miercuri, 23 noiembrie 2011

Lansare de carte la CCD: „We love English” – Intermediate student’s book

„Dacă există o carte pe care vrei să o citeşti, dar nu a fost încă scrisă,
 înseamnă că trebuie să o scrii tu însuţi”
 – Tony Morrison

Orice lansare de carte este o victorie a cărţii, considerată în zilele noastre uşor desuetă, în faţa mass-media şi a internetului care, deşi necesare în limite rezonabile, tind să ne acapareze atenţia şi timpul, timp atât de preţios care se vrea împărtăşit în egală măsură preocupărilor zilnice şi cititului.
Şi, cum în era calculatorului şi a circulaţiei internaţionale mult extinse, limba engleză a devenit mijloc de comunicare aproape peste tot în lume, tineri sau vârstnici, indiferent de domeniul în care activează se văd aproape nevoiţi să studieze această limbă, dacă vor să facă faţă cu succes provocărilor societăţii moderne.
Apariţia unui manual pentru adulţii care doresc să studieze limba engleză era absolut necesară, în condiţiile în care cursurile de limba engleză pentru adulţi se desfăşoară încă din octombrie 2010 la Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud, iar manualele existente se adresează elevilor care studiază din clasa a II a până în clasa a XII a, deci au mulţi ani la dispoziţie pentru a studia o limbă străină. Altfel stau lucrurile în cazul adulţilor care trebuie să asimileze foarte multe cunoştinţe într-un timp relativ scurt, ţinând cont, bineînţeles, de specificul învăţării la vârsta adultă.
Dacă în anul şcolar 2010-2011 primele două grupe de „studenţi” adulţi au început studiul limbii engleze pentru începători după manualul „Five o’clock tea” – English for beginners, în anul şcolar 2011-2012 cursanţii care au absolvit primul an de studiu au dorit să continue studiul limbii engleze, deci a apărut ca o necesitate continuarea manualului cu al doilea volum „We love English” – Intermediate student’s book.
Lansarea de carte a avut loc în cadrul activităţilor „Un cititor, o carte, o bibliotecă”, din secţiunea „Parteneriate, proiecte şi programe educaţionale” ale Ofertei de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pe anul şcolar 2011-2012 a Casei Corpului Didactic, organizate de doamna Margareta Pop, bibliotecar CCD BN, împreună cu autoarea manualului, prof. Elena Egreta Marc.
În deschidere a vorbit doamna Margareta Pop, „Miss Margaret” după numele englezesc al doamnei care, în dubla sa calitate, de bibliotecar şi cursant, a avut o intervenţie „de suflet”, subliniind importanţa cursului de engleză şi eforturile depuse pentru ca acesta să fie un curs apreciat de către toţi cei implicaţi.
Printre invitaţi s-au aflat dl prof. Mircea Seleuşan, inspector de limbi moderne al ISJ BN, dl prof. Ioan Leon Naroşi, directorul CCD BN, „echipa CCD”, cursanţii din anul I şi II de studiu care participă la cursul de limba engleză „Five o’clock tea” desfăşurat la CCD, dar şi prietenii autoarei manualului, prof. Elena Egreta Marc.
Din partea cursanţilor au luat cuvântul doamna ing. Maria Dumitru, Miss Mary, şi doamna jurist Georgeta Săliştean, Miss Grace, „studente” la cursul de engleză care, într-un mod original şi în deplină armonie cu atmosfera de la curs, au salutat invitaţii şi s-au prezentat în limba engleză, aşa cum îi stă bine unui adevărat “student” al cursului „Five o ‘clock tea”, şi au amintit momentele deosebite trăite de-a lungul anului trecut şcolar cu ocazia diferitelor evenimente, valorificând în mod creativ tradiţiile şi sărbătorile, fie că a fost vorba de tradiţiile din cultura anglo-saxonă sau de sărbătorirea zilelor de naştere ale cursanţilor, într-o atmosferă caldă, atât de apreciată de toţi cursanţii.
În continuare au luat cuvântul dl. prof. Ioan Leon Naroşi, directorul Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, precum şi profesorii metodişti, dl. Ioan Ioja, dl. Olimpiu Nuşfelean, şi d-na Maria Apăvăloae, care au subliniat, în intervenţiile avute, importanţa studiului limbilor străine şi a creării propriilor instrumente de lucru pentru adaptarea conţinuturilor la grupul ţintă care beneficiază de manualul editat.
Atmosfera de sinceră apreciere şi caldă prietenie dintre studenţi şi profesor, într-o frumoasă comuniune de idei şi speranţe, în prezenţa distinşilor invitaţi, a reprezentat un adevărat „moment de suflet”şi a întărit convingerea că, dincolo de competenţele lingvistice dezvoltate cursanţilor, cel mai important lucru care rămâne este plăcerea de a studia împreună şi entuziasmul pentru valorile culturale.

Prof. Elena Egreta Marc, metodist
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud

miercuri, 2 noiembrie 2011

Simpozionul Naţional „Geografia orizontului local”

„Totul are de-a face cu geografia”
Judy Martz

În spiritul continuării bunelor practici, cu intenţia de a pune bazele unei tradiţii în organizarea acestui eveniment, s-a desfăşurat la Bistriţa, în perioada 21-23 octombrie 2011, ediţia a II-a a Simpozionului Naţional cu participare internaţională „Geografia orizontului local”.
Organizarea lucrărilor simpozionului a avut loc prin colaborarea „Asociaţiei profesorilor de geografie Bistriţa-Năsăud” cu Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa. Doamna inspector Doina Petrean a coordonat Comitetul de organizare:
- prof. dr. Vasile Marc, inspector şcolar general, ISJ Bistriţa-Năsăud
- prof. Mircea Romocea, inspector şcolar general adjunct, ISJ Bistriţa-Năsăud
- prof. Ioan Leon Naroşi, director Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud
- prof. Olivia Duicu, inspector şcolar, ISJBN
- prof. Constantin Rus, director Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa
- prof. drd. Jeno Trombitaş, Şcoala Generală Braniştea, Bistriţa-Năsăud 
La simpozion au fost prezenţi invitaţi de marcă ai „Şcolii geografice româneşti”, din ţară şi din Republica Moldova:
- conf. univ. dr. Nina Volontir, Universitatea Tiraspol, Republica Moldova,
- lect. superior dr. Serafima Roşcovanu, Universitatea Tiraspol, Republica Moldova,
- lect. univ. dr. Cristian Boţan, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
- prof. dr. Cristina Pârvu, CNEE Bucureşti,
- prof. dr. Daniela Drăgan, Liceul Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
Simpozionul Naţional „Geografia orizontului local” a avut şi alţi susţinători, personalităţi importante ale vieţii universitare:
- prof. univ. dr. Pompei Cocean, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
- conf. univ. dr. Maria Eliza Dulamă, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
- prof. dr. Dumitru Rus, vicepreşedinte, Societatea de Geografie din România.
Programul general al Simpozionului a cuprins pe parcursul celor trei zile activităţi diverse:
Vineri, 21 octombrie 2011, după ora 16:00 a avut loc primirea şi cazarea participanţilor.
Sâmbătă, 22 octombrie, în Sala festivă a Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” a avut loc Deschiderea festivă şi Sesiunea de comunicări în plen. În deschiderea lucrărilor, organizatorii şi reprezentanţi ai invitaţilor din ţară şi străinătate au susţinut scurte alocuţiuni şi au încurajat continuarea organizării Simpozionului în viitor.
După pauza de prânz s-au desfăşurat lucrările Simpozionului pe secţiuni:
- Secţiunea 1 – Orizontul local reflectat în lucrările profesorilor de geografie;
- Secţiunea 2 – Didactica orizontului local;
- Secţiunea 3 – Orizontul local în interdisciplinaritate şi Orizontul local în alte domenii de activitate.

După prezentarea de comunicări şi referate pe secţiuni, participanţii la manifestare au făcut o vizită la Muzeul Judeţean, vizită care a fost foarte apreciată în special de musafirii de peste graniţă.
Duminică, 23 octombrie, Simpozionul Naţional „Geografia orizontului local” a continuat cu o aplicaţie practică în „orizontul local”, ca o confirmare a afirmaţiei lui Leonardo da Vinci: „Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă”.
Aplicaţia pe teren a avut loc pe traseul: Bistriţa – Arcalia – Herghelia Beclean – Băile Figa – Bistriţa.
Profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud

marți, 1 noiembrie 2011

„Ziua dascălului transilvănean”

„Marile talente sunt rare şi tot rare sunt cazurile când ele se recunosc pe sine.”
Johann Wolfgang von Goethe


Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania – Comisia şcolară a organizat la Bistriţa cea de a XXI-a ediţie a „Zilei dascălului transilvănean”, manifestare de tradiţie care a fost găzduită de Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” în data de 22 octombrie 2011.
În deschiderea festivă, care a avut loc în Sala festivă a Colegiului, elevii de la secţia germană au încântat dascălii prezenţi cu frumoase dansuri tradiţionale germane. 
Cuvântul de deschidere a fost prezentat de doamna profesoară Helmine Pop de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, după care au susţinut alocuţiuni, în numele gazdelor, domnul profesor Constantin Rus, directorul Colegiului „Liviu Rebreanu” Bistriţa şi doamna profesoară Gabriela Mucea, director adjunct.
Helmine Pop
Constantin Rus
Gabriela Mucea
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud au fost instituţiile invitate să participe la manifestare, iar în numele lor a vorbit domnul profesor Mircea Seleuşan, inspector şcolar de limbi moderne, adresându-se celor prezenţi chiar în limba germană. 
Mircea Seleuşan
În continuare, doamna profesoară Helmine Pop, în asentimentul tuturor participanţilor, a mulţumit doamnei profesoare Marianne Arcălean pentru efortul şi dăruirea cu care a susţinut activităţile secţiei germane pe parcursul întregii cariere didactice.
Marianne Arcălean
Deschiderea festivă a fost urmată de comunicarea „Metode de predare diferenţiată”, susţinută în plen de către doamna profesoară Helmine Pop de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, după care lucrările s-au desfăşurat pe secţiuni după cum urmează:
1. Educatoare: - Ruth Bertleff – Braşov;
                        - Hajnalka Gall – Braşov;
2. Învăţătoare: - Popa Teodora – Bistriţa;
                        - Armean Cristina – Bistriţa;
3. Limbi moderne: - Cristina Drescan – Reghin;
                             - Helmine Pop – Tg-Mureş;
                             - Sabine Brünig – Sighişoara;
                             - Meda Pop – Sighişoara;
4. Învăţământ de specialitate: - Doina Gaman – Braşov;
                                             - Anikö Mihaly – Mediaş;
5. Elevi: - Doris Köber – Sibiu.

În finalul manifestării, grupele s-au reunit pentru prezentarea rezultatelor în plen, evenimentul organizat constituind un bun prilej de diseminare a bunelor practici în domeniul educaţiei.
Profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud