și sunt cercetați penal etc., etc.

Despre ce este bun în învățământul românesc însă nimic sau mai nimic. Motivația? Lucrurile bune nu cresc audiența – se spune. Și cum mas-media noastră este majoritar comercială...
Cred totuși că lucrurile bune trebuie popularizate pentru că sunt dătătoare de speranță și, în vremurile pe care le trăim, speranța este foarte importantă.
Și dacă, de obicei, se vorbește numai despre ce se petrece în marile orașe, voi relata despre ceva ce se petrece în micul, bătrânul, frumosul și, în general, îngrijitul nostru oraș, Bistrița.
Locul de desfășurare? Casa Corpului Didactic. Protagonistă? Profesoara Elena-Egreta Marc.
Despre ce este vorba? Despre un curs de engleză pentru adulți. Început modest în anul școlar 2010-2011 cu două grupe de începători, continuat în anul școlar 2011-2012 cu o grupă de începători și una de intermediari, a ajuns în anul școlar 2012-2013 la patru grupe: două de începători, una de intermediari și una de avansați (la care se vor adăuga una de „excelență” și, la presiunea foștilor cursanți, una de „superavansați”). Fiecare grupă are între 15 și 20 de cursanți.
Vârstele cursanților sunt foarte diferite: de la 20 la peste 70 de ani. Motivația lor este diversă: de la tineretul care învață engleza în speranța găsirii unui loc de muncă în străinătate, la părinții și bunicii care doresc ca, atunci când își vor vizita copiii stabiliți în America, Anglia, Irlanda, Australia etc., să se poată înțelege cu oamenii de acolo și cu propriii nepoți, la cei de vârsta a treia care vor „să nu le moară neuronii” (este un citat din cuvântarea la banchet a unui cursant), la cei pasionați pur și simplu de studiul limbilor străine și de învățătură în general (este și cazul subsemnatei).
Motivul cel mai important însă și general pentru toți cursanții este calitatea orelor care se oferă aici.

Manualele după care se învață sunt manuale scrise de d-na prof. Elena-Egreta Marc. Eroii textelor didactice sunt chiar cursanții. Manualele nu prezintă numai limba engleză ca instrument de comunicare ci sunt și un compendiu de istorie, cultură și civilizație ale poporului englez și ale popoarelor vorbitoare de engleză.

Orele doamnei profesoare Elena-Egreta Marc se remarcă, în primul rând, prin caracterul lor modern și interesant. În oră se vorbește tot timpul în engleză. Cursanții au toți nume englezești („nume de scenă”). Se ascultă și se vizionează filme (în care actorii fac conversație uzuală pe diferite teme) și video-clipuri (cu textele proiectate pe ecran în timp ce se vorbește sau se cântă), se servește, în pauza dintre ore, la ora cinci, un ceai (de aici numele cursului: „Five o'clock tea”), se sărbătoresc, după modelul englezesc (sau american): Crăciunul, Anul Nou, Ziua lui Guy Fawkes, Halloween-ul, Ziua Sf. Valentin (cursanții se costumează pentru aceste zile și întocmesc portofolii privind semnificația acestor sărbători, modul lor de desfășurare – bineînțeles în engleză). S-a făcut o excursie la Londra unde cursanții au pregătit, în engleză, prezentări ale monumentelor și locurilor vizitate.
În timpul orelor, toată lumea ajunge să citească, să vorbească, să scrie. Profesoara corectează, cu răbdare, fiecare cursant. Toate traducerile sunt corectate împreună cu cursanții și scrise pe foi afișate în sala de curs (pe care cursanții le pot, ulterior, consulta din nou). Profesoara oferă numeroase sinonime, expresii și rezolvă și rezolvă cazurile de omofonie. Totul este extrem de clar și variat. Se spun glume, se fac comentarii, se râde mult (umorul englezesc este celebru), se cântă – totul în engleză, evident. Comentariile mai amuzante sunt scrise pe foi și afișate pe pereți – pentru a fi văzute de toate grupele.
Ce este însă foarte impresionant? Mulțumirea din ochii celor care s-au prezentat la un interviu și au fost admiși, bucuria din ochii acelora care, reîntorși din străinătate, povestesc cât de bine, din punct de vedere lingvistic, s-au descurcat acolo, fericirea celor care au reușit să-și împlinească un vis: cel de a vorbi engleza. Este și cazul celei care semnează aceste rânduri.”
(prof. Sorina-Gabriela COSTEA)

De ce să mai înveți?

„De ce să mai înveți o limbă străină când... ai deja două, trei specializări și gradul didactic I și poate... cinci sau zece ani până la mult controversata pensie?
Are sens să mergi săptămânal la cursul de engleză? Uneori să faci chiar două, trei ore numai pe drum să ajungi la timp la curs?
Sunt întrebări pe care multe persoane și le pun sau, reprezintă câteva motive pentru a rămâne studiul unei limbi străine doar în faza de dorință.

Să spui exact ce gândești și ce simți cu deplină ușurință este o plăcere pe care o poți avea când vorbești o limbă străină, să te exprimi elegant și fluent fără teamă de ridicol.
Poți să știi multe cuvinte, expresii, ceva gramatică a limbii engleze dar s-ar putea să ai nevoie de multe lucruri pentru a trece cu brio o discuție liberă care poate fi oriunde: în sala de clasă, într-un grup de prieteni, într-un locaș de cult, la o acțiune de voluntariat, în spital, în excursie, într-o mobilitate, în aeroport și în multe alte locuri.
La ora actuală în lume sunt circa un miliard de vorbitori de limbă engleză, aproape întreaga informație stocată în calculatoarele din întreaga lume este în limba engleză, informația științifică este în limba engleză, vasta lume a Internetului folosește predominant limba engleză, pe toate continentele lumea afacerilor este dominată de limba engleză.
Pe lângă toate acestea, limba engleză este o limbă melodioasă, cu un vocabular bogat, cu o bună flexibilitate, cu mult umor, o limbă ușor de asimilat și care îți poate deschide accesul direct la o parte importantă a literaturii universale.
Să înveți o limbă străină reprezintă un mod de a face față cu ușurință noilor cerințe de viață. La momentul actual, analfabet nu înseamnă să nu știi să scrii și să citești ci să nu poți să comunici măcar într-o limbă străină.
Cei care au absolvit în luna iulie 2013 anul I al cursului „Five o'clock tea – English for beginners” la Casa Corpului Didactic din Bistrița, coordonat de profesor Elena Egreta Marc, începând cu luna septembrie au devenit cursanți ai „We love English – intermediate student's book”.
După absolvirea anului I timp de 80 de ore, cursanții (profesori, medici, ingineri, economiști) și-au dezvoltat competențe lingvistice (echivalent cu nivelurile A1 și A2 ale Cadrului Comun European), competențe de comunicare și competențe psihosociale.”
(prof. Daniela HĂNGĂNUȚ)

Gândurile cursanților puse în cuvinte, chiar dacă nu „in English” (sintagmă ce a devenit un laitmotiv al cursului de limba engleză), reprezintă feedback-ul cel mai motivant pentru continuarea unui proiect devenit „de suflet” pentru toți participanții.

Profesor metodist Elena Egreta MARC
Casa Corpului Didactic