joi, 3 noiembrie 2016

Luna internațională a bibliotecilor școlare

„Bibliotecile adâncesc fântânile în salba curcubeului”

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița au marcat „Luna internațională a bibliotecilor școlare” prin organizarea în data de 14 octombrie 2016 a unei activități metodico-științifice la care au participat bibliotecari școlari, responsabili CDI, elevi, presa și alți invitați.
Organizată sub forma dezbaterii intitulată Biblioteca școlară – tradiție și modernitate, activitatea a vizat diseminarea unor noi informații din domeniul biblioteconomic, valorizarea bibliotecilor școlare și a bibliotecarilor școlari, respectiv dezvoltarea unor tehnici de comunicare interactive.
Având în vedere obiectivele prioritare pentru toate disciplinele ale ISJ Bistrița-Năsăud, și anume:
- Asigurarea / monitorizarea competenței de comunicare în limba română,
- Dezvoltarea bibliotecii virtuale cu modele de teste de evaluare,
subiectele abordate au pus accent pe:
- Organizarea în unitățile de învățământ de către echipe multidisciplinare a activităților dedicate susținerii și promovării lecturii;
- Rolul bibliotecarului școlar, a documentariștilor și profesorilor documentariști în cadrul echipelor multidisciplinare de la nivelul școlii;
- Prezentarea și discuții pe marginea necesității utilizării resurselor digitale: cataloage on-line, biblioteci digitale, baze de date științifice, enciclopedii, publicații științifice, motoare de căutare specializate, depozite instituționale;
- Comunicări de la Conferința Națională a Bibliotecarilor CCD – organizată la BCU „Carol I” București și de la Conferința Națională a ABR de la Timișoara legate de „Accesul la informația on-line”.
- Prezentarea punctului de vedere al președintelui ABR, doamna Adriana Szekeli, privind modalitatea de achiziție a documentelor pentru biblioteci.
Concluziile acestei prime părți a activității fac referire la faptul că era modernă a științei și culturii, funcționarea instituțiilor școlare, în condiții economico-sociale cu totul noi, presupune în mod obligatoriu existența unor bogate fonduri bibliografice și a unor spații special destinate lor. Bibliotecarii, din punct de vedere științific, trebuie să dispună de o cultură enciclopedică, iar sub aspect practic alături de profesori, trebuie să-i pună pe elevi în contact cu cartea, să le cultive dragostea pentru lectură, setea pentru cultură și trebuie să sprijine idealurile culturale. Lărgirea posibilităților de documentare, a funcțiilor bibliotecii, impune nu numai specializarea mai accentuată a bibliotecarilor, cât și stabilirea unor priorități în activitatea lor.
Un important punct al întâlnirii a fost aducerea în prim-plan, a unui model de trăire în și pentru bibliotecă, a unui model ce reprezintă un adaos valoros în demersul de cunoaștere al bibliotecii ca organizație și care ne oferă direcții pentru acțiunile noastre viitoare.
Rodul pasiunii de o viață – BIBLIOTECA – se regăsește la loc de cinste în cartea Frumusețe răpitoare – într-alt cer de poezie, carte a cărei autoare este simbolul bibliotecarilor din județul nostru, doamna Victoria Fătu Nalațiu. Astfel, volumul multilingv de aforisme şi cugetări al doamnei Nalațiu, apărut la Bistrița, Editura Născut Liber a fost lansat în cadrul acestui eveniment.
Lectura publică a volumului de către distinsa noastră colegă, a accentuat importanța cărții, bibliotecii și cititorului:
„- Bibliotecile adâncesc fântânile în salba curcubeului.
- Cărţile-s din ploi, iar forma lor o schimbă ochii stelelor.
- Cărţile sunt razele de soare frământate în pâinea cuvintelor.
- Cărţile deschise îmbracă dimineaţa cu râs de copil.
- Cartea îmblânzeşte tăcerile şi îi trage din lăcaşul umbrelor pe cei rătăciţi.
- Citind, aluneci uşor în bărcile Soarelui, bei nectarul fericirii.
- Cititorul preţuieşte visele ce cresc în fapte de zbor.
- Să deschizi şi-n vis o carte şi-ţi cresc aripi făr’ de moarte.
- Poetul trezeşte liniştea dintre cuvinte, cititorul caută liniştea în metaforă şi simbol.
- Cresc din tăbliţe de lut lămpile cuvintelor… Câtă măsură!
- Venerez în gând livada cuvintelor ce-aprind ploaia. Cartea schimbării-vidul şi plinul.
- Învaţă copiii înțelesul citirii, alungă golul şi tainele îmbobocesc, aurind fapta.”
Bibliotecile școlare trebuie să devină surse de informare permanentă şi la zi, prezenţe active în viaţa şi lumea elevilor, iar cei care răspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarii şcolari şi cadrele didactice, trebuie să aibă în vedere găsirea unor noi forme şi metode de muncă cu cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului. Această modernizare vine în întâmpinarea ideii că elevul trebuie să fie pregătit bine şi din timp pentru viitor, şi că el trebuie să devină totodată cât mai receptiv la nou, capabil să studieze şi să se informeze singur.

Bibliotecar Margareta POP,
CCD Bistrița-Năsăud

joi, 8 octombrie 2015

Seniorii creatori de viitor

Motto: „Trebuie să nu dorim doar să adăugăm ani vieții, ci și să dăm viață anilor”

Joi 1 octombrie 2015, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud a organizat la Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița, întâlnirea metodică a bibliotecarilor școlari. Activitatea a debutat cu sărbătorirea zilei internaționale a persoanelor vârstnice, cu tema Seniorii creatori de viitor având ca invitați pe:
- Domnul Titus Wachsmann Hogiu, profesor disciplina socio-umane, director CCD în perioada1993-1997, împreună cu soția Gica Hogiu;
- Doamna Angela Livia Șteopan, profesor disciplina socio-umane, director CCD în perioada 2001-2006;
- Doamna Victoria Fătu Nalațiu, bibliotecar la Colegiul Tehnic Grigore Moisil, membru de onoare al asociației bibliotecarilor, președinte onorific al filialei ABR Bistrița-Năsăud
- Doamna Florica Apian, profesor disciplina limba și literatura română, la Colegiul „Grigore Moisil”.

Pentru sufletul invitațiilor, colega bibliotecar de la Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”, a organizat un scurt program artistic – recital de poezie al elevelor Mureșan Ștefania, clasa a X-a și Cedar Denisa, clasa a XI-a, povestioare cu tâlc și prezentare powerpoint, specifice momentului aniversar – care a precedat intrarea în scenă a „creatorilor”.

Lansarea de carte a doamnei Victoria Fătu Nalațiu „Somnul călătorilor”, apărută la Editura Nosa, Bistrița, 2015, prezentată de către doamna Apian, prietenă de suflet a autoarei, care declară „toate poeziile din această carte s-au născut sub ochii mei” și „m-am îndrăgostit de ele necondiționat”, mai declară că această carte este cea mai bună carte a autoarei, deoarece conține o diversitate de sentimente și stiluri poetice. Doamna Nalațiu a vorbit despre preocupările sale artistice, a citit câteva poezii și a oferit cartea în format electronic tuturor bibliotecarilor școlari.

În continuare, doamna profesor Angela Livia Șteopan, fost director CCD BN, a subliniat „Ferice de cei care au astfel de mentori” făcând referire la doamna Nalațiu, mulțumind în același timp pentru invitația la această activitate. A vorbit despre timpul liber pe care îl are la pensie, fără a se plictisi, fiind solicitată și activă. A prezentat apoi pachetul educațional în favoarea drepturilor copilului și a omului intitulat „Ajută copilul să crească prin drepturile sale”, apărut la Editura Nova Didactica, Bistrița, 2015, pe care și domnia sa l-a oferit în format electronic cadou bibliotecarilor școlari, subliniind că le va fi de un real folos pentru promovarea lecturii, folosind imagini/elemente din pachet.

Domnul Titus Wachsmann Hogiu, de asemenea, fost director CCD BN, a vorbit despre cărțile publicate de către domnia sa de-a lungul timpului: „Neliniștile metafizice ale unui neștiutor”, „Neliniștile moral etice ale unui nemoralist”, „Blazonul familiei W.W.”, cărți de reflecție asupra omului, asupra societății umane în parcursul ei istoric. Cărțile prezentate au fost donate bibliotecii Casei Corpului Didactic.

Bibliotecara CCD BN, doamna Pop Margareta, dăruiește invitaților câte o agendă și un pix, pentru „a putea nota noile proiecte”, iar doamna bibliotecar Pop Sorina a dăruit tuturor bibliotecarilor prezenți semne de carte, în amintirea activității desfășurate în C.D.I.-ul Colegiului Tehnic „Grigore Moisil”.
Activitatea a continuat cu prezentarea ofertei de programe de formare continuă, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2015-2016, punând accent pe cursul dedicat formării bibliotecarilor școlari, planificarea activităților metodico-științifice și culturale ale Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud pentru anul în curs și s-a trecut în revistă activitatea/noutățile de la Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor, „Biblioteca și provocările erei digitale”, de la Iași 9-11 septembrie 2015.

Bibliotecar Margareta POP,
CCD BN
ALBUM

luni, 5 octombrie 2015

În căutarea unei formule câștigătoare în educaţie

În data de 5 octombrie 2015, cu ocazia Zilei mondiale a educaţiei, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud au organizat la hotelul Metropolis din Bistrița o masă rotundă cu tema „În căutarea unei formule câștigătoare în educaţie”.
Activitatea a fost moderată de d-na prof. Camelia Tabără, inspector școlar general, și la ea au participat profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai mediului economic, ai instituţiilor statului şi din ONG-uri.
În introducere a fost prezentată o dezbatere între două echipe de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița – una formată din trei cadre didactice (d-nele profesoare Mioara Abrudan, Venera Roth-Gross şi Camelia Toma), reprezentând „Guvernul”, iar cealaltă din trei elevi, reprezentând „Opoziția” – care au adus argumente în favoarea educației formale, respectiv nonformale.
În continuare, d-na prof. Daniela Brics a prezentat rezultatele unei cercetări privind orientarea vocațională a elevilor, efectuată în cadrul proiectului „Skill for jobs” al AJOFM Cluj.
D-na prof. Aurelia Dan a prezentat „Portretul adolescentului”, un film conținând rezultatele unui studiu privind profilul adolescentului din Bistrița, realizat de Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud.
Prima parte a activității s-a încheiat cu prezentarea „Despre educație” a d-nei prof. Mariana Dragomir de la Asociaţia Learn & Vision din Cluj-Napoca.
În partea a doua, Asociaţia Learn & Vision a organizat un workshop cu tema „Identificarea problemelor în educaţie – soluţii posibile” cu două grupe de lucru în care activitățile au fost conduse de d-nele profesoare Mariana Dragomir și Silvia Ținică.


Masa rotundă s-a încheiat cu concluzii în plen și discuții informale.

ALBUM

marți, 9 iunie 2015

Programul de formare continuă „EDUcațieNONFORMALĂ” – grupa 3

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovația și mișcarea pentru reformă, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Și, cum activitățile de formare continuă identificate ca nevoie principală de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din județ o reprezintă programele de formare acreditate, acestea reprezintă obiectivul principal în organizarea activităților desfășurate de către toate Casele Corpului Didactic din țară, necesitate de importanță deosebită și pentru Casa Corpului Didactic a județului nostru.
Astfel, în perioada 13 martie – 29 mai 2015 s-a desfășurat grupa a 3-a a programului de formare „EDUcațieNONFORMALĂ”, program acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile și care cuprinde 89 de ore, repartizate în cinci module.
Modulul I al programului de formare denumit „Curriculum”, cuprinde mai multe unități de învăţare, printre care: Proiectare curriculară, Strategii/metode/mijloace didactice și Evaluarea/autoevaluarea didactică. Formatorul modulului I, domnul profesor Ion Costea, a realizat activitățile acestui modul într-un mod foarte atractiv, profesorii parcurgând unitățile de învățare ale modulului prin intermediul muncii în echipă și al jocurilor didactice.
Proiectarea disciplinelor opţionale a reprezentat un alt punct important din programul modulului I, cu toate etapele necesare acestui demers (Documentarea. Denumirea opţionalului. Stabilirea tipului de opţional (la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivel crosscurricular), Alegerea duratei opţionalului).
Modulul II al programului de formare „EDUcațieNONFORMALĂ”, „Comunicare şi multimedia”, realizat de domnul Adrian Năstase, informatician CCDBN, a cuprins mai multe unități de învățare, de actualitate, având în vedere faptul că toți profesorii trebuie să valorifice în procesul instructiv-educativ noutățile de ultimă generație ale tehnicii în general și ale calculatorului în special. Unitățile de învățare în care a fost structurat modulul II sunt: Comunicare prin internet, Prelucrarea imaginilor cu aplicaţia Windows Live Photo Gallery, Procesare audio cu aplicaţia Audacity și Procesare video cu aplicaţia Windows Live Movie Maker, metode și aplicații care asigură cadrelor didactice cunoștințe cu care pot realiza lecții foarte atractive, de impact la nivelul generației „Globalizării și Internetului”.
Modulul III, „Managementul activităţilor educative nonformale”, a fost prezentat de domnul profesor Ioan Ioja, modulul fiind structurat în următoarele unități de învățare: „Educaţia şi formele ei de realizare”, „Forme de organizare a activităţilor educative nonformale” și „Managementul activităţilor nonformale”.
Modulul IV al programului de formare EDUcațieNONFORMALĂ, „Organizarea concursurilor şi festivalurilor” a dezvoltat ca unități de învățare următoarele teme: „Etapa de pregătire a proiectului pentru un concurs/festival”, „Redactarea proiectului” și „Evaluarea proiectelor”. Modulul a fost prezentat de doamna profesor Maria Apăvăloae, care a asigurat formabililor dobândirea de cunoștințe referitoare la organizarea concursurilor școlare și a festivalurilor.
Modulul V, „Noile educații”, tratează doar trei din cele 15 discipline consacrate deja ca discipline sau module de studiu cuprinse sub denumirea de „Noile educații” în planul disciplinar, dar mai ales în plan interdisciplinar și transdisciplinar: Educaţie pentru sănătate, Educaţie pentru mediu și Educaţie globală. Modulul V a fost prezentat de profesor metodist Elena Egreta Marc, formator și responsabil al programului de formare.
Programul de formare acreditat „EDUcațieNONFORMALĂ” a fost încheiat cu evaluarea finală din data de 29 mai 2015, sesiune de evaluare în care cursanții au susținut în fața Comisiei de evaluare câte o probă reprezentând un proiect elaborat în echipe de lucru pe parcursul desfășurării programului, fiecare cadru didactic având posibilitatea de a alege o piesă din portofoliul realizat ca probă practică finală a programului.
Curriculum-ul școlar cuprinde totalitatea proceselor educative şi experienţele de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar, acesta având în componență atât Curriculum-ul formal, adică programul disciplinelor sau materiilor şcolare ale procesului instructiv-educativ, cât și Curriculumul non-formal, care cuprinde activităţi opţionale, complementare şcolii, dar instituţionalizate la nivel extraşcolar (în palatele și cluburile copiilor). Activităţile nonformale realizate depind în mare măsură de pregătirea profesorului și de capacitatea acestuia de a găsi modalități optime de a aduce un aport calitativ superior procesului educativ și pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete. Pentru aceasta cadrul didactic trebuie să își perfecționeze permanent pregătirea profesională, să realizeze schimburi de bune practici cu alți profesori și, nu în ultimul rând, să fie foarte creativi, această creativitate putând fi dezvoltată în cadrul activităților realizate în echipele de lucru ale fiecărui modul al programului de formare.
Ca orice program de formare, programul de formare acreditat „EDUcațieNONFORMALĂ” constituie un prilej de diseminare a experienţelor didactice pozitive și de experimentare a unor noi practici profesionale în vederea identificării acelor teme, metode și mijloace care pot fi aplicate în activitatea curentă de la clasă.

prof. Elena-Egreta MARC,
responsabil de program
profesor metodist CCD Bistriţa-Năsăud
FOTO-ALBUM

miercuri, 6 mai 2015

Ziua Pământului, sărbătorită la Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița

În 22 aprilie, de Ziua Pământului, elevii clasei a IX-XII, coordonaţi de profesoara Lucreţia Filipaş și profesoara Livia Tonțian, au prezentat un program în cadrul proiectului educaţional cu tema „Daruri de Ziua Pământului”, cuprinzând: cântece, mesaje adresate Pământului, lucrări de desen şi pictură. Proiectul a urmărit realizarea unor activităţi cu caracter transdisciplinar care să conducă la formarea unor deprinderi pozitive şi a unei atitudini corecte faţă de mediul înconjurător.
Prin activităţile derulate pe parcursul zile, au fost subliniate efectele benefice pe care le poate avea promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare şi stimulare, realizarea unor creaţii literare şi plastice, privind atitudinea faţă de mediul înconjurător. De asemenea, s-a militat pentru conştientizarea de către participanţi a importanţei protejării naturii pentru o viaţă sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului, alinierea la standardele ţărilor avansate, promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii de echipă.
Parte integrantă și de efect, ca mesaj, a fost prezentarea textului „Povestea Planetei Pământ” pe care o redăm în întregime, în cele ce urmează, pentru conţinutul ei sapienţial:
„A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar mai povesti. A fost odată un împărat mândru şi frumos pe nume Pământ. Fraţii şi surorile lui trăiau alături de el în Cosmos, casa pe care le-o dăruise Tatăl lor, Creatorul. Pe Pământ, însă, îl iubea Dumnezeu-Tatăl cel mai mult.
După ce a creat timpul şi a despărţit ziua de noapte, Dumnezeu s-a gândit să îi dăruiască Pământului o împărăţie plină de viaţă. A creat plante şi animale, munţi şi ape, dar, mai presus de toate, i-a dăruit Pământului doi copii minunaţi: Adam şi Eva. Cei doi îl iubeau mult pe Împăratul Pământ. Trăiau în grădinile lui ca în Paradis şi nu ieşeau din poruncile lui, iar împăratul Pământ le promisese că îi va proteja mereu de orice lucru rău. Dar timpul trecea, iar Adam şi Eva creşteau şi dorinţele lor odată cu ei. Mai întâi i-au cerut Pământului lemne ca să facă focul. Apoi i-au cerut voie să vâneze câte un animal pentru carnea lui gustoasă sau blana călduroasă. Au vrut apoi să folosească şi bogăţiile subsolului. Pentru că îi iubea, Pământul le îndeplinea rugăminţile, iar Adam şi Eva îi promiteau să aibă grijă de împărăţie şi să folosească toate lucrurile noi cu chibzuială.
Anii treceau cu miile. Pământul începuse să încărunţească şi rezervele împărăţiei să se împuţineze. Adam şi Eva crescuseră şi plecaseră de mult din grădinile unde îi adusese Dumnezeu pe Pământ. Construiseră castele ce atingeau norii, pe locul vechilor păduri, din care animalele fuseseră alungate şi copacii răpuşi. Aveau mulţi fii care la rândul lor aveau copii. Cu toţii uitaseră de bătrânul Pământ, iar din frumoasa împărăţie nu mai rămăsese nimic. Apele aproape secaseră, pădurile fuseseră tăiate, animalele vânate…
Auzind că Pământul este în aşa mare necaz, fraţii lui – Soarele, Luna şi Stelele – i-au sărit în ajutor. Soarele s-a prefăcut în Făt-Frumos, Luna în Ileana Cosânzeana, Stelele în Sânziene. Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana s-au urcat într-o caleaşcă trasă de un bour cu stea în frunte iar Sânzienele au încălecat pe vulturi înaripaţi. Cu toţii au coborât în împărăţia Pământului. L-au găsit singur şi trist.
– Oamenilor nu le mai pasă de împărăţie şi nu se gândesc la viitorul lor. Vom pieri împreună, ofta Pământul.
– Bourul va aminti oamenilor că împărăţia va trăi câtă vreme nu îi folosesc resursele fără noimă, zise Soarele întrupat în Făt-Frumos.
– Văzându-l, adăugă Luna sub chipul Ilenei Cosânzene, oamenii îşi vor aminti de vremurile când împărăţia era acoperită de ape cristaline şi păduri foşnitoare.
– Iar vulturii falnici, luară cuvântul şi Stelele – Sânziene, îi vor chema pe fiii tăi, Pământule, la înţelepciunea străveche…
– Vă mulţumesc! Eu, Pământul, nu mă mai simt părăsit… Mesajele au ajuns deja la oameni. Unii, iată, le-au şi înţeles… Milioane de copii plantează copăcei. În curând, vor creşte păduri. Tornadele vor fi oprite, valurile uriaşe domolite. Haina mea de ozon se va reface. Oameni buni, copiii mei, veniţi să vă strâng la pieptul meu bătrân de milenii. Rămâneţi ai mei!”
Picturile expoziției cu tema „Fii prieten cu natura!” au fost realizate în săptămâna „Şcoala Altfel”, de către elevii talentaţi ai Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria”, în colaborare cu prof. dr. Diana Morar de la Palatul Copiilor. La reuşita proiectului şi-au adus contribuţia mai multe cadre didactice de la Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria”, iar din partea Casei Corpului Didactic a participat profesoara metodist Elena Egreta Marc, toți cei angrenați în proiect rotunjind un program folositor elevilor.

Prof. Lucreția FILIPAȘ,
Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița
ALBUM:
Ziua Pământului - 22 aprilie 2015

miercuri, 15 aprilie 2015

Ziua internațională a francofoniei

Joyeux anniversaire!


„Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas”
(De la sublim la ridicol nu-i decât un pas – proverb francez)

Termenul francofonie a apărut spre sfârşitul secolului al XIX-lea pentru a descrie ţările şi persoanele vorbitoare de limbă franceză. Semnificaţia cunoscută astăzi este dobândită mai târziu când francofonii realizează existenţa unui spaţiu lingvistic propice schimburilor culturale. Oamenii de litere au fost la originea acestei mişcări, aceștia dorind să sublinieze semnificaţia limbii franceze pentru patrimoniul lingvistic universal. Dar „Ziua Internaţională a Francofoniei” a fost stabilită la 20 martie 1970, când a fost creat un nucleu interguvernamental al Francofoniei, și de atunci este celebrată în fiecare an la această dată.
Organizaţia Internaţională a Francofoniei reuneşte state şi guverne de pe cinci continente care au în comun afinitatea pentru limba franceză, printre obiectivele organizaţiei, aşa cum sunt ele statuate în Carta Francofoniei (redactată la Antananarivo, Madagascar în noiembrie 2005), fiind: instaurarea şi dezvoltarea democraţiei, prevenirea, gestiunea şi rezolvarea conflictelor, susţinerea statului de drept şi a drepturilor omului; intensificarea dialogului între culturi şi între civilizaţii; apropierea între popoare prin cunoaşterea reciprocă; întărirea solidarităţii existente prin acţiuni de cooperare multilaterală menite să favorizeze dezvoltarea economică și promovarea educării şi formării.
Organizaţia Internaţională a Francofoniei este o organizație cu o structură instituţională ce funcționează în întreaga lume prin intermediul instanțelor Francofoniei: 1. Conferinţa şefilor de stat şi de guvern a ţărilor ce au în comun limba franceză (Sommet); 2. Conferinţa Ministerială a Francofoniei (CMF); 3. Consiliul Permanent al Francofoniei (CPF). Rolul de animator, coordonator şi arbitru al Consiliului Permanent al Francofoniei este exercitat cu sprijinul a patru comisii: comisia politică, comisia economică, comisia de cooperare şi programare, comisia administrativă şi financiară.
Secretarul General al Francofoniei este ales pentru o perioadă de patru ani de către Sommet şi se află sub autoritatea instanţelor Francofoniei. Este reprezentantul legal al Organizației Internaționale a Francofoniei şi are atribuţii în punerea în practică a deciziilor Consiliului Permanent pe care îl şi prezidează.
De la crearea sa în 1970, prin semnarea Tratatului de la Niamey, Francofonia instituţională (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată în 1998 în Organizaţia Internaţională a Francofoniei), a avut un parcurs ascendent semnificativ, de la o agenţie de cooperare culturală legată de procesul post-colonial, spre organizaţia transcontinentală de astăzi, care şi-a diversificat şi orientat tot mai mult agenda spre acţiunea politică vizând democratizarea şi stabilitatea spaţiului francofon.
De la crearea sa până în prezent au avut loc 15 conferințe la nivel înalt a șefilor de stat sau de guvern ai țărilor membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), cunoscută sub numele de Sommet-ul Francofoniei, cea de-a XV-a Conferință desfășurându-și lucrările în perioada 29-30 noiembrie 2014 la Dakar (Senegal). La acest eveniment au fost invitați să participe șefi de stat, de guvern sau reprezentanți ai acestora din cele 77 de state si guverne membre ale acestei organizații internaționale. Tematica aleasă pentru această conferință la nivel înalt a fost: „Femeile și tinerii în Francofonie: vectori ai păcii și actori ai dezvoltării”.
În fiecare an, la 20 martie, România celebrează Ziua Internaţională a Francofoniei, alături de statele membre şi observatoare din cadrul Organizaţiei Internaţionale ale Francofoniei din cinci continente. România marchează acest eveniment, alături de celelalte 76 de state, printr-o serie de manifestări culturale, artistice şi educaţionale, organizate atât în ţară cât şi în străinătate, prin intermediul misiunilor sale diplomatice.
În România, francofonia a început să fie celebrată încă din perioada anilor `90, când s-a produs o redeschidere către consolidarea legăturilor cu țările democratice. Desfășurarea relațiilor în contextul românesc a fost favorizată de atașamentul pentru idealurile francofone: egalitatea, solidaritatea, pacea, democrația, diversitatea etnică și culturală, promovarea limbii franceze, respectul pentru drepturile omului și pentru educație.
Faptul că limba franceză este vorbită de 27% dintre români reprezintă un factor decisiv în dezvoltarea unui cadru instituțional aferent. Astfel, în România, s-au dezvoltat cu precădere în anii 2000 organisme care promovează francofonia și desfășoară activități culturale spre interesul celor tineri. În mediul universitar, structurile francofone acordă un sprijin substanțial atât în realizarea unor evenimente cu impact cultural însemnat cât și în acordarea unor burse în spații francofone, la nivel internațional.
În sistemul de învățământ preuniversitar „Ziua Francofoniei” este celebrată printr-o serie de activități realizate în special de către profesori de limba franceză, dar nu numai, împreună cu elevii și profesorii dedicați valorilor culturale europene și internaționale.
Astfel, timp de o săptămână, în preajma datei de 20 martie, au fost organizate activități diverse: jocuri, cântece și poezii recitate în limba franceză; audiții, prezentări video, Power Point și vizionări de filme; expoziții de carte, desene, postere și planșe realizate de elevi; concursuri karaoke și de cultură generală, interviuri și articole de ziar realizate de elevi; ateliere de creație, piese de teatru; dezbateri și vizite tematice.
Dintre activitățile realizate în săptămâna 16-20 martie 2015 și trecute în Oferta de programe și activități a Casei Corpului Didactic pentru anul școlar 20134-2015, în 14 unități școlare din județ 38 de coordonatori au realizat 52 de activități diverse împreună cu cei 1932 de elevi, 48 de cadre didactice și 2 bibliotecari, implicați cu toții în aceste activități pe parcursul „Săptămânii francofoniei”.
Dintre toate activitățile desfășurate în județ cu această ocazie am surprins câteva impresii în timpul acțiunii de monitorizare, obișnuită în asemenea ocazii, în calitate de profesor metodist al Casei Corpului Didactic, responsabil al activității.
La Liceul cu Program Sportiv Bistrița s-a desfășurat un program foarte complex, pe parcursul a trei zile consecutiv, coordonat și realizat de doamna Simona Pop, profesor de limba franceză, în colaborare cu doamna Simona Simioanca, profesor de istorie, activități realizate cu sprijinul și participarea unui grup de profesori animați doar de pasiunea pentru profesia lor și educația elevilor. Domnul director, prof. Augustin Pop, doamna director adjunct, prof. Maria Miheștian, doamna profesor Silvia Bumbu, coordonator educativ, prof. Dana Harpa, prof. Lucian Alexa și prof. Guiu Octavian au participat direct la activitățile realizate pe parcursul celor trei zile dedicate Zilei internaționale a Francofoniei de anul acesta.
Printre activitățile realizate, cu implicarea directă a elevilor, în Sala de festivități a liceului au avut loc : o expoziție de carte, desene, postere, planșe, exponate și gastronomie, cu specific francez, o prezentare Power Point a lumii francofone „de dincolo de mări și țări”, un moment poetic, cu poezii recitate de elevi în limba franceză, un moment coregrafic, o vizionare de film și o vizită la Biblioteca Județeană din Casa Memorială „Andrei Mureșanu”. Activitatea de la Biblioteca Județeană – filiala Casa Memorială „Andrei Mureșanu” a avut loc cu ocazia împlinirii a 110 ani de la moartea scriitorului Jules Verne, acolo elevii fiind invitați să pătrundă în universul lucrărilor scriitorului francez vizitând expoziția de carte și vizionând filmul „Ocolul Pământului în 80 de zile”.
În sala festivă a Liceului cu Program Sportiv elevii au putut viziona un alt film, „Intouchables”, filmele și expoziția de gastronomie fiind cele mai „gustate” momente ale programului realizat pe parcursul „Săptămânii Francofoniei”. Întreaga atmosferă creată pe parcursul diverselor activități a fost o călduroasă invitație pentru elevi și profesori în lumea plină de „charme” a culturii franceze.
În întregul județ au fost realizate activități, și nu doar în cele 14 unități de învățământ care au fost monitorizate prin sondaj, diversitatea și complexitatea acestora fiind influențate atât de talentul și inspirația coordonatorilor cât și de sprijinul acordat organizatorilor de către colectivele de cadre didactice și managerii unităților de învățământ, elementul comun fiind pasiunea și dăruirea pentru disciplinele predate.
Sperăm ca aceste activități să se desfășoare și în viitor, având în vedere faptul că „Săptămâna francofoniei” a devenit o tradiție deja, tradiție binevenită în stimularea studiului limbii franceze, în orele de clasă și în activități extracurriculare, prin implicarea elevilor în activități cât mai interesante și atractive.

Profesor metodist Elena Egreta MARC,
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

marți, 31 martie 2015

Programul de formare continuă „EDUcațieNONFORMALĂ” – grupa 2

Educația nonformală este din ce în ce mai mult o componentă de bază a învățământului actual datorită valențelor educative realizate într-un cadru plăcut, relaxant pentru elevi, dar care cere o pregătire serioasă din partea cadrelor didactice. Fie că este vorba de o excursie sau o seară distractivă, fie că este vorba de activitățile realizate în cadrul cercurilor de la cluburile copiilor sau de un festival, pentru aceste activități este necesară o pregătire minuțioasă, de la perfecționarea cadrelor didactice în domeniu până la organizarea propriu zisă a activității.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de perfecționare a cadrelor didactice, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud a pus la dispoziția cadrelor didactice programul de formare „EDUcațieNONFORMALĂ”, program acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile și care cuprinde 89 de ore, repartizate în cinci module.
„Curriculum-ul reprezintă totalitatea proceselor educative şi experienţele de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar”, cu alte cuvinte acesta cuprinde programul disciplinelor sau materiilor şcolare ale procesului instructiv-educativ. În timp ce Curriculum-ul formal susţine formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului asigurând baza evoluţiei la diferite niveluri de specializare, Curriculum non-formal, în funcţie de forma educaţiei cu care se corelează, defineşte obiectivele pedagogice specifice anumitor activităţi opţionale, complementare şcolii, dar instituţionalizate la nivel extraşcolar (palatele și cluburile copiilor, de exemplu), iar activităţile realizate depind în mare măsură de pregătirea profesorului și de capacitatea acestuia de găsi modalități optime de a crește calitatea învățământului pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete. Pentru aceasta cadrul didactic trebuie să își perfecționeze permanent pregătirea profesională, să realizeze schimburi de bune practici cu alți profesori și, nu în ultimul rând, să fie foarte creativi.
Modulul I al programului de formare „EDUcațieNONFORMALĂ”, modul denumit „Curriculum”, cuprinde următoarele unități de învăţare: Proiectare curriculară, Strategii/metode/mijloace didactice și Evaluarea/autoevaluarea didactică. Formatorul modulului I, domnul profesor Ion Costea, a realizat activitățile acestui modul într-un mod foarte atractiv, profesorii parcurgând unitățile de învățare ale modulului prin intermediul muncii în echipă și al jocurilor didactice.
Proiectarea disciplinelor opţionale a reprezentat un alt punct important din programul modulului I, cu toate etapele necesare acestui demers, (Documentarea. Denumirea opţionalului. Stabilirea tipului de opţional (la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivel crosscurricular). Alegerea duratei opţionalului).
Modulul II , „Comunicare şi multimedia”, realizat de domnul Adrian Năstase, informatician CCDBN, a cuprins mai multe unități de învățare, de actualitate, luând în considerare faptul că toți profesorii trebuie să valorifice în procesul instructiv-educativ noutățile de ultimă generație ale tehnicii în general și ale calculatorului în special. Unitățile de învățare în care a fost structurat modulul II sunt: Comunicare prin internet, Prelucrarea imaginilor cu aplicaţia Windows Live Photo Gallery, Procesare audio cu aplicaţia Audacity și Procesare video cu aplicaţia Windows Live Movie Maker, metode și aplicații care asigură cadrelor didactice cunoștințe cu care pot realiza lecții foarte atractive, de impact la nivelul generației „Globalizării și Internetului”.
Modulul III, „Managementul activităţilor educative nonformale”, a fost prezentat de domnul profesor Ioan Ioja, modulul fiind structurat în următoarele unități de învățare: „Educaţia şi formele ei de realizare”, „Forme de organizare a activităţilor educative nonformale” și „Managementul activităţilor nonformale”.
Modulul IV al programului de formare EDUcație NONFORMALĂ, „Organizarea concursurilor şi festivalurilor” a dezvoltat ca unități de învățare următoarele teme: „Etapa de pregătire a proiectului pentru un concurs/ festival”, „Redactarea proiectului” și „Evaluarea proiectelor”. Modulul a fost prezentat de doamna profesor Maria Apăvăloae, având-o ca invitat pe doamna profesor Dan Aurelia, inspector școlar de specialitate, care a adus cursanților elementele de actualitate din documentele școlare referitoare la organizarea concursurilor școlare și a festivalurilor.
Modulul V, „Noile educații”, tratează doar trei din cele 15 discipline consacrate deja ca discipline sau module de studiu cuprinse în planul disciplinar, dar mai ales în plan interdisciplinar și transdisciplinar: Educaţie pentru sănătate, Educaţie pentru mediu și Educaţie globală. Modulul V a fost prezentat de profesor Elena Egreta Marc, formator și responsabil al programului de formare.
Programul de formare acreditat „EDUcație NONFORMALĂ” a fost încheiat cu evaluarea finală din data de 30 ianuarie 2015, sesiune de evaluare în care cursanții au susținut în fața Comisiei de evaluare câte o probă reprezentând un proiect elaborat în echipe de lucru pe parcursul desfășurării programului.
Ca orice program de formare „EDUcație NONFORMALĂ” constituie un prilej de diseminare a experienţelor didactice pozitive și de experimentare a unor noi practici profesionale în vederea identificării acelor teme, metode și mijloace care pot fi aplicate în activitatea curentă de la clasă pentru a realiza, în măsura în care este posibil, o parte a acelui ideal educaţional al societăţii democratice româneşti care este un model de om conceput ca personalitate complexă, integrală, armonioasă, cu un evantai de calităţi intelectuale, morale, profesionale, estetice, fizice şi care se adaptează cu uşurinţă la schimbările cerute de progresul social, ştiinţific, tehnic, cultural contemporan.

prof. metodist Elena-Egreta MARC
CCD Bistriţa-Năsăud
responsabil de program
EDUcațieNONFORMALĂ - gr. 2