miercuri, 3 aprilie 2013

SIMPOZION NAȚIONAL

Ediția a XI-a

ADAPTAREA CURRICULARĂ LA PARTICULARITĂȚILE ELEVILOR, PREMISĂ A REUȘITEI DIDACTICE

„Adevăratul dascăl este caracterizat
prin aceea că mintea sa se mișcă
în armonie cu mințile elevilor săi,
trăind împreună dificultățile și
victoriile intelectuale deopotrivă.”
(J. Dewey)

Devenit deja tradiție, vineri, 15 martie 2013, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național cu tema „Adaptarea curriculară la particularitățile elevilor, premisă a reușitei didactice”.
Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației Cluj-Napoca și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Comitetul Științific al simpozionului a fost alcătuit din cadre didactice universitare de renume în științe ale educației: Prof. univ. Dr. Vasile CHIȘ, Prof. univ. Dr. Mușata BOCOȘ, Prof. univ. Dr. Ion ALBULESCU, Conf. univ. Dr. Cristian STAN, Conf. univ. Dr. Cătălin GLAVA, Lect. univ. Dr. Horațiu CATALANO și Lect. univ. Dr. Denisa MANEA.

La festivitatea de deschidere au participat: domnul Mihai MUREȘAN, Inspector Școlar General Adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, domnul Alexandru PUGNA, vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, doamna Daniela HUDREA, director al C.J.R.A.E. Bistrița-Năsăud, doamna Maria APĂVĂLOAE, profesor metodist la Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, domnul Cristian STAN, Conferențiar universitar Doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Cluj-Napoca, doamna Denisa MANEA, Lector universitar Doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Cluj-Napoca și domnul Sorin MOLDOVAN, preot.
Evenimentul s-a adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, interesate de dezvoltarea profesională și de activitățile de formare continuă.
Lucrările simpozionului s-au desfășurat pe trei secțiuni: Provocări ale școlii contemporane, Adaptarea curriculară de la teorie la practică și Strategii de maximizare a performanței școlare.
La eveniment au fost înscrise cadre didactice din 12 județe și au fost înregistrate 98 de lucrări. După o selecție riguroasă, 90 de lucrări au fost publicate în volumul cu titlul „Abordări curriculare. Aplicații ale învățământului incluziv”, apărut la Editura Eikon Cluj-Napoca, 2013, carte lansată în cadrul simpozionului, de a cărei apariție s-a îngrijit Lector univ. Dr. Denisa MANEA.
Competențele manageriale și profesionale ale coordonatorului de proiect, profesor Paula MOLNAR, director la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița, profesionalismul și capacitatea de mobilizare a echipei de proiect, precum și implicarea colectivului de cadre didactice din școală au contribuit la realizarea cu succes a finalităților propuse: simpozionul s-a dovedit a fi un real „laborator al interacțiunilor teoretice și aplicative între participanți, interacțiuni focalizate pe optimizarea pedagogică a activităților din sfera învăţământului integrat şi incluziv, precum şi pe generarea de idei inovatoare, reflecţii individualizate şi colective, programe și proiecte de cercetare – acțiune.”

Maria APĂVĂLOAE, profesor metodist
Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu