marți, 18 ianuarie 2011

Festivalul Naţional al Şanselor Tale – România 2010

„Şansa aşteaptă minţile pregătite.” – Louis Pasteur

În perioada 6-12 decembrie 2010 s-a desfăşurat a XI-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Permanente – „Festivalul Naţional al Şanselor Tale”. Manifestarea este inclusă în planul de acţiune al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind implementarea Strategiei Formării Profesionale a Adulţilor pe termen scurt şi mediu 2005-2010, direcţia de acţiune Conştientizarea cu privire la beneficiile FPC pentru persoane, întreprinderi şi alţi factori interesaţi şi răspunde politicii MECTS de promovare a învăţării pe tot parcursul vieţii şi de consolidare a rolului instituţiilor şi unităţilor de învăţământ ca centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţii.
Ediţia a XI-a a avut ca deviză „Educaţia pentru o cultură a drepturilor fundamentale”, alegerea temei fiind întemeiată pe actualele preocupări ale Uniunii Europene de promovare, pe lângă drepturile clasice, a idealurilor moderne cum sunt protecţia datelor şi bioetica sau transparenţa administraţiei publice, preocupări statuate în documentele recente, precum „Programul Stockholm – O Europă deschisă şi sigură în slujba cetăţenilor europeni” (adoptat de Consiliul Europei în decembrie 2009) şi Strategia de punere în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale (octombrie 2010).
Pe parcursul festivalului s-au desfăşurat activităţi variate: seminarii, conferinţe, lectorate, mese rotunde, lansări de proiecte, programe culturale, sportive şi de educaţie civică, cursuri promoţionale, diseminare de bune practici, „zile ale porţilor deschise”, expoziţii, vizionări de filme educaţionale, târguri de produse cultural-educative, aplicanţii proiectului fiind Inspectoratul Şcolar al judeţului Bistriţa-Năsăud şi Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Coordonatorul proiectului a fost prof. Olimpiu Nuşfelean, profesor metodist CCD BN, iar activităţile s-au desfăşurat pe mai multe secţiuni:

1. Programe şi proiecte:
Program de formare „Şcoala incluzivă” în cadrul proiectului POSDRU „Fiecare copil educat e un adult câştigat” – Şcoala Generală „Grigore Silaşi” Beclean.
Cursul „Instruirea în societatea cunoaşterii” din cadrul proiectului strategic POSDRU/3/1.3/S/7 al cărui beneficiar este MECTS, care se derulează în perioada noiembrie 2010 – iunie 2011.
Proiectul educaţional „Dăruind , vei dobândi”

2. Conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde, dezbateri:
„Bioetica şi standardele lumii moderne” – dezbatere la sediul CCD, în cadrul căreia a conferenţiat prof. dr. Mircea Gelu BUTA, medic şi scriitor, cadru didactic al UBB Cluj-Napoca, director al Spitalului Judeţean din Bistriţa.
Seminarul de informare „Educaţia pentru o cultură a drepturilor tale” – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Bistriţa.
„Fiecare poate avea oricând o nouă şansă” – masă rotundă – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Bistriţa
Masă rotundă –„Idealurile moderne ale Uniunii Europene”, Şcoala Generală nr. 1 Bistriţa

3. Ateliere de lucru, lansări de carte, exemple de bună practică:
„Lifelong Learning începe de la grădiniţă” – atelier de lucru, Grădiniţa nr. 2 Bistriţa
„Educaţia timpurie – ghid de bune practici”, Grădiniţa nr. 2 Bistriţa
„Punţi ale prieteniei” – atelier de lucru, Grădiniţa nr. 2 Bistriţa

4. Concerte, spectacole, serbări, concursuri

5. Expoziţii, vizionări de filme
Politica editorială a editurii „NOVA DIDACTICA” a Casei Corpului Didactic – expoziţie de carte, monografii, ghiduri, material didactic şi auxiliar.
„Planeta şcoală” – vizionare de film didactic, Şcoala Generală nr. 1 Bistriţa
Vizionare de film didactic: „Cum ne comportăm în societate” – Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa
„Pacea şi nonviolenţa pentru toţi copiii” – expoziţie de desene, postere, colaje

6. Acţiuni de voluntariat

7. Diseminarea proiectului

profesor metodist Elena Egreta Marc,
Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu