marți, 30 aprilie 2013

Noaptea Bibliotecilor Româneşti la CCD


Sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din România s-a lansat anul acesta Noaptea Bibliotecilor Româneşti. În cadrul acestei manifestări, filiala ABR Bistrița-Năsăud a organizat la Casa Corpului Didactic o adevărată sărbătoare a cărții și a lecturii. Astfel, în noaptea de marți spre miercuri porțile bibliotecii au fost larg deschise spre a primi cu aceeași dragoste pe micii și marii ei cititori.

Evenimentul a avut ca scop să pună biblioteca şi pe utilizatorii acesteia împreună, să crească vizibilitatea bibliotecii în societate și să o revalorizeze. Au fost invitați scriitori, bibliotecari, cadre didactice, elevi, părinți și bunici.
Bibliotecarii au fost întâmpinați cu felicitări din partea colegei de breaslă, bibliotecara CCD Margareta Pop și cu îndemnul de a nu se lăsa copleșiți de greutăți și a găsi soluții eficiente pentru servirea utilizatorilor și a interesului școlii românești cu devotament și profesionalism.
Invitaţii au primit în dar de la organizatori câte o floricică și câte un fluturaș din coşul cu maxime despre carte, pe care le-au prins în piept cu mare drag. Şi cei mici (elevi de la Școlile Gimnaziale „Lucian Blaga”, „Avram Iancu” și „Ștefan cel Mare”) şi cei mari (poeta-pictoriță-bibliotecar Victoria Fătu Nalațiu, poetul Dan Șomfălean) au recitat poezii dedicate cărții, bibliotecii si pasiunii pentru lectură. Domnul scriitor Olimpiu Nușfelean a subliniat necesitatea îndrumării lecturii și faptul că orice efort depus în vederea însușirii unei culturi vaste și temeinice este o datorie pentru toți cei ce activează în plan cultural, dar mai ales pentru cadrele didactice și bibliotecari. Cei prezenţi la festivitate au discutat despre istoria cărții și a bibliotecii, au prezentat scurte texte în proză și versuri referitoare la bibliotecă și bibliotecarii dedicați acesteia. Elevii cercului literar de la Palatul Copiilor, coordonat de profesoara Ionela Silvia Nușfelean, au avut un dialog cu bibliotecarii pe care i-au întrebat despre profesiune, despre ceea ce citeau în copilărie, despre ce s-ar face dacă nu ar exista cărțile și au oferit în dar fiecărui bibliotecar câte o pereche de aripi confecționate din hârtie, cu creația elevei Alexia Bodea, clasa a II-a, de la Palatul Copiilor Bistrița.
Îngerul bibliotecii
„Deschid ușa-ncetișor... Văd un chip de înger lucrând... Aranja comorile de povești și poezii... Ce să crezi? Acel înger era... bibliotecarul, care muncește și de ziua sa.
Am început să-i spun cu voce glazurată:
– La mulți ani! Sunteți un om deosebit! Dumneavoastră sunteți un înger! Dacă nu ați fi, nu am putea împrumuta nici o comoară!”
Programul a continuat cu prezentarea cărții „Tainele copilăriei”, autor Victoria Fătu Nalațiu, poeme haiku și tanka, din care poeta a recitat câteva poezii, mărturisind celor prezenți clipe din inspirația poetică.
Despre bibliotecă, carte și visul acesteia de a ajunge în lumina ochilor, și sufletul utilizatorilor a vorbit în încheiere Margareta Pop, reînnoind invitația celor prezenți de reîntoarcere cu drag și dor în acest mirific paradis.

ALBUMUL
Noaptea bibliotecilor - 23.04.2013


Bibliotecar Margareta POP

miercuri, 17 aprilie 2013

Ziua internațională a poeziei sărbătorită la Bistrița


Confirmând faptul că poezia este o artă deschisă oamenilor, în fiecare an, la 21 martie, printr-o decizie a UNESCO, începând din anul 1999, este sărbătorită „Ziua internațională a poeziei”, recunoscându-se astfel faptul că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au adus și își aduc în continuare o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale.
La Bistrița, oraș marcat de prezența poeților în cetate, această sărbătoare a debutat la Casa Corpului Didactic, unde, la ora 10, în cadrul unei întâlniri cu bibliotecarii școlari din județ, cu o dezbatere despre condiția poeziei în actualitate, prezentarea revistei școlare „PreTexte” și o lectură publică făcută de poeții invitați. La început au luat cuvântul bibliotecara Margareta Pop de la CCD și prof. Loredana Zbînca, directoarea instituției gazdă. În cadrul dezbaterii, pornind de la o întrebare retorică „Dar cine mai citește azi poeziei?”, reproducând un vers din poeta Ileana Mălăncioiu, poetul Olimpiu Nușfelean a glosat pe marginea rolului poeziei în viața noastră, moderând în continuare intervențiile participanților.
Prof. Ionela Nușfelean, împreună cu elevele Simina Bălan, Ioana Ilinca Moldovan şi Paula Suciu, de la Palatul Copiilor din Bistrița, au recitat câteva poezii, iar prof. Adrian Iliuță, de la Liceul Tehnologic din Lechința, a prezentat primul număr al revistei „PreTexte” a liceului („o fațetă culturală a Lechinței”), secondat fiind de elevele Roxana Deac, Denisa Mândrean, Cristina Ferenc, care au citit din creația proprie.
Întâlnirea s-a încheiat cu lectura susținută de poeții Emil Dreptate, Victor Știr, Menuț Maximinian, Victoria Fătu Nalațiu și Ioan Borșa, invitații CCD.

profesor metodist Olimpiu NUȘFELEAN,
Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud

miercuri, 3 aprilie 2013

SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția a XI-a

ADAPTAREA CURRICULARĂ LA PARTICULARITĂȚILE ELEVILOR, PREMISĂ A REUȘITEI DIDACTICE

„Adevăratul dascăl este caracterizat
prin aceea că mintea sa se mișcă
în armonie cu mințile elevilor săi,
trăind împreună dificultățile și
victoriile intelectuale deopotrivă.”
(J. Dewey)

Devenit deja tradiție, vineri, 15 martie 2013, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național cu tema „Adaptarea curriculară la particularitățile elevilor, premisă a reușitei didactice”.
Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației Cluj-Napoca și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Comitetul Științific al simpozionului a fost alcătuit din cadre didactice universitare de renume în științe ale educației: Prof. univ. Dr. Vasile CHIȘ, Prof. univ. Dr. Mușata BOCOȘ, Prof. univ. Dr. Ion ALBULESCU, Conf. univ. Dr. Cristian STAN, Conf. univ. Dr. Cătălin GLAVA, Lect. univ. Dr. Horațiu CATALANO și Lect. univ. Dr. Denisa MANEA.

La festivitatea de deschidere au participat: domnul Mihai MUREȘAN, Inspector Școlar General Adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, domnul Alexandru PUGNA, vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, doamna Daniela HUDREA, director al C.J.R.A.E. Bistrița-Năsăud, doamna Maria APĂVĂLOAE, profesor metodist la Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, domnul Cristian STAN, Conferențiar universitar Doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Cluj-Napoca, doamna Denisa MANEA, Lector universitar Doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Cluj-Napoca și domnul Sorin MOLDOVAN, preot.
Evenimentul s-a adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, interesate de dezvoltarea profesională și de activitățile de formare continuă.
Lucrările simpozionului s-au desfășurat pe trei secțiuni: Provocări ale școlii contemporane, Adaptarea curriculară de la teorie la practică și Strategii de maximizare a performanței școlare.
La eveniment au fost înscrise cadre didactice din 12 județe și au fost înregistrate 98 de lucrări. După o selecție riguroasă, 90 de lucrări au fost publicate în volumul cu titlul „Abordări curriculare. Aplicații ale învățământului incluziv”, apărut la Editura Eikon Cluj-Napoca, 2013, carte lansată în cadrul simpozionului, de a cărei apariție s-a îngrijit Lector univ. Dr. Denisa MANEA.
Competențele manageriale și profesionale ale coordonatorului de proiect, profesor Paula MOLNAR, director la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița, profesionalismul și capacitatea de mobilizare a echipei de proiect, precum și implicarea colectivului de cadre didactice din școală au contribuit la realizarea cu succes a finalităților propuse: simpozionul s-a dovedit a fi un real „laborator al interacțiunilor teoretice și aplicative între participanți, interacțiuni focalizate pe optimizarea pedagogică a activităților din sfera învăţământului integrat şi incluziv, precum şi pe generarea de idei inovatoare, reflecţii individualizate şi colective, programe și proiecte de cercetare – acțiune.”

Maria APĂVĂLOAE, profesor metodist
Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud