marți, 1 februarie 2011

„Cursul de iniţiere în limba engleză pentru adulţi” continuă...

Motto: „Învăţătura îl face pe om întreg, discuţiile pregătit, scrierea exact.”
- Francis Bacon

Învăţarea, în calitate de activitate umană fundamentală, are un scop propriu, cu finalitate în toate acţiunile sale subordonate, proiectate şi realizate în virtutea unor motivaţii specifice. Procesul învăţării angajează atât dimensiunile cognitive cât şi dimensiunile afective, motivaţionale şi volitive ale personalităţii umane, care susţin modificarea comportamentului uman . fiind condiţionată de experienţa trăită de fiecare individ în parte.
Pentru ca persoana să-şi lărgească orizontul intelectual, el nu se poate limita doar la nişte cursuri de specialitate. În condiţiile extinderii permanente a circulaţiei şi comunicării pe plan global şi a accesului informaţional lărgit în toate domeniile de activitate, apare absolut necesară şi nevoia formării continue a persoanei. Educaţia durează pe tot parcursul vieţii, şi nu este doar un concept modern ci un lucru absolut necesar în pregătirea oricărei persoane, indiferent de profesia urmată.
În întâmpinarea acestor deziderate atât de actuale, Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud a iniţiat „Cursurile de iniţiere în limba engleză pentru adulţi”, care se desfăşoară sub forma cursurilor săptămânale, şi care atrag adulţi de toate profesiile şi vârstele într-un efort intelectual de dorit pentru toţi indivizii care doresc să se ridice la nivelul exigenţelor societăţii actuale.
Deşi, se ştie că şedinţele pentru grupurile cu o varietate de cursanţi adulţi pot să ridice probleme datorită diverselor scopuri, aşteptări, motivaţii, dar şi a nivelurilor diferite de pregătire şi vârstă, totuşi aceste cursuri se pot transforma în adevărate experienţe pozitive de învăţare atunci când „studenţii”sunt motivaţi şi îşi doresc cu adevărat să înveţe. Iar atunci când profesorul transformă şedinţele de curs în lecţii interactive, desfăşurate într-un cadru plăcut, îmbinând studiul cu „ceaiul de la ora 5:00”, atunci entuziasmul cursanţilor poate fi un stimulent pentru ceilalţi şi poate asigura reuşita activităţii.
Astfel, după succesul primei grupe de cursanţi, care au început „Cursul de iniţiere în limba engleză” în luna octombrie 2010, în 20 ianuarie 2011, orele17:00, au început cursurile grupei a II-a. la sediul Casei Corpului Didactic, curs susţinut de formator Elena-Egreta Marc, profesor-metodist. Cursul se desfăşoară săptămânal şi se va finaliza în iulie 2011, după parcurgerea celor 80 de ore prin care se vor asigura competenţele lingvistice la nivelurile A1 şi A2 ale Cadrului Comun European de referinţă pentru limbi.
Dar, ceea ce este mai important este faptul că, dincolo de competenţele achiziţionate de către cursanţi, rămâne plăcerea de a studia şi de a participa la cursuri împreună cu „colegii de grup㔺i entuziasmul pentru valorile culturale.
Întâmpinarea noilor cursanţi
La cursul „Five o’clock tea” se munceşte serios !
Dar se şi repetă în cor şi se cântă ca şi... la şcoală !
Cursanţii se întâlnesc în fiecare joi la studiu şi... un ceai englezesc...

Profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu