miercuri, 11 aprilie 2012

Simpozion naţional şi concurs interjudeţean interdisciplinar la Școala Generală „Ștefan cel Mare” Bistriţa


Sâmbătă, 31 martie 2012, la Şcoala Generală „Ştefan cel Mare” din Bistriţa s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a Simpozionului Naţional cu tema „Școala eficientă între performanţă şi incluziune” şi a Concursului Interjudeţean Interdisciplinar dedicat elevilor cu cerinţe educative speciale – „EU cred că poţi, TU dovedeşte!”, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene – poziţia 154/2012 aprobat MECTS cu nr. 31765/29.02.2012 şi susţinut financiar de Primăria Municipiului Bistriţa, reprezentată de doamna Mihaela Curtean.
Evenimentul, iniţiat în urmă cu un an de doamna profesor Mirela Nelca, coordonator al proiectului, consilier educativ al Şcolii Generale „Ştefan cel Mare” Bistriţa, s-a desfăşurat sub patronajul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi cu sprijinul Casei Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud, instituţii reprezentate la eveniment de doamna Daniela Hudrea, director al C.J.R.A.E. şi inspector de specialitate pentru învăţământul special al I.S.J. BN, doamna Luciana Sidor, profesor consilier la C.J.A.P Bistriţa-Năsăud şi doamna Maria Apăvăloae, profesor metodist la C.C.D. BN şi profesor metodist pentru învăţământul special al I.S.J. BN.

Grupul ţintă al acestor activităţi a fost constituit din copii cu cerinţe educative speciale, cadre didactice de sprijin şi cadre didactice care fac parte din echipele de sprijin din învăţământul special integrat.
Simpozionul a fost structurat pe trei secţiuni: „Metode interactive folosite pentru eficientizarea învăţării”, „Corectarea tulburărilor de limbaj – premisă a integrării copilului în colectiv” şi „Strategii de prevenţie şi intervenţie în vederea reducerii/scăderii eşecului şcolar”. Generozitatea temei abordate a suscitat interesul publicului ţintă, fapt materializat în participarea la simpozion a 22 de judeţe cu un număr de 128 de lucrări, concretizate în studii, aplicaţii, exemple de bune practici, proiecte curriculare, referate etc.
Concursul Interjudeţean Interdisciplinar „EU cred că poţi, TU dovedeşte!” cu tema „Amintiri din casa bunicilor” s-a desfăşurat pe două secţiuni: creaţie literară şi creaţie plastică. În cadrul acestui concurs s-au jurizat 43 de creaţii literare în versuri/proză şi 60 de creaţii plastice, lucrări coordonate de 63 de cadre didactice.
Concursul Judeţean Interdisciplinar „Cunoaştere – Educaţie – Sârguinţă” este în derulare şi parcurge trei etape: „ABC-ul matematicii” – concurs de matematică, „Pădurea – plămânul verde al planetei” – concurs de biologie – TIC şi „Minte sănătoasă în corp sănătos” – concurs sportiv. Prima etapă, concursul de matematică „ABC-ul matematicii”, s-a desfăşurat în paralel cu lucrările simpozionului, sub entuziasmul celor 58 de elevi participanţi, care au venit din tot judeţul, însoţiţi de profesorii lor, cu dorinţa explicită de a câştiga. Etapele a II-a şi a III-a urmează a se desfăşura în luna aprilie, respectiv mai.

Realizarea acestei manifestări de excepţie a fost posibilă datorită sprijinului şi implicării directorului şcolii, doamna profesor Maria Rodica Petruţiu, a muncii şi dăruirii coordonatorului proiectului, doamna profesor Mirela Nelca, consilier educativ, a aportului coordonatorului simpozionului – profesor logoped Emilia Chendeş şi, nu în ultimul rând, datorită muncii în echipă a responsabililor secţiunilor concursului, prof. dr. Claudia Feldrihan – creaţie literară, prof. Rodica Tătar – creaţie plastică şi prof. Gabriela Moisil – concursul de matematică.
Organizarea acestei ample acţiuni vine să demonstreze, o dată în plus, deschiderea Şcolii Generale „Ştefan cel Mare” Bistriţa spre un învăţământ integrat, de calitate, pentru toţi copiii, cu respectarea dreptului la educaţie, învăţătură şi dezvoltare personală a tuturor copiilor, indiferent de cultura de apartenenţă. Sintagma de „cerinţe educative speciale” este una integratoare, cu centrare pe trebuinţele şi capacităţile individuale de învăţare ale elevilor. Fiecare copil este capabil să facă progrese la învăţătură şi se află într-o continuă competiţie cu el însuşi şi cu ceilalţi.
Participând la cele două ediţii ale acestui simpozion şi concurs şi cunoscând profesionalismul, perseverenţa şi capacitatea de mobilizare a coordonatorului de proiect şi a organizatorilor, suntem convinşi că această experienţă va continua.

Maria APĂVĂLOAE
Profesor metodist
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu