miercuri, 27 aprilie 2011

Casa Corpului Didactic – „Un nou început”

„Timpurile se schimbă şi noi ne schimbăm odată cu ele” (Ovidius, Metamorfoze)

Vineri, 8 aprilie 2011, a avut loc la ISJBN, întâlnirea de lucru a CCDBN cu responsabilii cu formarea continuă din şcolile judeţului Bistriţa-Năsăud, întâlnire care a avut pe ordinea de zi următoarele secvenţe de lucru:
I. Cuvântul directorului CCDBN
II. Aplicarea chestionarului de evaluare responsabililor cu formarea continuă
III. Prezentarea activităţilor CCDBN în perioada următoare
IV. Prezentarea proiectelor finanţate din Fondul Social European

La întâlnire a participat şi doamna inspector Lucica Iacob, inspector dezvoltare resurse umane, care a prezentat prevederile OM 5720/ 20.10.2010 referitoare la perfecţionarea cadrelor didactice prin intermediul gradelor didactice.
I. În deschidere, Directorul Casei Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud, prof. Ioan Leon Naroşi, a prezentat echipa CCD:
- prof. dr. Aurelia Dan, metodist;
- prof. Ioan Ioja, metodist,
- prof. Olimpiu Nuşfelean, metodist
- prof. Elena Egreta Marc, metodist
- Adrian Năstase, informatician,
- Margareta Pop, bibliotecar.

În continuare au fost prezentate principalele activităţi, proiecte şi programe, altele decât cele cuprinse în Oferta Anuală, ce se vor desfăşura în perioada martie – decembrie 2011:
1. Elaborarea şi depunerea documentaţiei de acreditare de către CNFPA a cursului de mentor;
2. Elaborarea şi depunerea documentaţiei de atestare de către MECTS a cursului de mentor în educaţie;
3. Elaborarea şi depunerea documentaţiei de atestare de către MECTS a cursului de manager în educaţie în vederea dobândirii calităţii de membru în „Corpul experţilor în management educaţional”;
4. Organizarea cursului de formare a formatorilor de mentori şi manageri în educaţie;
5. Organizarea cursului de mentor acreditat de CNFPA, curs în urma căruia se va elibera certificat CNFPA;
6. Organizarea cursului de mentor atestat MECTS, curs în urma căruia se va elibera atestat MECTS de mentor, se vor acorda credite pentru perfecţionarea obligatorie la 5 ani şi care împreună cu certificatul CNFPA de mentor vor asigura condiţiile necesare şi suficiente pentru desfăşurarea activităţii de mentor în unităţile de învăţământ;
7. Organizarea „Zilelor Educaţiei în judeţul Bistriţa-Năsăud”, activitate de popularizare şi informare cu privire la activitatea desfăşurată în şcolile judeţului, proiect denumit generic „Şcoala Românească între provocări şi certitudini”;
8. Editarea revistei proprii într-un nou format;
9. Elaborarea standardelor de organizare, calitate şi performanţă a activităţilor, proiectelor şi programelor de formare continuă în baza cărora va fi alcătuită „Oferta Anuală de Formare Continuă” la nivelul judeţului;
10. Elaborarea statutului „Corpului Experţilor Casei Corpului Didactic”, structură consultativă, de excelenţă în susţinerea şi dezvoltarea carierei didactice;
11. Reactivarea activităţilor CDI-urilor;
12. Elaborarea de chestionare cu privire la nevoile reale de formare continuă în contextul noii legi a educaţiei.

II. În continuare a fost aplicat un chestionar de evaluare celor 100 de responsabili cu formarea continuă din şcolile judeţului prezenţi la întâlnirea de lucru, în scopul de a vedea în ce măsură se cunosc la nivelul şcolii activităţile, proiectele şi programele Casei Corpului Didactic şi pentru a lua măsurile cele mai eficiente de a îmbunătăţi monitorizarea activităţilor şi menţinerea contactului permanent dintre responsabilii cu formarea continuă şi CCDBN.

III. După prezentarea priorităţilor din programul activităţilor CCDBN în perioada următoare, responsabilii cu formarea continuă au fost invitaţi la o mai strânsă colaborare în vederea organizării „Zilelor educaţiei” şi a editării revistei „Nova Didactica”.

IV. În final, domnul prof. Ioan Ioja a prezentat proiectele finanţate din Fondul Social European şi a subliniat necesitatea respectării condiţiilor de înscriere în cadrul programelor şi proiectelor anunţate.

profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu