marți, 18 octombrie 2011

Întâlnirea bibliotecarilor şcolari. Lansare de carte

„Scrie ca să nu pierzi florile gândului tău,
 pe care, altfel, le ia vântul”
Nicolae Iorga

Vineri 14 octombrie 2011, la Casa Corpului Didactic Bistriţa, a avut loc întâlnirea metodică a bibliotecarilor şcolari, ocazie cu care a avut loc şi lansarea volumului de versuri Lacrima focului a poetului Ştefan Veşcari, apărută anul acesta sub egida Editurii „Nico”, din Târgu-Mureş.
Prima parte a cuprins o amplă informare privind desfăşurarea lucrărilor celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România – „Bibliotecile în societatea cunoaşterii”, desfăşurată la Sibiu, în perioada 7-9 septembrie 2011. Au fost prezentate noutăţi privind formarea continuă a bibliotecarilor şcolari precum şi metode moderne de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi numeroase exemple de bună practică care au avut un impact pozitiv asupra participanţilor. Doamna consilier MECTS, Corina Stănilă a precizat că în urma vizionării tuturor proiectelor prezentate în cadrul secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă / Diviziunea biblioteci şcolare, „se poate spune cu certitudine că aceste demersuri au schimbat destine acolo unde aceste activităţi s-au desfăşurat.”
A doua parte a întâlnirii a fost una preponderent culturală, de suflet, prilejuită de lansarea cărţii poetului Ştefan Veşcari. Margareta Pop, bibliotecar CCD, a prezentat cartea şi a vorbit despre înclinaţia spre literatură a autorului făcând trimiteri la amintiri din perioada în care poetul a lucrat în această instituţie. În continuare, scriitoarea Elena M. Câmpan a vorbit despre Lacrima focului, deschizându-şi alocuţiunea cu câteva versuri ale lui Grigore Vieru şi a subliniat apoi virtuţile poeziei prezentate: clară, metaforică, plină de sensibilitate. A continuat artista Victoria Fătu-Nalaţiu, surprinsă de sensibilitatea poetului, de profunzimea cu care tratează mari teme ale poeziei, susţinându-şi afirmaţiile cu citate din poezii. În încheiere, Ştefan Veşcari a citit poeme alese care au oferit o imagine atât asupra structurii cărţii, cât şi a conţinutului ideatic.

Margareta POP,
bibliotecar CCD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu