vineri, 21 februarie 2014

Curs de iniţiere în limba germană pentru adulţi

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.”
„Cel care nu cunoaște limbi străine nu știe nimic despre propria lui limbă.”
Johann Wolfgang von Goethe

În prezent, în condițiile globalizării, comunicării pe plan global, și implicit a circulației persoanelor și extinderii pieței de muncă, alături de limba engleză apare tot mai evidentă necesitatea cunoașterii limbii germane, solicitată pe plan european și datorită oportunităților oferite de piața muncii din Germania.
Limba germană este limbă oficială în mai multe țări europene (Germania, Austria și Liechtenstein), una din limbile oficiale în alte țări (Belgia, Elveția și Luxemburg), precum și limbă oficială regională în unele regiuni europene (regiunea autonomă Tirolul de Sud din nordul Italiei, Raionul național german Halbstadt din Rusia și Raionul național german Azovo din Rusia) și are statut de limbă co-oficială locală într-o serie de localități din Danemarca, Polonia, Slovacia, Ungaria și România. Până în 1990 a fost și una dintre limbile oficiale ale Namibiei iar din 1990 este limba națională.
Totodată, germana este una dintre cele trei limbi de lucru ale Comisiei Europene (alături de franceză și engleză), una dintre cele cinci limbi de lucru ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, una dintre cele șase limbi oficiale ale OSCE și una din cele patru limbi oficiale ale Asociației Europene de Liber Schimb.
Limba germană rămâne cea de-a treia limbă străină studiată în lume (după engleză și franceză) și acest lucru a fost luat în considerare de către Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud care a ieşit în întâmpinarea cererii din întreaga comunitate, nu numai a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, încă de acum patru ani când au debutat Cursurile de iniţiere în limbi străine pentru adulţi, de învățare a limbilor engleză, franceză, germană şi italiană, cursuri cuprinse în „Oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi” a CCD BN.
Astfel, deoarece exigenţele contemporane ale civilizaţiei şi şcolii europene cuprind și educaţia pe tot parcursul vieţii, care constituie nu numai un drept ci și o condiție a dezvoltării de responsabilități și independențe profesionale, un număr din ce în ce mai mare de adulți de diferite profesii participă la aceste cursuri care le asigură un nivel al competenţelor lingvistice de bază, cel puţin la nivelurile A1 şi A2 ale Cadrului Comun European de Referinţă pentru limbi.
Deși numărul celor care studiază limbi străine în școală este foarte mare, cei care ajung să stăpânească limbile studiate la un nivel suficient sunt relativ puțini deoarece învăţarea unei limbi străine este un proces de durată, având în vedere diferenţele semnificative între diferitele sisteme lingvistice ale limbilor străine studiate şi cel al limbii române. Cu atât mai mult studiul limbii germane cere un efort deosebit datorită diferențelor dintre structurile celor două limbi situate în categorii diferite, una în categoria limbilor germanice și alta în cea a limbilor romanice. Tocmai de aceea este de apreciat efortul cursanților înscriși la cursul de germană care vor parcurge cele 80 de ore, în două module a câte 40 de ore fiecare, și care se desfășoară din luna ianuarie până în luna iunie 2014, cursanții participând în fiecare sâmbătă la cele patru ore ale cursului de limba germană. Formatoarea este Cotuțiu Mihaela-Ioana, profesor de specialitate, gradul didactic I, titulară la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița și examinator acreditat ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages).
Cursul de inițiere în limba germană pentru adulți se va finaliza cu evaluarea și certificarea cursanților care vor absolvi cele două module până la sfârșitul anului școlar în curs. Și, având în vedere interesul crescut pentru studiul limbilor străine al adulților de toate vârstele și profesiile, se impune în continuare dezvoltarea competenţelor lingvistice nu numai ale elevilor și studenților ci și ale celor care doresc să beneficieze de piața de muncă germană sau, pur și simplu, să își împrospăteze cunoștințele de bază acumulate în anii de școală.
În condițiile exploziei informaţionale din toate domeniile vieţii, nu numai politice și economice, dar şi sociale, învățarea limbii germane poate aduce o mulțime de beneficii, fie la serviciu unde se poate purta o conversație cu partenerii sau colegii de peste hotare sau cu potențialii clienți, fie în vacanțe, când se pot exersa cunoștințele dobândite conversând cu vorbitorii nativi.
Oricare ar fi contextul social în care vor fi utilizate cunoștințele și deprinderile dobândite în cadrul cursurilor de inițiere în limbi străine pentru adulți derulate prin Casa Corpului Didactic, acestea vor constitui baza studiului limbilor moderne, care va constitui punctul de pornire în studiul aprofundat, odată cu efortul constant pentru o cât mai bună însuşire a limbii străine, cu dezvoltarea interdependentă a celor patru deprinderi: ascultare, vorbire, citire, scriere. Acest efort intelectual de dorit pentru toţi indivizii care doresc să se ridice la nivelul exigenţelor societăţii actuale îi va ajuta pe absolvenți să comunice eficient în aceste limbi, atât oral cât și în scris.

profesor metodist Elena Egreta Marc
CCD Bistrița-Năsăud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu